Mondi papierenský závod Štetí, Česká republika.

Spoločnosť Mondi, svetový líder v oblasti trvalo udržateľných obalov a papiera, oznámila schválenie investície 400 miliónov eur do nového papierenského stroja na výrobu kraftového papiera v závode Štětí v Českej republike. 

Investícia je súčasťou expanzívneho kapitálového investičného programu skupiny v hodnote 1 miliardy EUR s cieľom urýchliť rast v oblasti udržateľných obalov a ďalej posilní vedúcu pozíciu spoločnosti Mondi na trhu

Investícia podporuje rast vertikálne integrovaného podnikania Mondi Paper Bags a pomôže spoločnosti uspokojiť rastúci dopyt po flexibilných papierových obaloch, podporený rastom elektronického obchodu a trvalo udržateľných obalov. Investícia prispeje k rozšíreniu ponuky inovatívnych, udržateľných obalov a papierových riešení, ako sú napríklad papiere s funkčnými bariérami.

Nový papierenský stroj vyrobí ročne okolo 210 000 ton vrecového sulfátového papiera. Spustenie nového papierenského stroja je plánované v roku 2025 s úplným nábehom výroby do roku 2027.

Thomas Ott, generálny riaditeľ Flexible Packaging v Mondi

„Ako globálny líder v oblasti inovatívnych a udržateľných obalových riešení s potešením oznamujeme schválenie takejto dôležitej investície. Udržateľnosť je jadrom všetkého, čo robíme, a toto je veľký krok vpred na našej ceste k tomu, aby boli všetky naše obalové riešenia opätovne použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné, čo je jeden z našich záväzkov Akčného plánu Mondi 2030 (MAP2030).“

Zdroj: MONDI

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo