Flexibilné obaly z produkcie dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie, a. s., si našli svojich zákazníkov v tuzemsku i v zahraničí  – a to nielen u významných nadnárodných výrobcov cukroviniek, keksov a chipsov, ale i na trhu balenia napr. hygienických produktov. Nakupujú ich zákazníci z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka, štátov Beneluxu, Ukrajiny a Ruska, pobaltských krajín a z ďalších štátov Európy.

Nový hĺbkotlačový stroj v Chemosvite Folie, a. s., vytlačí i jedenásť farieb

Vklad do budúcnosti
Investície sú vkladom do budúcnosti. Vytvárajú predpoklad pre rozvoj výroby v ďalšom období. Túto skutočnosť si dobre uvedomujú v podtatranskom Chemosvite, a. s., kde za ostatných takmer dvadsať rokov investovali do rozvoja okolo 250 mil. eur a z toho polovica smerovala do rozvoja výroby fólií.

11 farieb rozširuje ponuku
Konkurencia je obrovská, a preto filozofia držať krok s vyspelým svetom je o udržaní si svojich neľahko vybudovaných trhových pozícií. Tým viac, keď tri štvrtiny produkcie fólií idú na export. Chemosvit v rozvoji spolupracuje s renomovanými svetovými dodávateľmi ako sú Windmöller&Hölscher, Brückner, Comexi, Soma a ďalší. Všetky špičkové zariadenia spĺňajú najvyššie kritériá v oblasti prípravy tlače a potlače, i ochrany životného prostredia.

Nový hĺbkotlačový stroj v Chemosvite Folie, a. s., vytlačí i jedenásť farieb

Najnovšou investíciou, ktorá bola slávnostne uvedená do skúšobnej prevádzky na jeseň minulého roku, bol 11-farebníkový hĺbkotlačový stroj Heliostar od nemeckej firmy W&H. Aj keď ide už o šiesty špičkový tlačový stroj, ktorý spoločnosť zakúpila od roku 1994, je táto udalosť hodná za zaznamenanie – veď si táto investícia vyžiadala spolu s nákladmi na vyvolané súvisiace zariadenia 8 miliónov eur. A to je v dnešnej dobe prehlbujúcej sa všeobecnej finančnej krízy nemalý náklad. A určite nie je bez zaujímavosti, že zároveň ide o najväčšie zariadenie, aké bolo v spoločnosti Chemosvit Folie, a. s., doteraz inštalované. Svedčí o tom to, že ho dodávateľ doviezol celkom na 22 kamiónoch. Montáž stroja trvala od podpísania kontraktu v auguste 2011 zhruba rok. Organizačne i technicky celú túto náročnú akciu zabezpečil odbor technicko-investičného rozvoja a starostlivosti o majetok a. s. Chemosvit v spolupráci s dodávateľmi.

„Rozhodujúce argumenty pri nákupe tohto stroja sa týkali spoľahlivosti, produktivity, bezpečnosti a kvality vyrábaných produktov a tiež flexibility ponúkaných služieb,“ uviedol predseda predstavenstva a. s. Chemosvit a zároveň výkonný riaditeľ a. s. Chemosvit Folie, a. s., Jaroslav Mervart pri spustení stroja. „V dobe krízy sa nárast a klesanie dopytu veľmi mení a práve tento stroj nám ponúka kapacitnú rezervu, ktorá dokáže uspokojiť tak štandardné, ako aj mimoriadne požiadavky klientov napríklad v sezóne,“ povedal Ing. J. Mervart. „V čase, keď veľa výrobcov odstavovaním výroby predlžuje dodacie termíny, my naopak posilníme našu strategickú výhodu rýchlych dodávok. Našim zákazníkom ponúkame zvýšenie kvality produktov, nové možnosti v oblasti grafického dizajnu obalov, a tiež zvýšenie flexibility ponúkaných služieb.“ Bonusom bolo dvadsať nových pracovných miest. „Dá sa povedať, že zamestnanosť u nás je momentálne stabilná, a to aj vďaka takýmto novým investíciám, pretože bez nich by, predpokladám, trend zamestnanosti bol klesajúci. Táto nová investícia pomáha udržať a zároveň aj vytvoriť nové pracovné miesta,“ dodal Mervart. Chemosvit s 2300 zamestnancami patrí k najväčším zamestnávateľom v podtatranskom regióne.

Flexibilita je nevyhnutná
Garančné skúšky potvrdili špičkové parametre stroja, ktorý zabezpečuje vysokokvalitnú produkciu potlačených flexibilných fólií pri rýchlostiach až do 450 m/min, čo v praxi znamená 235 000 bm fólie potlačenej za 1 deň, resp. 7 mil. bm fólie potlačenej za mesiac! Tak stroj s tlačovou šírkou do 1300 mm významne rozšíri kapacitné možnosti výrobcu obalov a umožní uspokojiť narastajúce požiadavky zákazníkov. Prvý 11-farebníkový stroj v Chemosvite Folie tak umožní tlač aj tých najnáročnejších motívov na potravinárskych obaloch. „Garantujeme rýchlosť, opakovateľnosť, a vysoký štandard hygienickej bezpečnosti balenia potravín,“ zdôraznil Ing. Jaroslav Mervart. Stroj má tiež výborne prepracovaný systém zakoncentrovania emisií a nasledne ich likvidácie, čo bude mať významný vplyv na zlepšenie životného prostredia v meste Svit, ako aj celej podtatranskej oblasti.

 
Foto: Slávnostné prestrihnutie pásky, zľava Ing. Michal Ľach, generálny riaditeľ a. s. Chemosvit, Peter Steinbeck, generálny riaditeľ W&H, Ing. Jaroslav Mervart, predseda predstavenstva a. s. Chemosvit.

V rovnakom období boli doplnené aj ďalšie zariadenia do výroby tlačových foriem, do oddelenia kašírovania a rezania. Bolo rozhodnuté zakúpiť ďalšie gravírovacie zariadenie. Po rozsiahlych úpravách a presťahovaní galvanozariadení do nových priestorov bola galvanizačná linka doplnená o ďalšie zariadenia: pomeďovacie zariadenie, alkalické pomeďovacie zariadenie, elektrolytické odmasťovacie zariadenie a chrómovacie zariadenie vrátane brúsiacieho zariadenia. Ďalšie investície smerovali do rozvoja a rozšírenia osvitovania, kde bolo zakúpené nové laserové osvitovacie zariadenie. Služby pre zákazníkov rozšírilo zariadenie na laserovú perforáciu.

Chemosvit Folie disponuje dnes niekoľkými desaťfarebníkovými a osemfarebníkovými hĺbkotlačovými i flexotlačovými strojmi od renomovaných svetových firiem, ktoré sú koncentrované do dvoch nových priemyselných halových komplexov potlače. Nový stroj ďalej zlepšuje konkurencieschopnosť firmy Chemosvit Folie, a. s., na európskom trhu. „Trhy dnes ovládajú flexibilní výrobcovia,“ povedal Ing. J. Mervart. „Preto je nevyhnutné investovať aj v čase krízy.“

Pripravila: Eva Potočná
Fotografie: Ladislav Mlynarčík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo