Od septembra 2019 udeľuje združenie Druck & Medientechnik Österreich pečať kvality „Printed in Austria“, ktorá – ako sa uvádza vo vyhlásení združenia – „môže klientom tlačených médií preukázať, že sa môžu spoľahnúť na kvalitu tlače v Rakúsku, a tým posilňujú pridanú hodnotu Rakúska.“

Pečať „Printed in Austria“ je registrovaná ako ochranná známka. Tlač musí byť realizovaná na 100% v Rakúsku – „takže nejde o výrobu v dcérskej spoločnosti v zahraničí, o žiadne ďalšie prepojené spoločnosti v zahraničí“. Podľa združenia je výrobná spoločnosť zodpovedná, aby boli tieto kritériá splnené v celom dodávateľskom reťazci tlače. Značka „Pečať kvality“ môže byť pripojená k príslušnému tlačenému produktu a môže byť použitá pre akýkoľvek tlačený produkt, bez ohľadu na použitý tlačový proces a použitý substrát.

Spoločnosti, ktoré môžu používať túto značku „pečať kvality“, sa podpisom „Kódexu správania“ zaviali, že spĺňajú stanovené pravidlá. Zoznam udelených certifikátov je zverejnený na webovej stránke asociácie. Pečať „Printed in Austria“ obsahuje kód spoločnosti, ako aj dobu platnosti príslušnej certifikácie.  Zoznam udelených certifikátov je možné pozrieť na webovej stránke asociácie.

Printed in Austria
Kto môže požiadať o certifikát pečate?
Každá osoba, ktorej tlačené výrobky sú v súlade s ustanoveniami platného štatútu, je oprávnená používať značku združenia za podmienok stanovených v štatúte.
Koľko stojí pečať kvality?
Jednoročné používanie značky kvality stojí 350, – EUR pre členov asociácie a 700, – EUR pre nečlenov.

Podľa asociácie Pečať „Printed in Austria“ bola udelená doposiaľ 13 spoločnostiam. Ďalšie spoločnosti sú „pripravované“, hovorí Alexandra Zotter, generálna riaditeľka asociácie Print & Media Technology Austria.

Zdroj: Druck & Medientechnik Österreich

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo