Mondi SCP podnecuje kreatívnejšie odborné vzdelávanie v regióne. Po odbore mechanik – mechatronik plánuje otvoriť nový učebný odbor chemik operátor.

Spoločnosť Mondi SCP v posledných rokoch zintenzívňuje svoje aktivity v oblasti práce s mladými absolventmi škôl, ako aj v oblasti prepojenia praxe so vzdelávaním. Najnovšie pozvala zástupcov 25 základných škôl z okresu Ružomberok na stretnutie v priestoroch firmy.

Kreatívnejšie odborné vzdelávanie v regióne

Cieľom stretnutia zástupcov firmy so školami bola prezentácia nového odboru chemik operátor v systéme duálneho vzdelávania na Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku.
Po odbore mechanik – mechatronik je to už druhý odbor vytvorený na základe potrieb tejto spoločnosti. Tá spolupracuje aj so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Liptovskom Hrádku a je otvorená spolupráci s inými strednými odbornými školami.

Mondi SCP
„Tak, ako väčšina zamestnávateľov na Slovensku, aj my pociťujeme potrebu po novej pracovnej sile, ale aj generačnej obmene“,  hovorí Ivana Keyzlarová, riaditeľka ľudských zdrojov v Mondi SCP. „Okrem nových pracovných miest, ktoré prinesie dokončenie výstavby nového papierenského stroja PS19, je v týchto rokoch dôležité nahradiť vlnu dlhoročných zamestnancov, ktorí budú odchádzať do dôchodku. Je tak čas odovzdať štafetu novej, mladej generácii“, dodáva.

Mondi SCP
Potreba ľudí prichádza v období, kedy sa záujem mladej generácie po nových technológiách spája s potrebou  priemyslu  zavádzať  tieto  technológie  do  praxe.  Práca  v celulózkach a papierňach je vysoko automatizovaná a preto sa aj dnešná práca odohráva väčšinou pred monitormi počítačov kontrolujúc funkčnosť výrobného procesu.

„Má to však výhodu, lebo nejde o sedavé zamestnanie. Operátori sú fyzicky prítomní vo výrobe, pracujú v súlade s tímom ľudí z iných oddelení a tak má táto práca takpovediac zo všetkého trochu – práca za počítačom, práca s ľuďmi a pohyb a práca priamo vo výrobe pri strojoch“, zhŕňa I. Keyzlarová. Nový odbor chemik – operátor pripravuje ľudí na takúto prácu a jeho cieľom je nájsť v komunite mladých ľudí, ktorí nájdu svoje uplatnenie v prostredí Liptova s moderným technickým vzdelaním priamo po strednej škole.

Avšak na to, aby študenti mali záujem o takýto druh vzdelania, je nutné ich k tomu nadchnúť v ešte skoršom veku. Aj preto Mondi SCP na stretnutí so základnými školami vyhlásilo regionálnu súťaž v chémii. Prihlásené tímy budú v priebehu prvého štvrťroka 2019 interaktívne súťažiť v troch kolách, prvé tri víťazné tímy vyhrajú vecné ceny, pričom najlepší tím získa výlet pre celú svoju triedu.

Mondi SCP
K tomu, aby sa záujem nielen o súťaž, ale aj o chémiu ako predmet u žiakov zvýšil, venuje spoločnosť Mondi SCP do škôl prenosné súpravy laboratórnych pomôcok a chemikálií pre demonštráciu chemických pokusov v celkovej hodnote 13 000 eur.
Tieto škatule pomôžu tímom  zapojeným   do   súťaže,   no   tiež   napomôžu   školám   k vybaveniu   s praktickým a zaujímavom obsahom hodín chémie. „Uvedomujeme si, že v dnešnom svete je získanie záujmu mladých ľudí vecou zážitkov.

Ak chceme,  aby chémia bola zábavou, musí byť interaktívna, žiaci si pod odborným dohľadom svojich učiteľov sami zažijú pokusy a práve tieto zážitky môžu povzbudiť ich záujem o ďalšie štúdium chémie na strednej škole“, hovorí Lenka Štúrová z oddelenia Ľudských zdrojov v Mondi SCP.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo