Pilotný projekt štúdia chémie na strednej škole v duálnom systéme vzdelávania sa stretol so záujmom zo strany študentov. Kapacitu prvého ročníka nového odboru chemik-operátor na Strednej škole polytechnickej v Ružomberku sa podarilo naplniť. Pre tento odbor zafinancovala spoločnosť prestavbu novej modernej učebne, šatne, kabinetu učiteľa a pomôcky pre laboratórne pokusy.

Do študentských lavíc zasadlo dvanásť študentov z Ružomberka a jeho okolia, no napríklad aj študent z Prešova. Tí boli prítomní pri slávnostnom odovzdaní ich novej učebne zameranej na toto štúdium, ktoré financoval partner študijného odboru, spoločnosť Mondi SCP.

„Sme radi, že sa po 20 rokoch opäť našiel záujem o štúdium chemického odboru a to nielen zo strany zamestnávateľa, ale, ako dnešok dokazuje, aj zo strany študentov,“ povedal riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej, Vladimír Pančík.

Mondi SCP pociťuje podobne ako väčšina zamestnávateľov nedostatok technicky vzdelanej pracovnej sily. Duálne vzdelávanie a nový odbor boli otvorené po zimnej súťaži základných škôl v okrese s názvom REGIOCHEM, ktorá mala zážitkovým spôsobom podnietiť záujem žiakov o chémiu už na základných školách. Kapacitu nového odboru – 12 študentov – sa podarilo naplniť. Je medzi nimi deväť chlapcov a tri dievčatá.

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie bude pre žiakov znamenať viac praktického vyučovania ako teórie. V prvom a druhom ročníku absolvujú praktické vyučovanie práve v novovybudovanej učebni chémie a počas tretieho a štvrtého ročníka budú chodiť na prax priamo do spoločnosti Mondi SCP. Motivačným je aj podnikové štipendium, ktoré im spoločnosť Mondi SCP bude vyplácať mesačne na základe dosiahnutých študijných výsledkov, pravidelnej dochádzky a vzorného správania. Keďže tento odbor patrí medzi tzv. nedostatkové odbory, štát ho podporuje motivačným štipendiom, ktoré je viazané na prospech.

Študentom boli zo strany Mondi SCP odovzdané aj malé darčeky a ochranné pomôcky pre pokusy a prácu potrebnú k tomu, aby ich štúdium skutočne napĺňalo prepojenie s praxou.

„Otvárajú sa vám skvelé možnosti do života, ak sa chopíte šance, ktorá sa vám ponúka. Po vyštudovaní prídete na pracovný trh, ktorý je hladný po absolventoch, akými budete vy. Je na vás ako to využijete a budeme radi, ak svoje uplatnenie nájdete práve u najväčšieho súkromného zamestnávateľa v regióne, u nás v Mondi SCP,“ povedala na stretnutí so študentmi riaditeľka ľudských zdrojov v Mondi SCP, Ivana Keyzlarová.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo