Skupina Mondi ohlásila investíciu vo výške 310 miliónov EUR do nového papierenského stroja na výrobu kartónu s bielym povrchom.

16. novembra, 2016 sa zástupcovia spoločnosti Mondi SCP zúčastnili verejného prerokovania v Ružomberku, ktoré organizovalo mesto a okolité obce. Prerokovanie bolo pre verejnosť príležitosťou vypočuť si informácie zo správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie EIA. Tá bola vypracovaná v súvislosti s projektom spoločnosti Mondi SCP na vybudovanie nového papierenského stroja v závode v Ružomberku, ktorý spoločnosť v októbri predložila na Ministerstvo životného prostredia.

Počas verejného prerokovania v Ružomberku boli vysvetlené výhody nového papierenského stroja

V čase výsledkov hospodárenia za rok 2015 ohlásila skupina Mondi investíciu vo výške 310 miliónov EUR do nového stroja na výrobu kartónu s bielym povrchom s produkciou 300,000 ton v jednom zo svojich závodov v Ružomberku na Slovensku, ako aj do modernizácie celulózky. Realizácia projektu podlieha získaniu daňových stimulov od Európskej komisie a získaniu potrebných povolení. EIA je súčasťou regulačného procesu povoľovania a vyžaduje si súhlas od Ministerstva životného prostredia.

“Hodnotiaca správa EIA je dôležitý dokument hodnotiaci vplyvy nového papierenského stroja na životné prostredie. Na štúdii pracovali desiatky expertov zo Slovenska a zahraničia. Výsledkom štúdie je, že projekt je environmentálne akceptovateľný, bez podstatného nepriaznivého vplyvu na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva“, vysvetľuje Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP.

„Verejné prerokovanie bola skvelá príležitosť stretnúť sa so zástupcami miestnych obcí v záujme transparentného prerokovania environmentálnych tém a vysvetlenia významu nového papierenského stroja pre región a závod v prípade, že by bol projekt realizovaný. História a tradícia patria nepochybne medzi silné stránky papierenského priemyslu v Ružomberku, no v snahe o pokračovanie v tejto tradícii a úspešný rozvoj priemyslu v budúcnosti, je tiež dôležité myslieť na budúcnosť“, vysvetľuje Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP.

Popri najmodernejšej technológii, ktorá zabezpečuje ekologicky šetrnú výrobu, bude mať investičný projekt pozitívny dopad na hospodársky rozvoj regiónu tým, že dôjde k vytvoreniu približne 100 nových stálych pracovných miest. Okrem toho bude do realizácie projektu zapojených aj množstvo dodávateľov.

„Dnes stojíme na prahu budúcnosti a máme príležitosť ďalej modernizovať a investovať do najmodernejších technológií, ktoré prinesú prospech pre región a závod tým, že podporia našu miestnu ekonomiku a zároveň budú minimalizovať dopad na životné prostredie“, na záver stretnutia povedal Peschek.

V prípade schválenia by nová 310-miliónová investícia v Ružomberku ponúkla významné príležitosti pre závod a región.

Zdroj TS: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo