Na jubilantov čakalo privítanie chlebom a soľou.

Spoločnosť Mondi SCP si uctila svojich dlhoročných zamestnancov počas „Večera  s  jubilantmi“  v  Kultúrnom  dome  Andreja  Hlinku v Ružomberku. Slávnostného večera sa zúčastnilo 97 zamestnancov, ktorí v tento rok dovŕšili okrúhle výročie nepretržitej práce v spoločnosti.

Slávnostný večer s jubilantmi

V Kultúrnom  dome  Andreja  Hlinku v Ružomberku uskutočnil už 10. ročník slávnostného podujatia s názvom „Večer s jubilantmi“. Počas tohto večera privítali predstavitelia firmy svojich pracovníkov, ktorí preukázali dlhoročnú vernosť svojmu zamestnávateľovi.

Slávnostný večer s jubilantmi
„Som rada, že toto podujatie sa už stalo akousi tradíciu. Každoročne oslavuje takéto okrúhle výročie veľký počet našich zamestnancov, čo je dôkazom toho, že ľudia majú prácu v Mondi SCP radi a robia ju srdcom.
Tento večer patrí len im a je prejavom úcty a vďaky za to, že svojou aktívnou prácou prispeli k úspechom a rozvoju našej firmy“, hovorí Ivana Keyzlarová, riaditeľka ľudských zdrojov, Mondi SCP.

Slávnostný večer s jubilantmi
Spoločenskej akcie sa zúčastnilo 97 zamestnancov, ktorí pracujú v podniku viac ako 25, 30, 35 a 40 rokov. Všetkým z nich boli slávnostne odovzdané darčeky. Jubilantom za ich dlhoročnú spoľahlivú prácu osobne poďakoval aj prezident spoločnosti Bernhard Peschek, ako aj ďalší predstavitelia z manažmentu firmy.

„Za úspechmi Mondi SCP stoja v prvom rade kvalitní a pracovití ľudia, ktorí svoje skúsenosti odovzdávaju aj budúcim generáciám. Patrí im za to veľké poďakovanie,” večer takto zhodnotil prezident spoločnosti Bernhard Peschek.

Podujatie sa nieslo v znamení tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Na jubilantov, ktorých sprevádzali aj ich partneri, čakalo privítanie chlebom a soľou a o kultúrny  program sa postaral folklórny súbor Liptov.

Slávnostný večer s jubilantmi
Po skončení programu nasledovala spoločná večera a večer sa skončil príjemným posedením v kruhu blízkych priateľov a kolegov.

Zdroj: Mondi SCP

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo