Hárkový ofsetový tlačový stroj Koenig & Bauer Rapida 75PRO.

Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o., je rodinnou firmou druhej generácie, ktorej história siaha do roku 1990. Ako sa podarilo vybudovať v polygrafickom odbore, tak úspešnú firmu, si prečítajte v nasledujúcom príspevku.

Tlačový stroj Koenig & Bauer Rapida 75PRO s inteligentnými funkciami, zvyšuje konkurencieschopnosť a posúva popradskú tlačiareň na vyššiu technickú úroveň.

Rodinné firmy tvoria pevné zväzky a ich odhodlanie uspieť je silné aj vďaka tomu, že pracujú „na svojom“. Vo všeobecnosti platí, že podnikanie by malo „stáť minimálne na dvoch pevných pilieroch, ktorými sú finančná, resp. hospodárska stabilita a kvalitný manažment. Rodinný podnik potrebuje pre svoju stabilitu o jeden pilier navyše a týmto pilierom je rodina.“

Rozhovor s Ing. Antonom Földešom, synom zakladateľov firmy Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o., Ruženou a Antonom Földešovcami, poodhaľuje, ako dlhodobo a úspešne sa darí rozvíjať rodinný print-biznis v regióne Popradu s presahom aj mimo túto oblasť.

Vznik a história firmy

Otec vyučený kníhtlačiar, mama ekonómka a chuť podnikať na svojom odštartovalo podnikanie mojich rodičov v roku 1990. Počiatky a ďalšie roky ich podnikania neboli vždy ružové. Dnes to je pre nich história a množstvo spomienok. V roku 2019 sa rodičia rozhodli bremeno pokračovania firmy preniesť na ďalšiu generáciu.
Moje detstvo aj ďalšie roky profesného života boli a sú spojené s polygrafiou. Ukončil som stredoškolské štúdium ako ofsetový tlačiar, neskoršie som získal titul bakalára a časom doplnil inžinierskym titulom v odbore manažment a marketing. Riadenie a prevádzku firmy s 15-timi zamestnancami zabezpečujeme spolu so sestrou Katarínou, ktorá je súčasťou firmy už dlhé roky.

Rapida 75PRO
Rapida 75PRO s inteligentnými funkciami, zvyšuje konkurencieschopnosť.

Inovácie, rozvoj a  plány do budúcna

Vždy sme sa snažili implementovať nové technológie v našej firme, aby sme zaistili, že naši zákazníci dostanú produkt vysokej kvality. Naše vlastné úsilie o neustále zlepšovanie, ako aj požiadavky zákazníkov, pomohli vybudovať túto firmu v priebehu troch desaťročí a som si istý, že bude aj naďalej poháňať našu budúcnosť. Dôležité je pokračovať v ceste, ktorú začali rodičia.

Projekt s podporou grantu EU

Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o., zameriava svoju činnosť na výrobu tlačovín ofsetovou technológiou tlače. Od Adast Dominant formátu A2, sme sa rozhodli v roku 2015 investovať do formátu B2. Prebehla inštalácia prvej Rapidy 75-4 SW2 s obracačom. Najnovšie v marci tohto roku 2021 sme nainštalovali druhý 5-farbový stroj Rapida 75PRO-5+L ALV3 s lakovaním  (aj s podporou grantu EÚ).

Popradská tlačiareň
Ing. Anton Földeš

Našim cieľom sú inovácie do výrobného procesu a okrem komerčnej produkcie sa špecializovať na výrobu obalov, o ktoré je na trhu záujem. Pri obstarávaní nového tlačového stroja bolo prioritou vysoká kvalita tlače a produktivita. Pri úvahách a rozhodovaní sa o novom stroji sme preferovali predovšetkým možnosť in-line riadenia a kontroly kvality tlače.

Pri porovnávaní ponúk od dodávateľov a náročnom rozhodnutí sme sa aj v tomto výbere rozhodli  k riešeniu od Koenig & Bauer, ktorého referencie na trhu spolu s technicky zodpovedajúcou ponukou sme vyhodnotili ako najlepšie. Nový stroj s premyslenou konfiguráciou a bohatou štandardnou aj opčnou výbavou je prispôsobený charakteru našej výroby.

Konfigurácia tlačového stroja tvorí päť tlačových veží a lakovacia jednotka. Lakovací agregát je nainštalovaný v hybridnom prevedení – pre nanášanie disperzného ako aj UV laku. Nový tlačový stroj je prínosom a v konkurenčnom prostredí nám dáva možnosť ponúknuť viac ako môže ponúkať konkurencia a v porovnaní so starším strojom Rapida 75-4 SW2, ktorý doteraz tvoril hlavnú tlačovú kapacitu v tlačiarni, je ďaleko vyspelejší opciami a tiež aj z pohľadu obsluhy. Oveľa rýchlejšia je kompletná príprava stroja na novú zákazku. To všetko sa premieta samozrejme aj do vyššej produktivity.

Tlačiari si zvykajú

Nový tlačový stroj má za sebou prvý polrok prevádzkového zaťaženia. Už teraz je zrejmé, že s podporou nového stroja sa u nás zvýšila kvalita, spoľahlivosť a produktivita. Všetko, čo sa deje so strojom, má tlačiar pred sebou na veľkoplošnej obrazovke pultu, kde má inštalované automatizované meranie ErgoTronic ColorDrive + Lab, a tiež kameru ACR pre automatické nastavovanie registrov.

Stroj je navyše vybavený jednokamerovým systémom QualiTronic. Oceňujeme predovšetkým funkcie merania a regulácie vyfarbenie systému QualiTronic ColorControl. Súčasťou opčnej výbavy je systém LogoTronic, ktorý umožňuje tak manažment dát z prípravy, ako i kompletný prehľad o zákazkách a produkcii vďaka zberu dát zo stroja.

Kvôli našej orientácii na produkciu obalov sme zvolili opciu pre potlač materiálov do hrúbky 0,8 mm. To nám umožňuje potláčať širokú škálu materiálov, ktoré vyžadujú klienti pre rôzne druhy obalov. S novým strojom došlo tiež k celkovým zmenám v technológii spracovania lakovaných zákaziek. Rapida 75PRO teraz ponúka disperznú aj UV technológiu.

Produkty, služby a finalizácia

Tlač je vždy len jedna časť celého výrobného procesu. Ďalšou dôležitou vecou je príprava dát a spracovanie vytlačenej produkcie. Disponujeme vlastným grafickým štúdiom, v ktorom prebieha spracovanie našich projektov a kontrola dát od klientov (v prípade potreby aj ich úprava). Tlačové platne pre tlač osvitujeme na vlastnom CtP zariadení.
Vytlačenú produkciu sme schopní knihársky spracovať podľa požiadaviek klienta. Robíme všetky  dokončovacie úpravy – od rezania, skladania, cez bigovanie, lepenie a zošívanie, väzby (V1, V2), až po výsek, perforáciu, zlatenie a lamináciu.

Záľuby, vzťah k regiónu, práca a rodina

Úprimne rád kompenzujem stres a neustále sa náhlenie v práci cez šport ako je beh, ktorý mi dovolí vyčistiť hlavu a tým byť pripravený každý deň na nové pracovné výzvy. Mám radosť ak môžem s rodinou tráviť voľný čas pri turistike v horách alebo na bicykloch, kde ma to dobíja do ďalšieho každodenného pracovného života.

Moja rodina je pre mňa útočiskom a oporou, kde hľadám a dostávam odpovede na život ako chcem žiť a pracovať.
Vďaka mojej rodine a zázemiu, ktoré mi vytvára moja manželka dokážem napredovať a robiť  rozhodnutia, ktoré nás ako firmu posúvajú medzi najlepších.

Rezumé

Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o., je na trhu viac ako 30 rokov a rovnako ako väčšina tlačiarní si prešla svojim vývojom a mnohými zmenami. Všetko stojí a padá na perfektne vyladenom systéme a kvalitných pracovníkoch. Snaží sa byť firmou, ktorá dobre rozumie súčasným trendom a požiadavkám klientov. Vďaka automatizácie a dobre nastavenému workflow má tlačiareň vysokú efektivitu práce.
Popradskej tlačiarni prajeme veľa úspechov a spokojných klientov.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo