Knihy pre školy

Mondi SCP robí aktivity, aby bolo regiónu čo najlepším susedom. Okrem podpory mesta formou financií skrz memorandum o spolupráci vyhlasuje grantové kolá na spolufinancovanie skrášlenia obcí a mesta, tento rok pridalo o aktivitu viac. O výške podpory však prvý krát rozhodli zamestnanci.

Malé kroky k veľkému cieľu


Mondi SCP, ako najväčší priemyselný podnik dolného Liptova, smeruje svoju firemnú finančnú podporu do regiónu, kde firma pôsobí. K memorandu o spolupráci, grantovým kolám na spolufinancovanie skrášlenia obcí a mesta počas „Environmentálneho dňa“ tento rok pribudlo 5 projektov v rámci tzv. „Dňa zmeny“. Výšku podpory určili účastníci tohto dňa.

Deň zmeny, ktorý sa odohral ešte 5. júna 2014, je tradičnou aktivitou v celej skupine Mondi, ktorá má 100 výrobných závodov v 30 krajinách sveta. Vedie zamestnancov tejto nadnárodnej skupiny zážitkovou formou k zmene k lepšiemu. A to v oblastiach zdravia, životného prostredia a bezpečnosti. Mondi SCP po prvý krát otvorilo toto podujatie aj verejnosti a tak sa ho zúčastnili deti zo škôlok a škôl, ako aj široká verejnosť.

Okrem zábavnej formy poučení dostali aj pomyselné „bankovky“, ktoré mali hodnotu 10 eur.
Na konci zážitkového stanu mohol každý svoju účastnícku bankovku vhodiť do škatule s najsympatickejším z piatich projektov:

stromy pre komunitu,
lopty pre školy,
podpora školských knižníc,
reflexné vesty pre deti,
projekt Zdravý chrbátik

Svoju podporu mohli ešte zvýšiť bankovkou v hodnote 5 eur v prípade, že úspešne absolvovali jednu z pripravených aktivít. Celkovo sa tak účasťou viac než 1300 ľudí vyzbieralo dodatočných viac než 17 000 eur pre región dolného Liptova. Tie si rozdelili mesto Ružomberok a starostovia obcí dolného Liptova, ktorí prijali pozvanie na tento deň – Liptovské Sliače, Štiavnička a Bešeňová.

„Filozofia Mondi SCP je venovať svoju podporu tam, kde je náš podnik umiestnený, teda do Ružomberka a okolia. A to nielen formou priamej podpory. Snažíme sa aktivity smerovať tak, aby čím viac našich ľudí sa zapojí pre správnu vec, tým viac podpory sa vyzbiera“, hovorí Roman Senecký, prezident Mondi SCP. „Náš odkaz z Dňa zmeny stále platí: Nejde o jeden deň kedy urobíme zmenu, ale o prvý deň, odkedy tá zmena k lepšiemu bude pre každého z nás trvalá“, dodáva.


Lopty pre školy
Deti na siedmich školách v Ružomberku a tiež v Bešeňovej, Liptovských Sliačoch a Štavničke majú od nového školského roka 115 nových lôpt, ktoré pomôžu hravosti, radosti zo športu a lepšiemu zdraviu detí v regióne.

Stromy pre komunitu
Začiatkom novembra dorazil na Technické služby mesta Ružomberok kamión naložený stovkou čiernych borovíc, ktoré boli následne vysadené na zatrávnenej ploche za sídliskom Kľačno smerom na Čutkovskú dolinu. Jednalo sa o polovicu príspevku, teda tú, ktorú realizovalo mesto. Druhú polovicu si na rovnaký účel rozdelili obce.


Podpora školských knižníc
Naposledy realizovanou aktivitou bolo odovzdanie kníh. Oslovené školy rozhodli o knižných tituloch, o ktoré mali záujem, čo doplnili knihy s hodnotným obsahom podľa výberu zástupcov Mondi SCP. Zástupcom škôl ich firma odovzdala v predvianočnom čase.

Reflexné vesty pre deti
Pre zvýšenie bezpečnosti detí z materských škôl, ktoré často chodia na prechádzky, poputuje podpora vo forme reflexných viest. Z dôvodu nákupu veľkého množstva viest sa dodávatelia zaviazali dodať vesty začiatkom tohto roka.

Projekt Zdravý chrbátik
Deťom na školách smeruje aj podpora na projekt Zdravý chrbátik, ktorý vedie neurochirurg a primár Neurochirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku, Róbert Rusnák. Tento projekt smeruje k prevencii poškodenia chrbtice od detského veku formou vzdelávania učiteľov telesnej výchovy, nákupom zdravých pomôcok na sedenie a výbava škôl.

Mondi SCP aj tieto aktivity zahŕňa do svojho konceptu spoločenskej zodpovednosti s názvom „Mondi SCP, náš najlepší sused“. Svojou cielenou podporou do Ružomberka a okolia tak chce byť nielen dobrým zamestnávateľom, ale aj firmou, ktorá cíti potreby regiónu a cielene ich podporuje pre trvalú a viditeľnú zmenu k lepšiemu každý deň.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo