Sklad jadrier rôzných priemerov pre výrobu Flexo sleeves

Pre spoločnosť je najdôležitejšie to, aby bola konkurencie schopná vo všetkých smeroch. Len tak vie uspokojiť očakávania zákazníkov. Kľúčovú úlohu majú tiež rokmi získané skúsenosti, vysoká miera odbornosti a silný tím špecialistov.


Navštívili sme výrobný závod spoločnosti Böttcher ČR, k. s., so sídlom vo Vyškove v Českej republike. Účelom návštevy bolo zistiť, ako to robia jedni z najlepších, a čo by sme mohli z ich úspešného predajného a servisného modelu čitateľom.

Materská firma Felix Böttcher GmbH & Co. je hlavným výrobcom a dodávateľom pogumovaných valcov v Európe. Ide o rodinnú firmu, ktorej korene siahajú až do roku 1725. Firma má dohromady 10 výrobných závodov, z toho 6 mimo Nemecka. Po roku 1989 sa firma rozhodla zvýšiť akvizičnú činnosť na trhy bývalého východného bloku. Z tohto dôvodu vznikla dcérska spoločnosť Böttcher ČR, k. s., ktorá v roku 1996 začala pogumovanie valcov v novo postavenom závode vo Vyškove na Morave.

V Českej republike je Böttcher vedúcou firmou v oblasti pogumovania valcov. V súčasnosti v závode pracuje viac ako 200 zamestnancov. Firma má pobočku v Prahe a tiež dcérske spoločnosti na Slovensku v Maďarsku a Litve. Böttcher ČR dodáva svoje produkty do Rakúska, Poľska, Slovenska, štátov bývalého Sovietskeho zväzu a balkánskych štátov. Pogumovanie valcov a výroba Flexo sleeves pre tlačiarenské prevádzky predstavuje jej hlavnú činnosť. Pre výrobu využíva viac ako 300 druhov gumových zmesí s vynikajúcimi mechanickými a chemickými vlastnosťami.

EXKURZIA VO VÝROBE

Pred vstupom do výrobných hál som mal možnosť rozprávať s pracovníkmi odbytu a technológie o celkovej situácii na trhu a vývoji obratu firmy za uplynulé obdobie. Informácie potvrdzovali zvýšenú aktivitu a očividný optimizmus. Viac o problematike pogumovania valcov a samotnej výrobe som sa dozvedel od vedúceho kontroly výroby Ing. Petra Hořavu, ktorý má sprevádzal výrobnými priestormi firmy.

Vstupujeme do haly, kde sa renovujú valce. Vidím množstvo valcov, rôznych priemerov a dĺžok. Každý z nich je označený a je pri ňom sprievodná papierová dokumentácia. Nedá mi, aby som sa neopýtal, ako je riešená evidencia, tak veľkého množstvá valcov. Každý valec je ako zákazka zaevidovaný v operačnom systéme SAP. Okrem elektronického systému SAP, každý valec, ktorý príde na renováciu, má svoj papierový zákazkový list, ktorý obsahuje všetky potrebné parametre pre výrobu (priemer, dĺžka, typ gumy, tvrdosť a kvalita povrchu, cylindricita a iné..) požadované zákazníkom. Okrem toho eviduje aj meno pracovníka, ktorý vykonal potrebný úkon na renovácii. Výrobná fáza je sledovaná systémom SAP, ktorý zbiera informácie z počítačov, ktoré sú na každom stredisku vo výrobe. Jednotlivé počítače, postupne odhlasujú hlavné operácie výroby konkrétnej zákazky napr. konfekciu, brúsenie a finálne balenie. To nám umožňuje mať celý priebeh výroby až po expedíciu pod kontrolou, informuje Petr Hořava.

Musím konštatovať, že renovácia valcov vôbec nie je rýchla a jednoduchá záležitosť. Prekvapením je množstvo postupných operácií na rôznych zariadeniach a vždy za asistencie pracovníka. Stručne povedané „množstvo manuálnej, ale pritom presnej práce“.

Vzhľadom na limitovaný rozsah článku, uvádzam pre predstavu čitateľa heslovite jednotlivé úkony postupu renovácie valcov:

•  Očistenie a odstránenie pôvodného povrchu až po jadro – osku /hriadeľ
•  Opieskovanie a základný náter podľa typu finálnej gumy
•  Nanesenie požadovaného typu gumy
•  Vulkanizácia – prebieha od 8 do 24 hodín podľa typu zmesi gumy pri teplote nad 100oC a tlaku 5 barov
•  Odležanie až dva dní, aby došlo k vyzretiu gumy
•  Predbrúsenie /hrubé brúsenie valcov sa prevádza brusným kotúčom
•  Jemné brúsenie na požadovanú hladkosť povrchu a rozmer
•  Balenie a expedícia

Príslušenstvo, ako sú ozubené kolesá, ložiská, puzdrá a ďalšie príslušenstvo sa ďalej montuje podľa montážnych výkresov na pracovisku montáže. Vo väčšine prípadov sa hlavne ložiská menia za nové. Pre balenie sa používa špeciálny Böttcher papier, ktorý zabraňuje vplyvu svetla, čiastočne vlhkosti. Jeho povrch navyše zabraňuje prilepeniu papiera na valec. Každý valec je následne opatrený štítkom, ktorý obsahuje hlavné údaje.

 VÝROBA FLEXO SLEEVES

Flexo sleeves sú určené pre gravírovanie a vypaľovanie laserom a slúžia ako tlačová forma pri technológii flexotlače. Na rozdiel od grafických valcov nemajú hriadeľ, ale sú duté. Pre ich výrobu je potrebné použiť presné pochromované valce (tŕne), ktoré v konečnom produkte vytvoria presný vnútorný priemer sleeves. Vo Vyškově ich majú k dispozícii od priemeru 40 mm až po 450 mm (v štandardných dĺžkach 1,8 do 2,7 metra).

Postup výroby
Výroba dutinky: vlastná dutinka sa vyrába zo živice a látky zo sklených vlákien.
Vyrábajú sa dva typy: čierne s prídavkom sadzí, ktoré sú elektrický vodivé a biele nevodivé. Vlastná dutinka tvorí základ pre nanesenie gumy v technologických krokoch, tak ako pri grafických valcoch. Po celej procedúre sa sleeves stiahnu z tŕňa dole.

Po prehliadke závodu ma prijal konateľ a zároveň riaditeľ pre východnú Európu v jednej osobe Ing. Jan Krejčíř, ktorý mi poskytol odpovede na moje otázky.

 Ako sa darí firme?
Firma postupne každým rokom sa snaží plniť požiadavky, ktoré sú na ňu kladené. Z hľadiska výroby jej objem každým rokom narastá a to sa prejavuje aj na hospodárskych výsledkoch. Naším zámerom je stále sa zlepšovať v rámci daných možností. Momentálne priestory sú postačujúce, ale v prípade nárastu výroby sme pripravený sa rozšíriť. Vzhľadom na naše zameranie výroby, kde prevažuje ručná práca, ktorá sa nedá automatizovať, skôr zápasíme s náborom ďalších kvalitných zamestnancov.

Ako byť efektívnym?
Efektivitu práce sa snažíme zlepšovať hlavne optimalizáciou výrobného toku. Tým, že objem výroby narastá, tak sa ponúkajú nové príležitostí ako v niektorých výrobných krokoch zlepšiť efektivitu. Čo sa týka vlastných technologických procesov, tam je prakticky málo možností na zmenu. Našou snahou je automatizovať tam kde je možné, ale prevažná časť výroby ostáva v rukách našich odborníkov, ktorý priamo zodpovedajú za kvalitu finálnej renovácie.

Samozrejme, že máme aj nové stroje a technológie, ktoré umožňujú priamo ovrstviť jadro valca zmesou gumy (pomocou Extruderu). Tieto technológie sú vhodné pre veľké série. Pre nás ísť smerom automatizácie je paradoxne problém vzhľadom na to, že sme špecialisti na široký produktový mix. To je naša silná stránka, ktorá s fortieľom ľudí, ktorí pracujú 10 až 15 rokov v závode, nám pomáha zvládať obrovskú rôznorodosť nami vyrábaných výrobkov. Guma je kľúčová a musí byť kvalitná. Na rozdiel od konkurentov máme vlastné miešanie gumových zmesí v závode sídliacom v meste Gelsdorf v Nemecku, pre všetky výrobné závody Böttcher na celom svete.

 Aký je váš postoj k ekológii a životnému prostrediu?
K životnému prostrediu sa stávame zodpovedne a odpad triedime. Pri likvidácia gumy, chemikálii a odpadov spolupracujeme s certifikovanými firmami, ktoré zabezpečujú ich likvidáciu.

 Smerovanie investícií?
My v podstate investujeme z dvoch dôvodov. Jeden dôvod sú nové produkty kde investujeme, aby sme mohli vyrábať. Posledné investície smerovali hlavne do výroby Flexo Sleeves a do oblasti výroby valcov konkrétne do strojného zariadenia pre výrobu valcov určených pre lakovanie plechov. Druhá oblasť a hlavným našim zámerom investícií je zvyšovanie kapacít a zefektívnenie súčasnej výroby.

Plány do budúcna?
Firma má ešte stále veľkú rezervu, čo sa týka jednotlivých rozvojových krajín v rámci východnej Európy, kde zaznamenávame výrazný nárast. Na základe toho rátame i s ďalším rastom kapacít vo výrobe. Predpokladáme, že aj flexotlač, ktorá je čoraz viac populárnejšia zvýši záujem o sleeves určené pre priame gravírovanie.

 Čo by ste odkázal klientom?
Hlavne v období rastu je ťažké pre každú firmu udržať dobrý servis, dobrú kvalitu a krátke dodacie doby. My si to plne uvedomujeme a našou snahou je nesklamať a splniť očakávania našich i budúcich zákazníkov.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo