Spoločnosť Mondi SCP, ktorá je momentálne najväčším súkromným zamestnávateľom v regióne Liptova. Nový papierenský stroj v ružomberskom závode, ktorý bude vyrábať kartón, prinesie pre región nové pracovné miesta.

Ivana Keyzlarová, riaditeľka ľudských zdrojov v Mondi SCP

S obsadzovaním jednotlivých pozícií sa začalo už v roku 2018, kedy sa začalo s výstavbou papierenského stroja.
„Je dôležité, aby sme sa na prevádzku nového papierenského stroja dôsledne pripravili, a to sa určite nedá urobiť zo dňa na deň. Začali sme preto s prijímaním vedúcich pracovníkov a špecialistov, ako napr. špecialista technického servisu, špecialistka logistiky, plánovačka výroby, či vedúca zabezpečovania kvality. Postupne sa pridávali aj ďalší kolegovia na pozíciách ako sú operátori, prevádzkoví zámočníci, či elektrikári.“

Od spustenia výstavby zaznamenala firma zvýšený záujem kandidátov o pracovné pozície. Za rok 2018 a 2019 prijala spolu približne 3500 životopisov a pozvala na osobné pohovory takmer 700 záujemcov.

„Samozrejme, podľa potreby obsadzujeme aj iné pozície, nejde výlučne len o nový papierenský stroj. Za posledné roky dochádza v našej spoločnosti ku generačnej výmene a takisto zaznamenávame mierny nárast v celkovom počte zamestnancov – výsledkom je, že v roku 2018 sme prijali 142 a o rok na to 146 nových kolegov.“

Eva Jurčiaková, hlavný recruiter v Mondi SCP

Súčasťou výberového procesu na niektoré špecializované pozície je aj tzv. assessment centrum, kde vybraní uchádzači riešia spoločné aj individuálne úlohy, ktoré preveria ich schopnosti a osobnostné predpoklady na danú pozíciu.

„Od roku 2018 sme vykonali viac ako 30 takýchto výberových konaní.  Program Assessment centrum nám umožňuje porovnávať výkony a chovanie vybraných kandidátov, ktorí na jednom mieste a súčasne, plnia rovnaké úlohy. Vidíme, ako pristupujú k jednotlivým úlohám a na základe toho vieme lepšie posúdiť, či danú pozíciu uchádzač zvládne.“

O jednotlivé pracovné pozície prejavili záujem aj súčasní zamestnanci. Najväčší záujem bol hlavne o vedúce pozície.

„Pre zamestnancov to bola skvelá príležitosť kariérne sa posunúť a my na druhej strane oceňujeme, že títo zamestnanci už závod poznajú, majú skúsenosti s výrobou akou takou a môžu tieto skúsenosti zúročiť a odovzdať ďalej“, doplnila Ivana Keyzlarová.

Pre novo nastupujúcich kolegov je pripravený špeciálny tréningový program šitý na mieru, počas ktorého majú možnosť zoznámiť sa s prevádzkou v priamom prenose na iných papierenských strojoch a dokonca aj v iných závodoch Skupiny Mondi.

„Teší nás, že nový papierenský stroj prináša do regiónu rôznorodé pracovné miesta, v ktorých nájdu uplatnenie nielen skúsení zamestnanci, ale aj absolventi stredných či vysokých škôl a rovnako muži, ako aj ženy. Zatiaľ máme priamo na novom papierenskom stroji 17 kolegýň, niektoré aj na manažérskych pozíciách, pričom nábor stále prebieha. Dvere sú otvorené pre všetkých šikovných uchádzačov,“ dodáva Ivana Keyzlarová. Tento rok bol pre firmy v obsadzovaní pracovných pozícií špecificický kvôli koronakríze. „Nám sa aj napriek nepriaznivej situácii podarilo od začiatku roka obsadiť niektoré voľné pozície, najmä na nový papierenský stroj.“ uzavrela Ivana Keyzlarová.

Do konca roka 2020 bude firma na PS 19 hľadať ešte 30 nových kolegov – jedná sa pracovníkov skladu zberového papiera aj skladu hotových výrobkov, laborantov/ky, operátorov/ky, elektrikárov/ky a zámočníkov/ky, ale aj pozície ako špecialista/ka logistiky, plánovač/ka výroby či špecialista/ka riadiacich systémov.

Aktuálne pracovné pozície sú dostupné na stránke www.mondijobs.sk

Zdroj: Mondi SCP

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo