Špičkový monitor umožní tvorcovi vidieť svoje vlastné výtvarné návrhy v správnom farebnom zobrazení.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU) je vysoká škola, ktorá na svojich fakultách vychováva odborníkov v oblastiach divadla, bábkoherectva, hudby, tanca, fotografie, filmu a televíznej tvorby. Do troch vybraných ateliérov sa rozhodlo vedenie zakúpiť pre svojich študentov monitory EIZO radu ColorEdge.

Ateliér vizuálnych efektov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave

Ateliér vizuálnych efektov vznikol schválením akreditačného spisu akreditačnou komisiou pri Ministerstve školstva v júni 2011. Je to najmladší ateliér v štruktúre FTF VŠMU Bratislava. Akreditácia vizuálnych efektov magisterského stupňa štúdia následne bola ministerstvom školstva schválená 30.6.2014.

Ucebna_AVFX
Učebňa vizuálnych efektov a Filmovej a televíznej tvorby

Vizuálne efekty (často v skratke používané Visual F/X nebo VFX) je množstvo postupov, kde vizuálna stránka je vytváraná alebo upravovaná mimo kontext živého natáčania. Vizuálne efekty preberajú natočenú živú akciu a vytvárajú vizualizáciu napodobňujúcu prirodzený vzhľad, ktorý by klasickými postupmi nebol možný, bol by príliš nebezpečný alebo bol veľmi finančne nákladný. Vizuálne efekty používajúce CGI sú súčasťou vysoko rozpočtových filmov a v súčasnosti sa stávajú prístupnými i pre amatérske filmy s prepojením na animačné programy a kompozitingové programy.

Školský rok 2011/2012 bol prvým akreditovaným rokom štúdia vizuálnych efektov na FTF VŠMU. V prvom ročníku akreditovaného študijného programu AVFX boli 4 poslucháči, v druhom ročníku 6 a v treťom 8 poslucháčov. V súčasnosti Ateliér vizuálnych efektov navštevuje 22 študentov. Všetci títo študenti od začiatku roku 2015 môžu vytvárať vizuálne efekty na profesionálnych LCD monitoroch EIZO radu ColorEdge CX. Ateliér AVFX-vizuálnych efektov je vybavený ôsmimi  24“ monitormi CX240 a tromi 27“ monitormi CX270.

Ateliér animovanej tvory Filmovej a televíznej fakulty (FTF) VŠMU v Bratislave

Ateliér animovanej tvorby vznikol v roku 1993 ako výchovná inštitúcia pre budúcich tvorcov animovaného filmu. Spočiatku sa praktické práce natáčali na filmovú surovinu – 35mm a 16mm film. Prechod z filmovej suroviny na digitálne spracovanie si nevyhnutne vyžiadalo zmenu vo vybavení ateliéru adekvátnou technikou pre realizáciu praktických úloh a prácu.

ucebna_1
Najväčší význam pri výučbe majú praktické ročníkové a postupové práce. Prebiehajú na špecializovaných pracoviskách, vybavenými digitálnou filmovou technikou. Tvorca animovaného filmu nie je len režisérom a animátorom, ale súčasne výtvarníkom svojho filmu. Práve  výkonný počítač a špičkový monitor, ktorý tvorcovi umožní vidieť svoje vlastné výtvarné návrhy v správnom farebnom zobrazení týmto vlastne spoluvytvára animované dielo v čo najvyššom možnom kvalitnom prevedení.

V roku 2011 si obstaral prvé monitory značky EIZO kolektív pedagógov a študentov ateliéru animácie FTF vo vlastnej réžii (podnikateľskou činnosťou) vytvorením 4 animovaných krátkych AVD pre Slovenské národné múzeum pre expozíciu Bratislavského hradu. To bola prvá praktická skúsenosť ateliéru animácie s monitormi EIZO.

Koncom roku 2014 sa vybavenie AAT výrazne posilnilo kúpou ôsmich počítačov a 9 kusov LCD monitorov EIZO radu CX240. Výrazne sa tak podporila a uľahčila finalizácia prác napr. tým, že obrazové výstupy majú požadovanú farbu a kvalitu vďaka novej technike.

Momentálne v ateliéry animovanej tvorby študuje vo všetkých troch stupňoch štúdia 24 študentov.

Ateliér Kamery a fotografie FTF VŠMU v Bratislave

Rovnako ateliér Kamery a fotografie FTF nedá dopustiť na svoj monitor EIZO. Pre svojich študentov si vybral a vybavil učebňu koncom roku 2013 monitorom EIZO radu ColorEdge CG276. Je to prvý 27“ špičkový monitor ateliéru kamery a fotografie. Počas celého školského roku je plne vyťažený a študentami využívaný pre výuku i praktické práce. Ateliér kamery a fotografie navštevuje k dnešnému dňu 32 študentov na všetkých troch stupňoch štúdia.

ABCMonitory do všetkých troch ateliérov boli za spolupráce s českým zastúpením výrobcu EIZO presne nakalibrované pre riešenie niekoľkých rozdielnych úloh (=rôznych videoštandardov) a tak optimálne nastavené pro potreby zobrazovania video-dát určených pro TV-vysielanie, záznam na BD, alebo prípravu pre internet alebo tiež pre tvorbu dát určených pre digitálne kina.

Podľa vyjadrenia zástupcov Ateliéru si monitory EIZO vybrali pre svoju prácu predovšetkým z dvoch dôvodov. Pre ich  jednoduchú kalibráciu podľa požadovaného video-štandardu pri spracovávaní video-dát a potom pre vynikajúce zázemie a podporu monitorov EIZO na Slovensku. Tým je myslená nielen podpora formou kalibrácia monitorov pracovníkmi spoločnosti EIZO priamo na jednotlivých pracoviskách fakulty, ale takisto formou prednášok pre študentov a pedagógov.

Zdroj: Eizo

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo