Muller-Martini

Holding Müller Martini je celosvetovým lídrom vo vývoji, výrobe a predaji systémov spracovávania tlače a rotačných ofsetových strojov variabilných formátov. Už viac ako 65 rokov vyvíja tento rodinný podnik inovatívne produkty šité na mieru trhov, ako aj služby pre zákazníkov.

Spoločnosť Müller Martini je v súčasnosti aktívna v siedmich odvetviach podnikania:
jedinečné digitálne riešenia, formátovo variabilná rotačná ofsetová tlač, systémy odoberania produkcie od rotačných strojov, systémy šitia, lepenie mäkkej väzby, tvrdá knižná väzba a expedičné linky.


Spoločnosť rýchlo zachytila trend digitalizácie v celom rezorte polygrafie a k tomu aj prispôsobila svoj vývoj a výrobný program. Momentálne všetky systémové výrobné riešenia od Müller Martini sú schopné zvládať a plniť požiadavky bumu digitalizácie. V praxi to znamená, že sa dajú pripojiť/prepojiť spôsobom in-line (spojenie priamo zo strojom), alebo ni-line (mimo stroj, ale nadimenzované na výkon tlačového zariadenia). Aj svetový veľtrh drupa 2012 potvrdil líderstvo spoločnosti Müller Martini, ktorá sa na svojom stánku prezentovala širokou ponukou samostatných zariadení, ale hlavne produkčných systémov pre finišing (dokončovanie produktov) pre oblasť polygrafie.

Svetové premiéry na drupe

Müller Martini predstavil viacero exponátov, ktoré boli zároveň svetovými premiérami. Uvediem tie ktoré pútali pozornosť návštevníkov: lepiaca linka „Alegro“, niťošička „Ventura MC Compact“, vkladacia a mailingova linka „FlexLiner“, trojrez „Solit“ alebo balíkovací systém „FlexPack“.

 
Je potrebné spomenúť a zdôrazniť, že systémové riešenia a technológie, ktoré predstavil na veľtrhu Müller Martini sú prispôsobené na momentálny trend znižovania nákladov, na čo najväčšiu produktivitu, flexibilitu a skracovanie časov prípravy (prestrojenie na novú zákazku). Inteligentná koncepcia – technológia „Motion Control“ zabezpečuje jednoduchšiu komunikáciu obsluhy, kontrolu a chod zariadenia. Výsledkom je rýchlejšie spracovanie celej zákazky v špičkovej kvalite a dosiahnutie maximálneho zisku.

 
 
Inovačné trendy spoločnosť implementuje aj do riadenia procesov, príkladom je „System CONNEX“, ktorý je využiteľný v rôznych oblastiach. Ide o systém ktorý jednak spája stroje Müller Martini do jednotného pracovného prostredia (workflow) a zároveň umožňuje spojenie s MIS (manažérskym systémom) daného podniku.

Tlačové stroje Müller Martini

Okrem tradičného zamerania finalizácie (finišingu) je spoločnosť aktívna aj v oblasti rotačných ofsetových tlačový strojov. Vo svojej ponuke má momentálne rotačné tlačové stroje Concepta, AlPrinta a VSOP. Tlačové stroje AlPrinta a VSOP sú vhodné na potlač flexibilných obalov, metalízovaných povrchov a rôznych substrátov od fólií až po ľahkú kartonáž. Tlačový stroj Concepta je určený pre bežnú potlač papiera napr. tlač formulárov, tlačív a iných typických produktov. Zaujímavosťou je, že do stroja Concepta sa dá integrovať aj flexotlačová jednotka, čo rozširuje jeho možnosti využitia napr. oblasť bezpečnostnej tlače.

 
Na stánku mohli návštevníci naživo vidieť prezentáciu rotačného stroja VSOP (Variable Sleeve Offset Printing) s piatimi tlačovými jednotkami s rozsahom tlačovej šírky kotúča od 520 – 850 mm a variabilnými možnosťami formátov od 381 – 762 mm. Tlačový stroj bol prezentovaný v konfigurácii pre flexotlačovú technológiu. Stroje VSOP môžu byť konfigurované aj v hybridnom prevedení to znamená, že sa dajú skombinovať technológie ofsetu, flexotlače, hĺbkotlače, sieťotlače a digitálnej tlače. Stroje VSOP dosahujú tlačovú maximálnu rýchlosť tlače až 365m za minútu.

Pri rotačných ofsetových hybridných strojoch AlPrinta a VSOP sú možné rôzne systémy sušenia resp. vytvrdzovania. Za zmienku stojí spomenúť sušenie resp. spôsob vytvrdzovania farieb systémom EB / Electron Beam (sústredený lúč elektrónov vytvrdzujúcich substrát). Systém vytrdzuje tlačové farieb nanesené na povrchu substrátu obalu. Tento spôsob (Low-Migration-Colorsystem)tak zabraní prenikaniu fotoiniciátorov do obsahu obalu. Výsledkom je obal bez zápachu s nízkou migráciou škodlivých látok. Neškodnosť je veľmi dôležitá hlavne pri obaloch do ktorých sa balia potraviny.

Spolupráca s inými

Müller Martini je na špici vývoja v oblasti spojenia/prepojenia digitálnej tlači a finálneho spracovania. Spoločnosť spolupracuje zo všetkými významnými svetovými výrobcami digitálnych tlačových strojov. Významnými partnermi Müller Martini sú hlavne spoločností KBA a HP. Na veľtrhu mohli účastníci vidieť na stánku KBA spojenie (inline) digitálneho inkjetového rotačného stroja RotaJET 76 s výrobným systémom SigmaLine na výrobu brožúr pozostavujúci so zariadenia SigmaFolder a šicou linkou PrimeraDigital. Na stánku HP to bolo spojenie rotačného inkjetového digitálneho stroja HP T410 (inline) so systémom na výrobu kníh SigmaLine pozostavujúci zo zariadení SigmaFolder a SigmaCollator a finalizáciou na lepiacej linke „Alegro“.

„Dnes nejde tak o jednotlivé stroje ako o celé systémy“

Bruno Müller, generálny riaditeľ Müller Martini, zhrnul účasť spoločnosti na veľtrhu drupa 2012 v Düsseldorfe. „Som veľmi spokojný s prezentáciou na našom stánku s takým množstvom exponátov. Spôsob, ako naši odborníci vysvetlili návštevníkom naše riešenia, sa stretol s veľkým ohlasom. Privítali sme na našom stánku návštevníkov z celého sveta a spätná väzba od nich bola veľmi pozitívna.

 
V rade rozhovorov ktoré sme viedli s klientmi išlo predovšetkým o dnešné požiadavky trhu. V popredí nestáli ani tak jednotlivé stroje ako celé systémy – a to sa nám pri našej prezentácii na drupe veľmi dobre podarilo. Okrem toho som si všimol, že rad zákazníkov nehľadá len riešenie pre dnešok, ale aj zajtrajšok a do budúcna. Naši zákazníci hľadajú investičnú bezpečnosť v prostredí, ktoré sa dnes mení oveľa rýchlejšie než to bolo pred pár rokmi.

Z obchodného hľadiska považujem veľtrh drupa za vydarený. Podarilo sa nám uzavrieť obchody so zákazníkmi zo všetkých kontinentov – hlavne z trhov so vzostupnými trendmi ako sú napr. Brazília alebo Čína. Ale aj na našich tradičných trhoch v Severnej Amerike a Európe sa investovalo do systémov Müller Martini. Teší nás to, že sa naše moduly „MM Services“ stretli u zákazníkov s úspechom. Rad zákazníkov sa na stánku spontánne rozhodol pre kúpu servisného balíčka.“
( Z tlačovej správy Müller Martini.)

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo