Ochrana ekosystemov
Ochrana ekosystemov s vysokou hodnotou v Rusku

Skupina Mondi Group a WWF International oznámili, že budú spolupracovať na trojročnom partnerstve, ktoré sa bude zameriavať na zvyšovanie environmentálneho dohľadu v obalovom a papierenskom sektore. Partnerstvo, ktoré spája jedného z najväčších výrobcov obalov, celulózy a papiera na svete s globálne najväčšou organizáciou na ochranu prírody, vysiela silný signál, že zaoberanie sa environmentálnou udržateľnosťou má zmysluplné prepojenie s podnikaním.

Spolupráca sa bude zameriavať na minimalizáciu dopadov prevádzok Mondi na lesy, klímu a vodu a bude povzbudzovať trvalo udržateľné princípy v priemysle.

Pracovný program sa zameria na tri oblasti:

•  Dohľad nad ekosystémami – postavený na úspešnom Programe mokradí Mondi v Južnej Afrike, pričom práca sa bude zameriavať na ochranu vysoko cenných chránených ekosystémov v Rusku a iných regiónoch, ako aj na zvyšovanie hodnoty a životaschopnosti multifunkčnej produkčnej krajiny v Južnej Afrike.

  Dohľad nad výrobou – ďalšie znižovanie ekologických dopadov prevádzok Mondi na vodu, klímu a propagáciu efektívnosti využívania zdrojov, recyklácie a dlhovekosti produktov, vrátane kaskádového využitia dreva a lesných produktov tam, kde je to vhodné.

  Dohľad nad produktmi – ďalšie zvyšovanie environmentálneho pôsobenia produktov Mondi cez, okrem iného, dôveryhodnú certifikáciu a efektívny životný cyklus materiálov pri papierenských a obalových výrobkoch.

„Ako narastá populácia a konkurenčný boj o pôdu, priemysel založený na lese, ktorý sa spolieha na obnoviteľné zdroje, môže hrať dôležitú úlohu v ochrane a riadení vitálnych ekosystémov,” hovorí Jim Leape, generálny riaditeľ WWF International. „Spoločnosti ako Mondi, ktoré si vyberú prispieť k využívaniu obnoviteľných zdrojov a ochrane prírody, si zaručujú svoju dlhodobú životaschopnosť, kým prispievajú k blahobytu ľudí a planéty.”

David Hathorn, generálny riaditeľ Mondi, hovorí: „Mondi a WWF sú úspešne prepojené pri vzájomnej spolupráci na projektoch. Toto medzinárodné partnerstvo nám umožňuje spojiť sily do väčších rozmerov. Trvalo udržateľný rast je nedeliteľnou súčasťou nášho podnikania a sme veľmi radi, že spolupracujeme s WWF pri pokračovaní aktivít smerujúcich k znižovaniu nášho dopadu na životné prostredie a zdieľaniu zodpovedných praktík naprieč našim priemyslom ako i mimo neho.”

O WWF
WWF je jednou z najväčších a najrešpektovanejších nezávislých ochranárskych organizácií s viac než 5 miliónmi podporovateľov a celosvetovou sieťou aktívnou vo viac než 100 krajinách. Misiou WWF je zastaviť degradáciu prírodného prostredia Zeme a vybudovať budúcnosť, kde ľudia žijú v harmónii s prírodou, chránia svetovú biologickú diverzitu a zabezpečujú, aby využitie obnoviteľných prírodných zdrojov bolo trvalo udržateľné a propagujú znižovanie znečistenia a nehospodárnej spotreby.

Zdroj TS: Mondi

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo