Nový štrnásťvežový Speedmaster XL 105 s dvojitým lakovaním a sušením – predpoklad nárastu produktivity až o 30%.

Šanghajská tlačiareň Shanghai Tobacco Package Printing Co. (Shanghai Tobacco) si zabezpečila najdlhší hárkový ofsetový stroj na čínskom trhu. Stal sa ním Speedmaster XL 105-10-P3+LYYL od Heidelbergu, teda tlačový stroj s desiatimi tlačovými jednotkami, dvoma lakovacími jednotkami, dvoma sušiacimi jednotkami a zariadením pre obracanie za druhou tlačovou vežou. Shanghai Tobacco plánuje pomocou tohto nového štrnásťvežového stroja zvýšiť produktivitu v tlači s UV aplikáciami a dvojitým lakovaním až o 30%!

Shanghai Tobacco dlhodobo vsádza na technológie od Heidelbergu. Nový stroj XL 105 sa v tlačiarni zaradí po boku ďalších šiestich viacvežových tlačových strojov Heidelberg. Vedľa niekoľkých strojov Speedmaster CD 102 je jedným z nich tiež osemfarbový Speedmaster XL 105 vo verzii pre UV aplikácie, ktorý bol nainštalovaný v roku 2006.

S novým štrnásťvežovým Speedmastrom XL 105 sa predpokladá nárast produktivity UV tlače a s UV dvojitým lakovaním o 30%.

 UV technológie poskytujú nové možností – výnimočné vizuálne efekty (vysoký lesk), aplikácie na náročné materiály (lamino, fólie, metalické povrchy a pod.) a tiež možnosť okamžitého spracovania potlačených hárkov. Obyčajne bežný produkt, tak vďaka možnostiam zušľachtenia a použitých materiálov sa môže stať prvotriednym tovarom s vysokou pridanou hodnotou a tlačiareň navyše môže eliminovať prestoje medzi technologickými operáciami a zásadne dokáže skrátiť dodacie termíny.

Spoločnosť Shanghai Tobacco bola založená už v roku 1929 a dnes patrí medzi najdôležitejšie tlačiarenské a obaliarské podniky v Číne. Z pôvodného podniku špecializovaného na výrobu cigaretových škatuliek sa postupne vyprofiloval vysoko moderný a flexibilný podnik so širokou ponukou výroby obalov a tlače. Dnes tlačiareň vyrába jak mimoriadne kvalitné škatuľky na cigarety, tak obaly na jedlo, farmáciu, či kozmetiku. Väčšina zákazníkov sa regrutuje z radov známych a slávnych západoeurópskych výrobcov, medzi inými napr. L’Oreal.

Spoločnosť Heidelberg (Heidelberger Druckmaschinen AG) bola založená v roku 1850 a po celé jedno a pol storočie bola priekopníkom a trvalým partnerom polygrafického priemyslu. Stroje so značkou Heidelberg vždy patrili a patria k absolútnej špičke na svetových trhoch, a to hlavne vďaka dokonalému dielenskému spracovaniu a technickým inováciám, ktoré s perfektným servisným zázemím prinášajú zákazníkovi vysokú produktivitu a spoľahlivosť.


Heidelberg poskytuje komplexné riešenie všetkých technologických procesov polygrafického odvetvia – od predtlačovej prípravy, cez dokonalú tlač a knihárske spracovanie až po digitálneworkflow, ktoré tieto procesy riadi. Každý, v akomkoľvek segmente polygrafického priemyslu, má možnosť postaviť dokonalé riešenie svojho podnikania vďaka zohraným a vyladeným technológiám, na mieru navrhnutým zostavám, finančnému poradenstvu a servisným garanciám od firmy Heidelberg.

Zdroj TS: Heidelberg

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo