Výrobný závod Dynäs vo Švédsku.

Spoločnosť Mondi, globálny líder v oblasti trvalo udržateľných obalov a papiera, oznámila, že zmodernizuje celulózku a papiereň Dynäs vo Švédsku. Program modernizácie zvýši efektívnosť a zlepší celkovú environmentálnu výkonnosť závodu, čím sa dostane do dobrej pozície, aby naďalej uspokojoval dopyt zákazníkov po udržateľných riešeniach na papier a papierové obaly.

Závod Dynäs vyrába vysokokvalitné vrecové a špeciálne kraftové papiere, ktoré sa používajú na rôzne riešenia na papierové obaly pre priemyselný a spotrebný priemysel a sú dôležitou súčasťou podnikania spoločnosti Mondi v oblasti flexibilného balenia.

Projekt zahŕňa inštaláciu a modernizáciu strojov a zariadení, ktoré zvýšia energetickú účinnosť papierne. Modernizácia tiež zníži emisie do ovzdušia a vody a povedie k lepšiemu využitiu dreva v závode. Očakáva sa, že výstavba a projekt modernizácie bude dokončený do konca roka 2026.

Roman Senecky, COO Mondi Kraft Paper, hovorí: „Program modernizácie v Dynäs predstavuje významnú investíciu do budúcnosti tohto dobre etablovaného závodu. Výrobou udržateľného vrecového a špeciálneho kraftového papiera naďalej prispievame k našim cieľom MAP2030 a uspokojujeme požiadavky zákazníkov pomocou inovatívnych riešení, ako je Advantage StretchWrap, alternatíva k baleniu paliet plastovou fóliou, a Advantage MF EcoComp, ktorý sa používa na vysoko pevné obaly, ako sú papierové vrecká na mokrý organický domový odpad. Papiereň dodáva papier po celej Európe a hrá dôležitú úlohu v miestnej komunite.“

|O Mondi|
Mondi je svetový líder v oblasti obalov a papiera, ktorý prispieva k lepšiemu svetu tým, že vytvára inovatívne riešenia, ktoré sú udržateľné z hľadiska dizajnu. Činnosť spoločnosti je integrovaná naprieč celým hodnotovým reťazcom – od správy lesov a výroby buničiny, papiera a fólií až po vývoj a výrobu trvalo udržateľných spotrebiteľských a priemyselných obalových riešení s použitím papiera, ak je to možné, plastu, keď je to užitočné. Udržateľnosť je stredobodom jej stratégie s ambicióznymi záväzkami do roku 2030 zameranými na riešenia poháňané obehovým systémom, ktoré vytvorili ľudia s posilnenými právomocami, ktorí prijímajú opatrenia v oblasti klímy.

Zdroj: Mondi

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo