Prístroje novej generácie spĺňajú podmienky normy ISO 13655:2009.

Nová polygrafická norma ISO 21647: 2013 (ISO 21647-2: 2013 pre hárkový ofset) už platí a začína sa zavádzať do praxe. Norma prináša pomerne významné zmeny pre hárkové a kotúčové (web) ofsetové tlačiarne. Norma okrem viacerých úprav jasnejšie definuje typy papierov, farebnosť pre primárne a sekundárne farby a nové TVI krivky. Veľký dôraz kladie aj na riešenie problematiky optických zjasňovačov (OBAS) obsiahnutých v tlačových papieroch, ktoré už dlhšiu dobu spôsobujú problémy, pri presnom meraní (CIE iluminant D50), aj pri prezeraní a kontrole výtlačkov.

Norma ISO 21647: 2013

Je úzko previazaná aj s ďalšími normami, ktoré sú v platnosti a využívajú sa v oblasti polygrafického priemyslu. V tomto príspevku sa zameriame na dve normy, ktoré si zaslúžia pozornosť.

Prvá je norma ISO 3664: 2009, ktorá sa zaoberá zdrojmi osvetlenia a definuje podmienky (pozorovateľa) pre pozorovanie a kontrolu farebnosti. Druhá norma ISO 13655: 2009 je dôležitá z pohľadu meracích zariadení a merania farebnosti. Norma sa venuje meracím zariadeniam a definuje podmienky pre spektrálne meranie.

standard-iso-3664_2009

ISO 13655: 2009

Norma ISO 13655 revidovaná v roku 2009 určuje metódy merania a kolorimetrické výpočty využívané v grafickom priemysle. Podrobne definuje rôzne podmienky merania, čím pomáha zjednotiť používané postupy a pomáha vymieňať informácie pre hodnotenie a porovnávanie farieb. prostredníctvom ktorých sa zo spektrálnych dát určia trichromatické zložky XYZ a súradnice v priestoru CIELAB.

Štandard zahŕňa aj výpočet odchýlky farieb (vrátane odchýlky odtieňov), a v informatívnej prílohe aj výpočet odchýlky farieb CIE 2000. Štandard poskytuje aj využiteľný výpočet pre konverziu hodnôt pri meraní na bielej a čiernej podložke. Norma ISO 13655: 2009 je určená nielen pre meranie odrazových, ale i priesvitných predlôh, a dokonca aj objektov, ktoré svetlo vyžarujú – displeje.

O norme ISO 13655 a režimoch merania „M“

Ručné spektrofotometre sa bežne používajú na meranie farieb a správu farieb v grafických štúdiách a tlačiarenských prevádzkach. Mnohé z týchto prístrojov sú modely, ktoré boli zakúpené pred rokom 2011 (označujeme ich ako prístroje 1-generácie). Po tomto roku sa na trhu objavili prístroje novej tzv. 2-generácie, ktoré priniesli rozšírené možnosti merania tzv. režimy merania „M“, ktoré sú definované v norme ISO 13655: 2009. Tieto režimy boli vyvinuté z dôvodu rôznych potrieb a aplikácií.

Norma ISO 13655: 2009, jasne definuje spôsoby merania a podmienky pre UV zložku vo svetelnom zdroji spektrofotometrov. Teraz definuje štyri režimy merania: M0, M1, M2, a M3.

m_standard

Ako v praxi fungujú režimy merania?

M0: „Dedičstvo režim“
Z čisto technického hľadiska, je režim merania M0 zastaraný. Meracie prístroje prvej generácie používané v grafickom priemysle nevyužívajú svetelný zdroj s definovanou ani stabilnou zložkou podielu UV žiarenia. Podmienky M0 predstavujú typické meranie bez akéhokoľvek filtra pri osvetlení vzorky zdrojom svetla blízkym CIE iluminantu A – volfrámová žiarovka, ktorá svojou charakteristikou nezodpovedá zdroju svetla CIE D50. Takýto zdroj osvetlenia používal a používa rad prístrojov, a to i pre meranie optickej hustoty (denzity). Preto podmienky M0 sú vhodné práve pre prípady, keď sa zo spektrálneho merania okrem kolorimetrických údajov zisťujú i optickej hustoty.

M2: „UV-Cut“
Režim merania M2 bol štandardizovaný tak, aby odrážal podmienky pre prehliadanie, ktoré je bez akéhokoľvek UV obsahu, ako v múzeu (tam sa preferujú osvetľovacie zdroje bez prítomnosti UV zložky). M2 je meranie bez UV (označované často ako UV-Cut), pri ktorom žiarenie vo vlnových dĺžkach pod 400 nm nesmie byť významné (či už je to zabezpečené priamo charakteristikou zdroja osvetlenia, alebo je žiarenie filtrované predtým, než dopadne na vzorku). Staršie zo spektrofotometrov vybavené UV-filtrom mali ignorovať účinok optických zjasňovačov, to bola myšlienka pre lepší výpočet ICC profilov.

M3: „Polarizačný filter“
Podmienky M3 predstavujú meranie s polarizačným filtrom, pričom musia byť splnené tiež podmienky M2. Režim M3 je vhodný pre meranie lesklých alebo ešte mokrých výtlačkov. Eliminuje lesklé povrchy. M3 sa využíva skôr pri denzitometrickom meraní. Väčšina noriem nedefinuje použitie polarizačných filtrov.

M1: „Dnes požadovaný režim“
Podmienky merania M1 využívajú zdroj odpovedajúci štandardnému osvetleniu CIE D50. Polygrafický priemysel používa štandardizované podmienky pre pozorovanie s cieľom minimalizovať problémy pri komunikácii v oblasti kontroly a posudzovania farebnosti.

M1 je známy ako „režim D50“ alebo „režim s podielom UV“. Zdroj svetla v prístroji musí vytvoriť efekt/simuláciu CIE osvetlenia D50. Hlavným rozdielom (a zlepšenie) od predchádzajúcich riešení je, že v tomto režime sa spektrálne rozloženie energie z osvetľovacieho zdroja zbližuje s D50, teda relatívne množstvo UV a viditeľných vlnových dĺžok je teraz jasné a jednoznačne uvedené.

Môžeme zjednodušene povedať, že režim M1 (definovaný zdroj v prístroji podľa normy ISO 13655:2009) je v skutočnosti to isté ako zdroj osvetlenia definovaný podľa ISO 3664. Zavedením týchto dvoch ISO noriem, dochádza prvýkrát k situácii, keď vykazované hodnoty meracím prístrojom sú v súlade s tým, čo je pozorované vizuálne v prehliadacej kabíne, či „Light boxe“.

Prístroje novej generácie, ktoré spĺňajú podmienky normy ISO 13655:2009: Barbieri SpectroPad2, Techkon SpectroDens, Konica Minolta FD 5/7, X-Rite Exact.

barbieri-spectropad

techkon_sdiii

konica_minolta

xrite-exact

Záverom
Problematika osvetlenia (CIE D50) priamo súvisí a je previazaná s inovovanou polygrafickou normou ISO 21647:2013. Nové štandardy tlače, ako je FOGRA51 (PSO Coated v3) a FOGRA52 (PSO Uncoated v3) definujú tlačové podmienky, ktoré sú založené na papieroch, ktoré obsahujú optické zjasňovače OBA (Optical Brightener Additives). Preto firmy by mali vážne uvažovať o inovácii prístrojového zariadenia, ktoré spĺňa podmienky normy ISO 13655:2009 a umožňuje realizovať meranie v režime merania „M1“.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokCena Automation app award 2016 pro KBA-Sheetfed v Radebeulu
Nasledujúci článokNikon Photo Gallery vystavuje fotografie zo súťaže Nikon kalendár 2017

KOMENTOVAŤ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu