"Tradičný Environmentálny deň" - Papierne organizujú toto podujatie dvakrát do roka, čo vytvára skvelú príležitosť pre otvorenú komunikáciu o rôznych environmentálnych témach.

Spoločnosť Mondi SCP pripravila zaujímavé témy pre zástupcov regiónu počas svojho tradičného jarného Environmentálneho dňa Program  Mondi  SCP,  náš  najlepší  sused,  ktorý  podporuje  miestne environmentálne projekty, pokračuje aj v tomto roku.

Ružomberok, 24. mája 2018 – Spoločnosť Mondi SCP pozvala už po tridsiaty druhýkrát starostov okolitých  obcí,  zástupcov  orgánov  štátnej  správy,  neziskových  organizácií a občianskych združení, ako aj zástupcov médií, na svoj tradičný Environmentálny deň.

Tentokrát sa podujatie uskutočnilo vo štvrtok 17. mája 2018 v Hoteli Kultúra v Ružomberku. Papierne organizujú toto podujatie dvakrát do roka, čo vytvára skvelú príležitosť pre otvorenú komunikáciu o rôznych environmentálnych témach. Predstavitelia z Mondi SCP využili túto platformu na informovanie komunity o aktuálnych a pripravovaných projektoch v rámci spoločnosti a taktiež prizvali externých hostí zo Slovenska a Českej republiky.

Prezentujúci hovorili o témach, akými boli Separácia komunálneho odpadu a jeho využitie, Kanalizácia v Hrboltovej, Prísnejšie pravidlá pre lokálne kúreniská – skúsenosti z Českej republiky a Zdroje znečistenia a ich vplyv na kvalitu ovzdušia a zdravie obyvateľstva.  

Smokeman
Nakoniec si hostitelia pripravili veľmi poučnú a zároveň zábavnú show od českého vedca, ktorý sa nazýva „Smokeman“. Návštevníkom na základe názorných ukážok vysvetlil dopady lokálneho kúrenia na naše okolité životné prostredie.

„Tento rok boli témy pre komunitu obzvlášť zaujímavé, čoho dôkazom bol aj veľký počet návštevníkov. Som veľmi rád, že táto tradícia Environmentálnych dní sa stala obľúbenou medzi zástupcami nášho pekného regiónu. Toto podujatie nám všetkým vždy poskytne úžasnú príležitosť stretnúť sa a diskutovať o aktuálnych témach súvisiacich so životným prostredím,“ povedal Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP.

Udržateľní. Každý deň. Program Mondi SCP, náš najlepší sused pokračuje

Počas tohto dňa oznámila spoločnosť Mondi SCP aj výzvu na podávanie nových environmentálnych projektov na rok 2018.

„Od roku 2011 sme začali aktívne zapájať aj komunitu.  Podporujeme projekty zamerané na životné prostredie v regióne Dolný Liptov čiastkou 50 000 EUR. Obce, školy, občianske a neziskové združenia dolného Liptova majú možnosť predložiť svoje vlastné projekty,“ povedala Mária Jaššová, manažérka Životného prostredia Mondi SCP. „Existuje len jedna podmienka a tou je spolufinancovanie projektu, čo znamená, že každý žiadateľ musí získať časť prostriedkov z iných zdrojov,“ dodala Mária Jaššová.

Ako poslať prihlášku:

Kandidáti si môžu stiahnuť formulár z webovej stránky https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our- locations/europe/slovakia/mondi-scp/.

Vypísaný  formulár  je  potrebné  zaslať  na  emailovú  adresu  mondiscp@mondigroup.com s predmetom správy Enviro alebo ho zaslať poštou na Oddelenie životného  prostredia, Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17, Ružomberok.

Konečný termín podávania prihlášok je 15. jún 2018 a to, ktoré projekty budú podporené, sa dozvieme do 15. júla 2018.

Zdroj TS: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo