Dnes má veľa štvorfarebnej produkcie na našom i európskom časopiseckom trhu na výšku rozmer menší ako A4 (210×297 mm). Čistým formátom 280 mm na výšku produktu dokážeme zákazníkovi ponúknuť zaujímavú úsporu papiera.

     Prevádzku 48-stranovej rotačky Lithoman III sme v Slovenskej Grafii spustili 29. augusta 2011. Teraz sa opäť pripravujeme na dôležitý okamih, keď nám pribudne ďalšia vysokorýchlostná technológia – 64-stranová ofsetová rotačka Lithoman IV. Týmto rozhodujúcim krokom modernizácie rotačných kapacít, ktorý sa začal v roku 2008, dovŕši Slovenská Grafia proces ukončenia magazínovej hĺbkotlače na Slovensku. Inštaláciou nových tlačových zariadení od spoločnosti manroland web systems GmbH sa do Bratislavy dostala svetová špička medzi ofsetovými rotačkami.

Rozhodne správna konfigurácia strojov pre časopisecký trh

Rozbeh prvého Lithomanu v auguste 2011 bol rýchly a spoľahlivý. Už v prvom mesiaci po inštalácii naši tlačiari dosiahli výkon 65 tisíc obratov za hodinu, čo je v rámci EÚ najvyššia rýchlosť. Konfiguráciu Lithomanu III, 48-strán ležiaceho formátu, sme si vyšpecifikovali tak, aby výroba bola efektívna, konkurencieschopná a spoľahlivá pre určený druh produkcie na súčasnom magazínovom a časopiseckom trhu. Išlo napríklad o požiadavku na ofsetové poťahy, ktoré sú potiahnuté vcelku, bez upínacieho kanála. Ide o technológiu sleeve (v preklade rukáv). Tým sa znižujú nároky na obsluhu, zabezpečuje sa bezproblémová vysokokvalitná produkcia s menšou spotrebou papiera. Dosahuje sa menšia frekvencia umývania ofsetových poťahov (gúm) a zníženie dynamických nárazov počas tlače, keď dochádza k štiepeniu farby pri jej prenose z ofsetových poťahov na papier.

Rozhodli sme sa pre spektrofometrické meranie kontroly farebnosti, ktoré sleduje farebný priestor daného motívu, a nie optickú hustotu nanesenej farby – denzitu. Farebný priestor je snímaný a vyhodnocovaný po celej šírke dráhy papiera, takže vieme zaručiť kvalitu a farebnú stálosť počas celej produkcie. Zaznamenáva sa aj história kvality produkcie pre interné potreby, ale i pre zákazníka, ak o to požiada.

Prostredníctvom CIP 3 prenášame údaje zo zariadenia na výrobu tlačovej platne (CTP) do tlačového stroja. Zároveň prenášame technologické údaje o samotnej zákazke formát produktu, šírka dráhy papiera, typ falcovania (skladania), rozsah strán, nastavenie registrov pre sútlačové, farebné alebo orezové parametre. Tlačiar po stiahnutí týchto údajov dostane k dispozícii stroj, ktorý je pripravený na produkciu; nemusí nič manuálne nastavovať, v podstate sa z neho stáva operátor. V praxi tým dosiahneme zníženie času na prípravu a rozbeh stroja, zníženie množstva makulatúry a rýchlejšie dosiahnutie prvého kvalitného tzv. OK produktu.

Slovenská Grafia sa na investíciu za vyše 20 mil. € pripravovala od roku 2009. To znamená, že pri výbere nových ofsetových strojov sme zvažovali nielen cenu, ale aj záruky, možnosti odborného servisu, školenia a kvalitu či efektivitu samotných strojov.

Oslovili sme troch výrobcov heat-setovej technológie: KBA, GOSS a manroland. Sme presvedčení, a naše skúsenosti to potvrdzujú, že manroland je v heat-setovej rotačnej technológii lídrom na trhu. To vlastne dokazuje aj počet inštalácií veľkoformátových strojov za posledných 10 rokov v celosvetovom meradle.

Zodpovedný, kvalifikovaný a správne načasovaný výber

     Až keď sme si všetko overili a navštívili niekoľko tlačiarní, kde boli tlačové stroje v prevádzke, prebehli ešte tri kolá rokovaní, ktoré stanovili konečnú konfiguráciu a cenu. Uvažovali sme o rôznych variantoch, ale nakoniec sme sa predsa rozhodli, že oba ofsetové stroje objednáme od manrolandu, teda od jedného výrobcu, pretože to má v konečnom dôsledku výhody v záruke, náhradných dielcoch, jednotnom riadiacom systéme PECOM, možnosti rýchleho preškolenia obsluhy a, samozrejme v komunikácii a prepojení informačného systému s výrobcom pri servise.

Pri výbere dodávateľov sa zvažovali aj ďalšie špecifikácie, ako sušiaca pec, automatické umývanie ofsetových poťahov, kontrolné zariadenia a riadiace systémy. Významné výberové konanie bolo aj na dodávateľa zásobníkov a transportu farebného hospodárstva. Toto zariadenie umožňuje používať inline súčasne viac druhov farieb podľa grafiky a technologickej vhodnosti výberu potláčaného papiera pre tlač na novinový papier, pre papiere v SC alebo LWC kvalite, špeciálne možno použiť i vysokolesklé farby odolné proti oderu na papiere s matnými povrchmi.

Ďalej sme vyberali dodávateľa transportných a dokončovacích liniek a robotov za rotačkami na plne automatizované spracovanie polotovarov alebo hotových časopisov a ich balenie pre distribúciu.

Začiatok novej éry v Krasňanoch

48-stranový Lithoman III je svetovou špičkou medzi rotačnými strojmi. To isté môžeme povedať aj o jeho „mladšom bratovi“ – 64-stranovom Lithomane IV 64, na ktorom prebehli posledné inštalačné práce.

Tento stroj je výnimočný predovšetkým svojím formátom. Má menší obvod valca ako rotačky inštalované v EÚ. Rozhodli sme sa pre obvod 1 156 mm, ktorý nemá nikto v stredoeurópskom regióne. Bežný formát doteraz nainštalovaných strojov sa pohybuje medzi 1 260 až 1 190 mm. Vychádzali sme z formátov produktov, o ktoré je záujem medzi vydavateľmi. Dnes má veľa štvorfarebnej produkcie na našom i európskom časopiseckom trhu na výšku rozmer menší ako A4 (210×297 mm). Zistili sme, že dosiahnutím čistého formátu 280 mm na výšku produktu dokážeme zákazníkovi ponúknuť zaujímavú úsporu papiera. Našim terajším i budúcim klientom tak ponúkame možnosť znížiť finančné náklady v tomto ťažkom období, ktoré zažíva polygrafický priemysel i vydavatelia.


Nový Lithoman IV dosiahne 50 tisíc obratov za hodinu, čo predstavuje rýchlosť dráhy papiera až 16 metrov za sekundu (takmer 60 km/h). Oba stroje tak patria k najrýchlejším v Európe. V Slovenskej Grafii máme ambíciu s nimi dosiahnuť zvýšenie produkcie z tohtoročných očakávaných 61 tisíc ton na 75 tisíc ton potlačeného papiera v roku 2013. Spotreba papiera v Slovenskej Grafii bola 43 tisíc ton v roku 2009, 53 tisíc ton v roku 2010 a 58 tisíc ton v roku 2011. Nový Lithoman sme spustili do skúšobnej prevádzky v júni t. r. a prvú komerčnú zákazku na ňom vytlačili 18. júna. Od 1. augusta prejdeme do plnej prevádzky v nonstop režime 7 dní v týždni. SG tým urobí ďalší rozhodujúci krok k zrušeniu hĺbkotlače v tomto roku.

Ak bude v najbližších mesiacoch všetko prebiehať tak, ako sme si naplánovali na rok 2012, o čom v SG nepochybujeme a čomu nasvedčuje aj prevádzka už zabehnutého 48-stranového Lithomanu III, dáme hĺbkotlačovej technológii definitívne zbohom. Zároveň sa aj uznanlivo poďakujeme za 40-ročnú výnimočnú hĺbkotlačovú kvalitu štvorfarebnej reprodukcie v časopiseckej výrobe v Krasňanoch a na Slovensku.

Ing. Peter Kosík – výrobný riaditeľ
Slovenská Grafia, a. s., Bratislava

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo