Pracovné stretnutie zástupcov Mondi SCP s riaditeľkou Strednej odbornej školy polytechnickej v Ružomberku.

Na Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku vznikne čoskoro moderné laboratórium pre študentov z odboru chemik-operátor. Ide o odbor, ktorý je zaradený do systému duálneho vzdelávania, ktorého cieľom je predovšetkým zvýšiť uplatniteľnosť žiakov na trhu práce.

Spolupráca Mondi SCP a Strednej odbornej školy polytechnickej v Ružomberku pokračuje aj v tomto školskom roku.
Do študentských lavíc zasadli noví študenti odboru chemik-operátor, ktorý škola spolu s Mondi SCP otvorila len minulý rok.

Ide o odbor, ktorý je zaradený do systému duálneho vzdelávania, ktorého cieľom je predovšetkým zvýšiť uplatniteľnosť žiakov na trhu práce. Žiaci majú počas štúdia viac praktického vyučovania ako teórie.
Prvé dva roky sa praktické vyučovanie realizuje v chemickej učebni priamo v škole. Minulý rok preto v rámci spolupráce spoločnosť Mondi SCP zafinancovala prestavbu novej modernej učebne, šatne, kabinetu učiteľa a pomôcky pre laboratórne pokusy.
V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na chemickom laboratóriu aj s príslušným vybavením. Celková investícia do modernizácie školy za posledné dva roky tak predstavuje sumu 100 000 EUR.

Anna Kyseľová, riaditeľka školy

„Sme veľmi radi, že žiakom môžeme ponúknuť takýto moderný spôsob vzdelávania, kde si môžu chémiu vyskúšať v praxi priamo v areáli školy. Dovolím si tvrdiť, že vďaka Mondi SCP budeme mať vybudované najmodernejšie pracovisko chemikov v celom regióne.“
Na základe získaných skúseností v laboratóriu počas prvých dvoch rokov budú žiaci počas tretieho a štvrtého ročníka chodiť na prax priamo do závodu.

„Veľkou motiváciou je pre žiakov určite aj podnikové štipendium, ktoré im bude spoločnosť vyplácať mesačne na základe dosiahnutých výsledkov, pravidelnej dochádzky a vzorného správania. Žiaci na začiatku školského roka dostanú aj uvítací balíček, v ktorom nájdu aj všetky potrebné ochranné pomôcky a oblečenie“, dodáva Anna Kyseľová.

Uvítací balíček pre žiakov.
Uvítací balíček pre žiakov.

Ivana Keyzlarová, riaditeľka Ľudských zdrojov v Mondi SCP

Odbor chemik-operátor je posledným spoločným projektom školy a Mondi SCP. „Naša intenzívna spolupráca funguje už niekoľko rokov. Praxujú u nás žiaci z viacerých odborov, ako napr. mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, či mechanik – mechatronik.

Počas praktickej výučby majú možnosť vidieť a pracovať na najmodernejšej technológii a získavať zručnosti od našich skúsených zamestnancov. Zažijú bežný pracovný život vo fabrike, kedy je potrebné riešiť reálne situácie, čo je bezpochyby najlepší spôsob vzdelávania sa.

Súťaž REGIOCHEM finálové kolo v roku 2019.
Súťaž REGIOCHEM finálové kolo v roku 2019.

Spoločnosť Mondi SCP začala na podporu záujmu o predmet chémie na druhom stupni základných škôl organizovať regionálnu súťaž REGIOCHEM, o ktorú žiaci prejavili veľký záujem.
Nakoľko sa minulý rok školy predčasne zatvorili kvôli pandémii koronavírusu, nebolo možné minulý ročník uzavrieť. Spoločnosť sa preto rozhodla, že toto kolo dokončí tento školský rok a pripravuje pre žiakov finálové kolo, ktoré bude prebiehať online.
„Do finále postúpilo 5 tímov, ktoré dosiahli najlepšie bodové hodnotenie v predchádzajúcich dvoch kolách. Predpokladáme, že v priebehu októbra by sme mohli spoznať víťazov“ dodáva Ivana Keyzlarová.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo