Muller-Martini

Na základe pretrvávajúcich problémov s odbytom sa spoločnosť Müller Martini rozhodla v prvej polovici roka 2015 zastaviť výrobu tlačových strojov. Servis pre odberateľov tlačových strojov na celom svete bude spoločnosť zabezpečovať aj naďalej. V rámci svojej novej strategickej orientácie sa podnik sústredí do budúcna na ďalšie spracovanie tlačovín, ktoré bolo poslinené aj nedávno realizovaným prevzatím servisu a dodávok náhradných dielov pre znášacie drôtošičky, linky na lepenú väzbu a stroje na šitie tavnými niťami od spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG.

Základom pre toto rozhodnutie sú už dlhšiu dobu výrazne klesajúce obraty v odvetví tlačových strojov, ktoré sa podarilo v posledných rokoch aj napriek obmedzeniu pracovnej doby vo výrobnom závode v Maulburgu v Nemecku, len čiastočne vyrovnať. Po výraznom zmenšení tradičného trhu s tlačovými strojmi na formuláre v uplynulých desaťročiach sa podnik v minulosti sústredil na nové oblastí obchodnej činnosti. Cieľom bolo etablovať formátovo variabilnú ofsetovú tlač samolepiacich etikiet a flexibilných obalov na rastúcom trhu obalov. „Široké zavedenie ofsetovej technológie na trhu obalov sa nám napriek rozsiahlej investícii a dlhoročnom snažení bohužiaľ podarilo len čiastočne,“ konštatoval Bruno Müller, výkonný riaditeľ spoločnosti Müller Martini.

Pretože etablované obchodné oblasti ako napr. tlač cenín alebo akcidenčná tlač zďaleka nedokázali chýbajúce objemy v posledných rokoch kompenzovať, odhaduje spoločnosť šance na úspešný obrat vlastnými silami ako extrémne nízke. Aj hľadanie vhodných partnerov na trhu obalov zatiaľ ostáva neúspešné.

Na tomto pozadí sa spoločnosť Müller Martini rozhodla zastaviť výrobu tlačových strojov vo výrobnom závode Müller Martini Druckmaschinen GmbH v nemeckom Maulburgu a začať premenu výrobného závodu na servisný podnik poskytujúci služby pre nainštalované stroje na trhu. Celkovo by týmto opatrením mohlo byť ohrozené až 80 pracovných miest. Pre ohrozených spolupracovníkov sa hľadajú sociálne únosné riešenia, rovnako ako sa hľadajú individuálne riešenia aj pre učňov.

Zdroj: MM

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo