"Polygrafický inštitút" - nová vzdelávacia inštitúcia na slovenskom polygrafickom trhu.

Na slovenskom polygrafickom trhu vznikla nová vzdelávacia inštitúcia — Polygrafický inštitút, s. r. o. Prostredníctvom odborného vzdelávania, poradenstva a budovania polygrafickej komunity majú zakladatelia inštitútu ambíciu prispieť k zmenám v polygrafickom priemysle a byť súčasťou pokrokovej a vzdelanej polygrafickej spoločnosti.

Polygraficky-Institut
V oblasti odborného vzdelávania inštitút nadväzuje na minulé vzdelávacie aktivity spoločnosti TYPOSET, s. r. o. a Ing. Ľudovíta Karpinského. Zavedením nových vzdelávacích programov chce inštitút osloviť všetkých, ktorý s polygrafiou prichádzajú do kontaktu a potrebujú doplniť teoretické vedomosti, získať prehľad a praktické znalosti týkajúce sa polygrafických technológií a procesov.

Workshopy s množstvom praktických ukážok sú určené pre accountov aj manažérov, grafikov aj dizajnérov. Tí, ktorí to s polygrafiou myslia vážne, majú možnosť absolvovať Školu polygrafie. V ponuke je aj vnútrofiremné odborné vzdelávanie, tu sú cieľovou skupinou tlačiarne, vydavateľstvá, grafické štúdiá a reklamné agentúry. Top novinkou sú plánované polygrafické webináre, ktoré budú doplnkom k populárnym odborným seminárom.

Zoznam najbližších vzdelávacích podujatí:

  • Polygrafia pre accountov a manažérov: 29. 4. 2016
  • Polygrafia pre grafikov a dizajnérov: (1. modul): 12.—13. 5. 2016
  • Polygrafia pre grafikov a dizajnérov: (2. modul): 14. 5. 2016
  • Škola polygrafie: od 17. 5. 2016
  • Seminár: Certifikovaný nátlačok podľa novej normy: 25. 5. 2016

Polygrafický Inštitút, s. r. o. je odborná vzdelávacia inštitúcia, ktorá bola založená v apríli 2016. Zakladateľmi spoločnosti sú Ing. Monika Bodnár a Ing. Ľudovít Karpinský, ktorí dlhodobo aktívne pôsobia v polygrafickom odvetí.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na: www.polygrafickyinstitut.sk

Zdroj: TS

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo