27“ hardvérovo kalibrovateľný LCD monitor CG2730 zo série ColorEdge. Monitor je konštruovaný, tak aby vyhovel potrebám kreatívnych profesionálov v oblasti fotografie, grafického dizajnu a video postprodukcie.

Keď sa povie profesionalný grafický monitor, všetci si pravdepodobne predstavíte EIZO. A máte samozrejme pravdu. Tieto profesionálne LCD monitory s IPS displejom a LED systémom podsvietenia v súčastnosti predstavujú to najlepšie z vývoja a výroby počítačových monitorov.

Monitor CG2730 spĺňa potreby profesionálov

Portfólio grafických monitorov CG, CS je široké a skutočne je z čoho vyberať. Pre lepšiu orientáciu pri výbere toho správneho modelu, ktorý by mal spĺňať nároky a požiadavky klienta, spoločnosť EIZO začala od začiatku minulého roka napĺňať novú politiku v označovaní grafických monitorov. Následne uvádzame prehľad jednotlivých grafických modelov a ich nové označovanie.

A.) najvyššie modely – séria CG + 3-miestne označenie doplnené (napr. CG247, alebo CG247X). Písmeno „X“ znamená inovované modely pre koniec roka 2016 a rok 2017:
a) vybavené novým displejom s kontrastným pomerom 1 500:1 (modely „CG“ bez „X“ sú vybavené displejom s konštantným pomerom 1 000:1)
b) vybavené 3x USB 3.0 (modely bez „X“ sú vybavené 2x USB 2.0)
B.) stredne profi-modely – séria CG + 4-miestne označenie (napr. CG2730)
C.) entry-level modely – séria CS + 4-miestne  označenie (napr. CS2420)

Pre grafický priemysel /DTP /pre-press, sa tak zjednodušuje výber a rozhodovanie. Pre tlačové úlohy odporúčame vyberať len z modelov série ColorGraphic „CG“ (k dispozícii sú 2 úrovne kvality/ceny – rad CG2420/CG2730, alebo rad CG247/CG247X, CG2774).

EIZO CG2730
Obr.: EIZO sa drží svojho konceptu. Dizajn monitora CG2730 je identický s ostatnými modelmi radu CG, CS.  Merací systém je umiestnený v strede v hornom ráme monitora. Stabilný stojan a ergonómia je výborná. Na zadnej strane je praktický držiak pre prenos, ktorý je súčasťou zadnej časti monitora.

EIZO CG2730 – novinka na trhu

EIZO prichádza na trh s novým 27“ hardvérovo kalibrovateľným LCD monitorom CG2730 zo série ColorEdge. Monitor je konštruovaný, tak aby vyhovel potrebám kreatívnych profesionálov v oblasti fotografie, grafického dizajnu a video postprodukcie. Podľa informácii výrobcu model 27“ CG2730 je navrhnutý ako inovovaná a dokonalejšia verzia terajšieho modelu CX271.

Zmeny a vylepšenia:

1) Terajší integrovaný AUTOKOREKČNÝ senzor v modeli CX271 bol nahradený plnohodnotným integrovaným KALIBRAČNÝM senzorom, ktorý sa dá využiť:

  •  k AUTOKOREKCII (kontrole) nastavených obrazových parametrov
  • k profilácii, teda vytvoreniu farebného ICC profilu monitora

2) V novom modeli CG2730 je použitý IPS displej, ktorý poskytuje kontrastný pomer až 1 500:1, čo znamená, že minimálne čierna je o 50% sýtejšia, ako pri modeli CX271. Hlboko čiernu ocenia hlavne fotografi, ktorí sa zaoberajú aj tvorbou videa. Nový displej má oproti terajšiemu modelu CX271 aj väčší farebný rozsah: 98% pokrytia podľa štandardu DCI-P3. Určite to ocenia užívatelia, ktorí reprodukujú dáta určené pre digitálne kina.

3) Nový elegantný vzhľad:

  • tenší rámik, rovnako široký po celom obvode LCD-displeja,
  • tlačidlá ovládacieho panelu boli nahradené dotykovými senzormi so svetelnou nápovedou príslušnej funkcie, čo ocenia užívatelia, ktorí pracujú s videom v slabo osvetlených miestnostiach,
  • hĺbka monitora je menšia – čo znamená, že min. vzdialenosť od steny za monitorom sa zmenšila o 6 cm (z 23.5 cm na 17.5 cm).

4) USB-konektory pre pripojenie daľších externých USB zariadení:

  • model CG2730 je vybavený 3x USB 3.0 (existujúci model CX271 len 2x USB 2.0),
  • jeden z USB konektorov je dimenzovaný pre záťaž až 1A pre dobíjanie prenosných telefónov, pripojenie externých vysokokapacitných USB-harddiskov, a pod.,
  • USB konektory sú teraz umiestnené na ľavej bočnej strane monitora a tak sú pre užívateľa lepšie prístupné.

EIZO CG2730
Obr.: Nový monitor CG2730, rovnako ako existujúce monitory dobre spolupracuje s programom QCM (Quick Color Management) pre automatické zladenie farebnej reprodukcie na monitore s farebnou reprodukciou podporovaných tlačiarní CANON/EPSON. Automatický nastaví biely bod monitora (podľa charakteru použitého svetla pre náhľad tlačovej predlohy) a AUTOMATICKÝ nastaví správne všetky parametre správy farieb v tlačovom zásuvnom module (plug-in) pripojenej tlačiarni CANON/EPSON. Tak už tlač z aplikácii Adobe PS CC/Adobe LR neprebieha klasický cez funkciu „Print“ („Tlač“), ale cez príslušný zásuvný modul.

Dostupnosť na trhu

Nový model monitora CG2730 podľa aktuálnych informácií bude dostupný na našom trhu v období mesiacov apríl – máj 2017. Predpokladaná cena bude asi o 25% vyššia, než cena terajšieho modelu CX271.

Ako obstál monitor EIZO CG2730 v našom teste?

Monitory z modelového radu CG, sme už v minulosti testovali. Tentokrát sa nám do rúk dostala 27-palcová verzia CG2730, ktorú sme v teste overili z pohľadu grafikov a fotografov, ktorým záleží na farebne presnom zobrazení svojich dát. Testovanie sme rozdelili do troch samostatných častí v ktorých sme sa zamerali hlavne na kvalitu hardvérovej kalibrácie za pomoci vstavaného meracieho zariadenia Built-in calibration sensors (kolorimetrická sonda). Samozrejme do testu sme zahrnuli aj komunikáciu s kalibračným softvérom ColorNavigator 6.x. Veríme, že vás informácie a výsledky testu zaujmú.

Pre kvalitnú prácu s fotografiami a videom, mali by ste mať kalibrovaný monitor, na ktorom digitálné dáta upravujete. Ak váš monitor nesprávne reprodukuje odtiene a farby, potom všetok čas strávený na editácii obrázkov a následne ich ďaľšom spracovaní, by mohol byť v skutočnosti kontraproduktívny.

TEST 1 – Presnosť merania a chyby merania

Tak ako fyzikálne veličiny, aj kolometrické hodnoty vždy meriame s určitou nepresnosťou. Zdrojmi tejto nepresnosti môžu byť nepresné meracie prístroje, meniace sa podmienky merania ako napr. teplota, alebo aj osvetlenie miestnosti.

EIZO vo svojich profesionálnych modeloch ColorGraphic (CG) grafických monitorov aplikuje ako jediný na svete automatickú kalibráciu systémom vstavaného meracieho zariadenia. Merací systém a monitor tvoria originálny pár, ktorý je zladený už vo výrobe. To podľa výrobcu vylučuje chyby, ktoré bežne vznikajú v procese kalibrácie monitorov, keď sa pre meranie a kalibráciu používajú necertifikované ručné meracie prístroje, alebo prístroje nižšej cenovej kategórii.

Skutočnú hodnotu meranej veličiny teda nevieme nikdy presne určiť, vieme však určiť hodnotu najpravdepodobnejšiu. Pre náš test a porovnanie presnosti merania sme použili okrem vstavaného meracieho zariadenia aj dve externé ručné meracie zariadenia. Tento experiment nám umožnil kalibračný softvér ColorNavigator 6.x, ktorý podporuje pripojenie externých meracích zariadení popredných výrobcov. V našom teste sme použili kolorimetrickú sondu DISCUS od firmy basICColor a spektrofotometer i1 PRO2 (XRGA) od firmy X-Rite. Tieto meracie zariadenia sú kalibrované a momentálne sú považované za najlepšie vo svojej triede. Výsledky sme dali pre lepšiu prehľadnosť a porovnanie do tabuľky.

Monitor EIZO CG2730
Tabuľka č. 1: Kalibráciou monitora rozumieme nastavenie jeho obrazových parametrov tak, aby výsledná reprodukcia obrazu bola zhodná s určitým vzorom Calibrattion. Nami definované hodnoty pre Target sú uvedené na ľavej strane tabuľky.

Výsledky
Výsledky meraní a ich porovnanie (viď obsah tabuľky) preukázali prekvapivo minimálne rozdiely medzi meracími zariadeniami. To potvrdzuje, že vstavaný merací systém EIZO (Built – In) poskytuje výsledky, ktoré zodpovedajú norme.

TEST 2 –  Validácia a vyhodnotenie profilácie

Po kalibrácii automatický kalibračný softvér ColorNavigator vygeneroval tzv. ICC-profil monitora a nastavil ho ako výstupný profil v systéme CMS (Color Management System) operačného systému. Vlastný ICC profil monitora obsahuje okrem iného hlavne informácie o farebnom rozsahu monitora ( gamute), jeho prenosovej charakteristike (gradácii obrazu) a iluminante (nastavenom bielom bode).

V tejto časti teste bolo našim cieľom vyhodnotiť získaný ICC profil monitora a zistiť čo najviac o charakteristike a kvalite displeja. V bežnej praxi bez špeciálneho softvéru je problematické overiť a navyše zdokumentovať validáciu.

Monitor CG2730 neumožňuje validáciu (tú umožňujú len najvyššie CG modely), preto sme museli improvizovať a pre validáciu sme použili softvér UDACT (Ugra Display and Certification Tool) od spoločnosti UGRA. Žiaľ uvedený softvér nepodporuje overenie ICC profilu vytvoreného vstavanou EIZO sondou. Aj napriek tomuto dôvodu sme sa rozhodli v teste pokračovať a použili sme na overenie/validáciu meracie zariadenie DISCUS a ním vytvorený ICC profil. Vychádzali sme blízkych (porovnateľných) hodnôt (viď test 1), s EIZO Built-in.

Gamut_ EIZO CG2730
Obr. 2: Grafika dokumentuje a potvrdzuje široký farebný rozsah (gamut) displeja.

Výsledky – Hodnotenie
Grafika dokumentuje a potvrdzuje, široký farebný rozsah displeja, ktoré EIZO uvádza. Nový displej dokáže pokryť aj 100% pracovný priestor CMYK (FOGRA51 – PSO Coated v3) podľa najnovšej normy ISO 12647-2:2013. Výsledky merania uniformity v priemere 2% na celej ploche displeja svedčia aj o výbornom fungovaní funkcie „DUE“ (Digital Color Uniformity Compensation) a systéme LED podsvietenia. Na základe týchto výsledkov sa dá predpokladať, že ICC profily merané zabudovanou sondou budú zodpovedať týmto výsledkom.

TEST 3 –  Black Level

Je lepšie mať nastavenú úroveň čiernej príliš vysoko, či príliš nízko, alebo cielene definovanú? V tomto teste bolo cieľom demonštrovať možnosť užívateľský meniť úroveň čierneho bodu.

Monitory EIZO profesionálneho radu, do ktorého patrí aj CG2730, v spojitosti so softvérom CN dovoľujú užívateľský ovládať okrem bieleho bodu (Whitepoint) aj priame nastavenie jasu čierneho bodu (Black/BlackPoint Level) za účelom nastavenia optimálneho kontrastu a reprodukcie najtmavších častí obrazu. Presný monitorový náhľad tlače sa vyznačuje typicky práve tým, že monitor umožňuje nastaviť (zosvetliť) čiernu tak, aby sa dynamický rozsah monitora znížil podľa konkrétnej tlačovej produkcie.  Obzvlášť táto problematika sa dotýka tých, ktorý pripravujú dáta a upravujú fotografie pre printové technológie a porovnávajú výtlačok s náhľadom na monitore. Ak si uvedomíme, že pri natívnom nastavení nový displej monitora CG2730 dokáže dosiahnuť kontrastný pomer až 1 500:1, tak nám musí byť jasné, že pre náhľad a simuláciu tlačového výstupu to nebude vhodné riešenie.

Jas, pre tento test sme zvolili 120 cd/m2. Táto hodnota v praxi závisí od jasu v miestnosti, v ktorej pracujete. Dobrým východiskovým bodom je 80 – 100 cd/m2. Typicky odporúčané hodnoty jasu displeja, 130 alebo až 150 cd, sú príliš vysoké pre simuláciu papiera. Pre kontrolu kontrastu sme postupne menili nastavenie jasu čierneho bodu na monitore. Na ilustračnom obrázku sme si zvolili blackpoint 0,5 cd/m2. Týmto spôsobom sme postupne vytvorili viacero ICC profilov z rôznymi variáciami hodnôt (viď tabuľku).

Poznámka autora: Orientačný výpočet kontrastu získate, tak že vydelíte hodnotu bieleho bodu (Whitepoint) 120 : 0,5 = 240 – to znamená, že Whitepoint bude 240 krát jasnejší ako Blackpoint, alebo inak povedané, to zodpovedá kontrastnému pomeru monitora 240:1.

Kontrast výtlačkov na papieri je väčšinou v rozmedzí od 100:1 až 250:1, v niektorých prípadoch sa môže líšiť.

ColorNavigator Black Level
black_level_EIZO - data
Obr.: Tabuľka dokumentuje nami získané hodnoty kontrastného pomeru pri danom nastavení čierneho bodu (Black Level).

High_contrast
Standard_contrast
Low_contrast

Verdikt

Z pohľadu náročnejšieho užívateľa môžeme monitor CG2730 označiť za veľmi dobrý. Pozornosť si určite zaslúži nový LCD displej s technológiou True-black, ktorého farebný rozsah pokrýva celý priestor ofsetovej tlače (ISO Coated V3) a takmer 100% štandardu AdobeRGB, čo je vynikajúce. Kontrastný pomer 1 500:1 displeja je veľkým bonusom modelu CG2730.

Zadarmo dodávaný kalibračný softvér ColorNavigator, poskytuje široké možnosti kalibrácie a spolu s  integrovaným senzorom pre automatickú kalibráciu a re-kalibráciu výrazne prispieva k vyššiemu komfortu obsluhy a vyššej bezpečnosti zobrazovaných dát. Ak k tomu pripočítame kompletnú päťročnú záruku EIZO na elektroniku, LCD displej a jeho podsvetľovací LED systém, tak monitor CG2730 môžeme len odporučiť. Ceny na internete: 1 639€ / 44.690 Kčs vrátane DPH.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo