Mondi Uncoated Fine Paper (UFP) opätovne uviedla na trh svoju radu Green Range s novým sloganom, ktorý odráža najnovšie úspechy a ciele medzinárodného výrobcu papiera v oblasti udržateľnej výroby papiera. Od roku 2006 rad Green Range označuje papiere značky Mondi, ktoré majú vysoký environmentálny profil. Rad týchto papierov je tiež rozpoznávaný ako informačný kanál, ktorým Mondi komunikuje svoje úsilie a iniciatívy v oblasti udržateľnej výroby papiera a otázky životného prostredia, ktoré sú kľúčové pre papierenský priemysel.

Náš nový slogan „Najzelenšie ako sa len dá“ sa vzťahuje na rozšírenie radu Green Range. Všetky papiere nesúce značku Mondi teraz spĺňajú kritériá radu Green Range a bol im udelený certifikát FSC® alebo PEFC™ alebo Totally Chlorine Free bleached (TCF- bielený bez obsahu chlóru) alebo 100% recyklovaný. „Najzelenšie ako sa len dá“ vypovedá o nekončiacej motivácii spoločnosti Mondi a jej záväzku neustále zlepšovať ekologickú efektívnosť našich závodov a papierov,” vysvetľoval Johannes Klumpp, marketingový a obchodný riaditeľ divízie Mondi Uncoated Fine Paper.

Zodpovedné obhospodarovanie lesov, znížená spotreba vody a energií, nižšie emisie do ovzdušia a vody a menej odpadov na skládky sú základnými prvkami v nepretržitej ceste Mondi k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti výroby papiera. S cieľom vyzdvihnúť ekologicky ohľaduplnú výrobu, ktorá sa za papierom Mondi skrýva, nová kampaň zobrazuje krajinu s papierovými tangramami, obývanú včelami, vtákmi a inými zvieratami, ktoré mimovoľne tiahnu ku zdanlivo prirodzenej flóre.

Okrem kľúčových kritérií radu Green Range, papiere vyrábané v Mondi sú uznávané mnohými renomovanými medzinárodnými spoločnosťami. Všetky papiere nesúce značku Mondi vyrobené v závodoch divízie UFP v Rakúsku a na Slovensku boli certifikované ako EU Ecolabel, čo je označenie, ktoré vyjadruje ekologickú výnimočnosť pri výrobkoch a službách, ktoré spĺňajú vysoké environmentálne štandardy počas ich celého cyklu životnosti. Okrem toho, výrobky, ako sú 100% recyklovaný NAUTILUS® Classic a papier značky BIO TOP 3®, majú certifikát Blue Angel a Austrian Environmental Label.

 
S cieľom znižovať dopady spoločnosti Mondi na klimatické zmeny, je prvoradým princípom spoločnosti najprv optimalizovať procesy, znížiť emisie a potom kompenzovať. Spoločnosť je schopná vypočítať celkovú uhlíkovú stopu každého výrobku, v každej etape dodávateľského reťazca, aby tak určila účinnosť svojich aktivít zameraných na znižovanie skleníkových plynov v jednotlivých etapách. Od roku 2004 boli emisie uhlíka vypúšťané z prevádzok Mondi znížené o 26% a spoločnosť zabránila 4.3 miliónom CO2e ton prostredníctvom sekvestrácie uhlíka na svojich plantážach v Južnej Afrike a predajom zelenej elektriny, tepla a palív; používaním zberového papiera a nahrádzaním zemného plynu za bioplyn.

Na úrovni produktov sa divízia Mondi UFP zúčastňuje programu zameranom na znižovanie emisií s názvom Run River, aby tak svojim zákazníkom ponúkla 100% recyklovaný NAUTILUS® SuperWhite a DNS® high-speed inkjet s možnosťou CO2 neutrálny, ako aj plne CO2 neutrálny Color Copy. Výsledkom projektu vodnej energie Run of River je priemerné ročné zníženie CO2 o približne 230,000 ton ekvivalentov CO2.

Za účelom zvyšovania povedomia o problematike životného prostredia súvisiacej s celulózo-papierenským priemyslom a environmentálnymi označeniami na papieroch vyrábaných v Mondi, organizuje spoločnosť podujatia Green Events a vyvinula tiež online školenie nazývané Green Modules (www.mondigroup.com/greenmodules), ktorý je aktuálne dostupný v nemčine, angličtine a taliančine. Za každého účastníka školenia Green Modules, daruje skupina Mondi 1 euro neziskovej organizácii OroVerde na projekt zalesňovania s názvom “Guatemala – Strom za strom”. 1 euro predstavuje 1 zasadený strom. Ak kvíz Green Module vyplníte správne, Mondi prispeje na projekt 10 EUR.

Ak sa chcete dozvedieť viac o nekonečnej ceste skupiny Mondi zameranej na udržateľnú výrobu papiera, alebo o eko označeniach a témach súvisiacich s CO2 neutrálnymi výrobkami, navštívte stránku: www.mondigroup.com/gogreen .

Životné prostredie a skupina Mondi – fakty:

•  Mondi vysadí každý rok približne 32 milión stromov
•  100% lesov, ktoré patria do vlastníctva Mondi v Rusku a Južnej Afrike majú certifikát FSC
•  25% pôdy, ktorú vlastní skupina Mondi bolo vytýčenej na ochranu (približne 572,000 hektárov)
•  93% elektriny spotrebovanej v závodoch Mondi je vyrobenej interne a 57% celkovej spotreby palív našich hlavných prevádzok bolo z obnoviteľných zdrojov
•  61% dreva, ktoré skupina Mondi zakúpila má certifikáciu FSC alebo PEFC. Zvyšok spĺňa požiadavky štandardu FSC Kontrolované drevo alebo PEFC Povinná príručka na zamedzenie kontroverznej ťažby dreva, aby tak bolo zabezpečené, že žiadne drevo nebude pochádzať z kontroverzných zdrojov.

Zdroj TS: Mondi

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo