Profesionální monitor s vestavěnou kalibrací pro fotografii, video, CAD/CAM.

Přesnost, stabilita, možnosti detailního nastavení a konzistentní reprodukce barev a jasu jsou právě tím, co očekávají profesionálové a nároční amatéři v oblasti zpracování fotografií a videa od svého monitoru především.
Profesionální 27palcový NEC PA271Q nabízí to vše spolu s moderními ergonomickými prvky, mnoha praktickými funkcemi a originálními vylepšeními, rozsáhlou řadou portů a především možností snadné barevné kalibrace pomocí vestavěného i externího USB senzoru bez potřeby samostatné softwarové aplikace.

Profesionální monitor NEC PA271Q

Máme před sebou špičkový monitor s matným panelem AH-IPS o rozlišení 2560×1440 px, podsvícením W-LED, 10 bity na kanál (1,074 miliardy barev) a 16 bit LUT tabulkou na barevný kanál, tedy celkem 48 bit LUT na jeden vstup, přičemž je možné použít až dvě individuální LUT tabulky každou s 48 bity, pracující s gamuty sRGB i AdobeRGB. Při současné ceně pohybující se kolem 28 tis. Kč včetně DPH bezpochyby osloví vedle profesionálních grafických studií a CAD/CAM pracovišť i řadu (foto)grafických nadšenců.

NEC PA271Q

Provedení a výbava

Strohý design NECu PA271Q v celočerném plastovém provedení nemá za cíl strhávat na sebe pozornost. Výrobce i zde vsadil na svůj po léta osvědčený minimalistický koncept. Panel s praktickým zapuštěným madlem pro přenášení je výškově stavitelný a otočný o 90°. Zda však z jeho jednoduchého, 2 cm širokého rámu bylo nutné odstranit i popisky téměř neviditelných ovládacích tlačítek/senzorů a obvyklé typové označení, je diskutabilní.
Popisky se alespoň zobrazí v příslušných místech po přiblížení ruky k pravé části spodní lišty.  Jediným nápadnějším prvkem zde tak zůstala LED kontrolka, jejíž jas i barvu můžeme měnit,  různé barvy diody lze dokonce přiřadit jednotlivým grafickým módům (AdobeRGB, sRGB, HightBright atd.) – viz obr. 2.

NEC PA271Q
Obr. 2: Dotekové ovládací senzory s virtuálními popiskami, které se zobrazí po přiblížení ruky, a LED kontrolka s pokročilými možnostmi nastavení barvy a intenzity svitu.

Rozhraní, konektory

Konektory monitoru jsou rozmístěny v zadní spodní a pravé boční části panelu a pokrývají všechna současná rozhraní pro připojení (obr. 3 a 4).
Nechybí kromě jiného porty USB 3.1, USB-C, sdružující v sobě napájení, video a audio rozhraní, a dokonce ani výstupní DisplayPort pro spojení s dalším monitorem. Vestavěna je i síťová zdířka RJ-45 pro vzdálené ovládání. Naopak dřívější VGA ani DVI port zde již nenajdeme.
Samostatný USB konektor na boku využijeme k připojení kalibrační sondy MDSVSENSOR3 nebo USB flashdisku pro import/export nastavení nebo aktualizaci firmwaru. Monitor disponuje i skrytým stereofonním 1+1 W ozvučením a sluchátkovým výstupem.

NEC PA271Q
Obr. 3: Pravá část spodního zadního panelu se vstupními porty USB rozbočovače, vstupním a výstupním (pod krytkou) DisplayPort konektorem, sluchátkovým výstupem a zdířkou RJ-45 pro připojení monitoru k síti.

NEC PA271Q.
Obr. 4: Pravý boční panel je osazen třemi výstupními porty USB rozbočovače, vstupním Mini-DisplayPortem, dvěma vstupy HDMI a speciálním konektorem USB (SENS/MEM) pro připojení kalibrační sondy nebo flashdisku pro import/export nastavení.

Funkce a ovládání

Úplný výčet a popis funkcí tohoto bohatě vybaveného modelu by dalece přesáhl rozsah článku a nebyl by ani účelný, je koneckonců součástí volně stažitelného českého manuálu. Můžeme říci, že snad vše co bychom normálně očekávali ve funkční výbavě a možnostech nastavení u běžně či lépe vybaveného kancelářského monitoru, najdeme i u modelu NEC PA271Q.

Nastavení obrazu …

Tím nejpodstatnějším jsou zde pochopitelně možnosti nastavení a správy barev a jasu, podle očekávání velmi rozsáhlé. Záložka „Picture“ v bohatě vybaveném OSD menu (obr. 5) či ovládacím softwaru tedy obsahuje takové možnosti, jako jsou například nastavitelná úroveň černé, emulace 3D LUT či pokročilé volby korekce Gama (sRGB, L Star, Rec.1886 či Hybrid Log pro HDR, kde hodnotu gama lze ještě upravit).
K dispozici je i programovatelná křivka, kterou můžeme do monitoru načíst pomocí volitelné aplikace NEC, mód DICOM pro zobrazení černobílých lékařských snímků, posun odstínu bílé či volitelný maximální jas obrazu, stejně jako šestiosý systém pro nezávislou regulaci odstínu, sytosti a posunu jednotlivých barevných kanálů RGBCMY.

O všech nastavených hodnotách je uživatel informován v příslušných jednotkách, takže i skrze OSD (obr. 5)  menu má tak například detailní přehled o parametrech obrazu (jas v cd/m2, hodnota gamma, x a y posun barevných kanálů RGB apod.) v jednotlivých přednastavených obrazových režimech.

NEC PA271Q
Obr. 5.: Přehledně rozvržené OSD menu s podrobnými informacemi k jednotlivým nastavením.

Specialitami v nabídce voleb jsou například emulace různého vnímání barev lidmi s běžnými zrakovými vadami, či nastavitelná funkce Uniformity, která, byť na úkor snížení kontrastního poměru – svítivosti, kompenzuje odchylky v barevné homogenitě obrazu.
O snížení namáhání zraku se stará automatická regulace jasu (dle okolního osvětlení), pracující v uživatelsky volitelném rozsahu. Tu je ovšem při potřebě přesného barevného podání vhodné vypnout.

… kalibrace …

Hlavní skupinu funkcí u tohoto profesionálního monitoru představují možnosti kalibrace. K ní se využívá vnitřní snímač barev i přímá podpora již zmíněného externího USB kalibračního senzoru, který v součinnosti s technologií NEC SpectraView II umožňuje bez potřeby dodatečné softwarové aplikace provádět přesnou samostatnou kalibraci barev, porovnání a kompenzaci odchylek od továrních hodnot, kalibraci dle okolního osvětlení, nebo nezávisle na něm.

… a to ostatní

Rozsáhlá samostatná nastavení zobrazení jsou u modelu PA271Q k dispozici také pro jednotlivé video vstupy, konfigurovat můžeme příkon pro napájení USB-C zařízení (15, 20 nebo 30 W za cenu snížení maximálního jasu) či způsob zobrazení v režimech PiP – obraz v obraze a PaP – rozdělení pracovní plochy na dvě poloviny. Při virtuálním rozdělení plochy dokáže monitor díky dvěma LUT tabulkám využívat dva barevné profily současně (icc displeje a například tiskárny). V jednom okně tak můžeme simulovat barevný prostor tiskárny, tedy pohodlně zobrazit tiskový náhled bez potřeby testovacího tisku.

Uživatelsky nastavitelné je i chování monitoru při využití čidel detekce osoby a jasu. Snímač detekuje uživatele již ze vzdálenosti 1,5 m a je-li zapnut, monitor jej využívá k přepínání mezi normálním a úsporným režimem, a to při nastavitelném prahu a prodlevě.

Součástí menu jsou také méně obvyklé funkce a nástroje, jako například Area maker pro uživatelské vymezení oblasti na displeji, detailní informace o stavu vnitřních čidel a kalibraci monitoru, době provozu, rozbočovači USB a USB-C a jiných parametrech. Vysoce propustný USB 3.1 rozbočovač tohoto monitoru můžeme s výhodou využívat jako KVM přepínač, a to díky jeho třem nezávislým přepínatelným vstupům (2× USB typ B a 1× USB typ C) se samostatně přiřaditelnými vstupy DP1, DP2 (mDP), HDMI1 a HDMI2 pro každý z nich. Je-li na tyto USB vstupy připojen počítač, v menu určíme, který z nich má být aktuální, tedy který bude propojen s výstupními USB porty rozbočovače. Pokud je osazen pouze jeden vstup, hub automaticky pracuje s tímto.

Mezi netuctové a užitečné prvky výbavy patří i volitelná barva a jas stavové LED kontrolky v závislosti na zvoleném obrazovém režimu nebo video vstupu a rozhodně pak síťové ovládání prostřednictvím LAN. Síťové rozhraní se využívá pro ovládání buď pomocí řídícího softwaru, nebo, díky vestavěnému http serveru, pomocí velmi jednoduchého ovládacího panelu s navigačními tlačítky v běžném internetovém browseru. Tato metoda je přímo spřažena s vestavěným OSD menu, s nímž díky ní nemusíme pracovat pomocí dotekových senzorů ve spodní liště displeje, jejichž používání (obecně) není příliš pohodlné.
Přímo se zde tak nabízí komfortnější uplatnění smartphonu, dostupně položeného například na pracovním stole, o využití LAN pro vzdálenou správu jednoho či více monitorů po síti nemluvě.

Nástroje kalibrace barev

K barevné kalibraci monitoru můžeme využít různé typy kalibračních sond a odpovídajícího softwaru. Pouze výrobcem doporučený senzor NEC MDSVSENSOR3 však dovoluje provádět samostatnou kalibraci tohoto displeje bez použití počítače.
A nejen to, software NEC SpectraView Profiler je schopen nakalibrovat jak profesionální displeje série PA, tak i desktopové displeje řady EA (Dalším kompatibilním produktem s možností kalibrace stejným softwarem jsou pak profesionální Public display řady NEC v úhlopříčkách od 40“-98“.
Grafická studia u nich díky tomu ocení možnost zobrazovaní reálného barevného náhledu ve velkém formátu.).
Sonda se připojí k speciálně vyhrazenému vestavěnému USB portu (SENS/MEM) a instrukce, které se automaticky zobrazí v OSD nabídce, uživatele srozumitelně a rychle provedou celým procesem kalibrace (obr. 5 a 6).

Na jeho konci je nově zkalibrované barevné podání dle naměřených dat a informační okno se zjištěnými průměrnými odchylkami dE od hodnot z interního senzoru pro kanály R, G, B. Všechny obrazové režimy monitoru jsou kalibrovány současně při aktualizaci těchto kalibračních dat a není tedy zapotřebí je upravovat.

NEC PA271Q
NEC PA271Q
Obr. 6 a 7: Proces a výsledek kalibrace testovaného monitoru s připojenou kalibrační sondou NEC MDSVSENSOR3.

Provedenou kalibraci je možné resetovat a barvy tak nastavit na hodnoty z kalibrace při výrobě. Monitor nabízí také funkce ověřování výsledků kalibrace a kopii bílé. Jejím účelem je sladění jasu a bílého bodu obrazu s jiným, cílovým monitorem na základě měření hodnot kalibrační sondou.

Kvalita obrazu a celkové zhodnocení

Hodnotit u displeje této třídy kvalitu obrazu pouze na základě subjektivního posouzení, byť vycházejícího z reprodukce sady testovacích obrazců, a dospět k jiným závěrům, než že zobrazení je minimálně ve všech přednastavených režimech perfektní, by ukazovalo buď na zcela mimořádné vizuální schopnosti recenzenta, nebo na výrobní vadu přístroje. Ani jedno není v případě testovaného NEC PA271Q pravdou a nezbývá než konstatovat, že používat tento panel je téměř  potěšením.
Ať už si na něm prohlížíme nebo upravujeme fotografie či jinou grafiku z různých oblastí, oceníme nejvyšší kvalitu a věrnost barevného podání, dynamický rozsah, homogenitu velkých ploch a nezkreslené barvy i při pozorování z extrémních úhlů 178°/178° H/V. Výborné je podání gradientů i při různých hodnotách gamma, stejně jako vyváženost šedé škály, která zde nehraje různými odstíny jako u běžných (nejen) levných monitorů.

Možnost exaktně definovat a korigovat barevné podání a tím i kvalitu obrazu za použití již popsaného procesu barevné kalibrace je tou asi nejvýznamnější přidanou hodnotou pro grafické profesionály. I při postupném stárnutí displeje jim u PA271Q dává záruku dlouhodobě stabilního barevného podání obrazu.

NEC PA271Q
*************************
+ přesnost a stabilita barev a jasu
+ vestavěný kalibrační senzor
+ připojení USB type C
+ správa a ovládání přes LAN nebo řídící aplikaci, SpectraView II
+ možnost uložení konfigurace na USB disk
+ ergonomický výškově stavitelný stojan a bohaté možnosti připojení
– pro někoho nepohodlné ovládání OSD pomocí dotykových tlačítek
– chybějící čeština v menu

*************************
Cena: 28 000 Kč včetně DPH
Záruka: 3 roky s možností rozšíření až na 5let

Zapůjčil: NEC
Autor: Vlastimil Bořínecký

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo