Spojenie prvého priemyslového výrobcu tlačových strojov firmy Koenig & Bauer AG, Würzburg (od r. 1817) a Planeta Druckmaschinenwerke, Radebeul začiatkom 90. rokov minulého storočia sa stala – a z odstupom času to možno hodnotiť ešte objektívnejšie – jednou z najvydarenejších fúzií priemyslových podnikov zo Západu a Východu Nemecka.

Vzniknutý koncern KBA sa tak stal producentom najširšieho portfólia tlačových strojov na svete – počnúc hárkovými strojmi malého formátu (36 x 52 cm) cez najväčšie novinové rotačky s trojnásobnou šírkou dráhy papiera a dvojnásobným objemom cylindrov až po veľké hĺbkotlačové rotačky s šírkou dráhy papiera cez 4 metre pre ilustračnú hĺbkotlač, rovnako technologickým lídrom na svetových trhoch. Takmer monopolného postavenia dosiahol koncern KBA v technológiách bezpečnostnej tlače – veď viac než 90 % bankoviek na svete sa tlačí na strojoch KBA. Mohlo by sa považovať za symbolické, že práve KBA ako jediný zo svetových výrobcov tlačových technológií uzavrel i veľmi kritický rok 2009 s pozitívnymi hospodárskymi výsledkami a nemusel k tomu ani použiť svoje celosvetovo známe technológie na tlač bankoviek.

V rámci nadviazania na tradície „Koebau“ aj Planety sa práve v Radebeule, „vrcholovom stredisku“ KBA pre hárkový ofset, podarilo optimálne spojiť geniálne myšlienky konštruktérov z Würzburgu s nemenej progresívnym know-how Planety a vznikla „nová ucelená rada hárkových strojov KBA Rapida“.

KBA Rapida 106

Jedným z najnovších, ale rozhodne najrevolučnejším zástupcom rodiny Rapida je Rapida 106, high-endový stroj s najnovšími technickými highlights, ktoré zaručujú najkratšie prípravné časy v strednom formáte a najvyššiu efektívnosť výroby stredných a veľkých tlačiarní.
Tento stroj je vďaka extrémne stabilnej konštrukcii pozostávajúcej z „boxu“ (= podstavec stroja z jedného odliatku) a na podstavci postavenej tlačovej jednotky zárukou minimalizácie vibrácií. Táto vlastnosť prispieva nielen k vysokým parametrom presnosti tlače, ale zaručuje spolu s uložením všetkých cylindrov do klzných ložísk bez vôle tlačové rýchlosti až 18 000 hárkov za hodinu. Tieto „nezničiteľné tanky“ medzi tlačovými strojmi majú vďaka svojej jedinečnej konštrukcii aj extrémne dlhú životnosť pri zachovaní špičkových tlačových parametrov. Rapidy sú skrátka „špica“ a bez toho, aby sa tento názov musel aplikovať do ich pomenovania.


Predmet nášho záujmu – Rapida 106 – bola prvýkrát predstavená verejnosti na výstave DRUPA 2008 a ihneď vzbudila zaslúženú pozornosť. Nielen svojim maximálnym výkonom, ale hlavne množstvom spracovaných zákaziek za hodinu. K rekordným výkonom prispel vtedy okrem plnoautomatickej výmeny tlačových platní aj svetový unikát medzi tlačovými strojmi – bezkontaktná bočná náložka (DriveTronic SIS), elektronicky poháňaný nakladač DriveTronic bez mechanických hriadelí (= menej prerušení tlače), jednoduchá obsluha väčšiny funkcií z pultu obsluhy ErgoTronic vrátane ukladania nastavení a produkčných dát pre opakované alebo podobné zákazky. Veľký úspech na DRUPA 2008 však neuspokojil konštruktérov z Radebeulu, naopak ich aktivita sa po tejto výstave ešte zvýšila.

Na výstave IPEX 2010 v Birminghame predstavili ďalšie výrazné inovácie smerujúce k ešte výraznejšiemu skráteniu prípravných časov. Absolútnou „bombou“ v pomerne pokojných vodách polygrafického priemyslu vo Veľkej Británii bol FLYING JOB CHANGE, teda výmena tlačových platní počas chodu stroja, prezentovaná na stroji Rapida 106-6+L. Príprava a výmena tlačových platní prebieha za chodu stroja a je napríklad pre tlač jazykových mutácií optimálnym pomocníkom tlačiara, pretože stroj nemusí pri výmene platní zastaviť, neprerušuje produkciu (rýchlosť sa len zníži z 18 000 na 15 000 hárkov za hodinu) a odpadá tiež takzvaná rozjazdová makulatúra. O zachovanie sútlače sa stará KBA Plateldent, teda systém rozoznania a dopasovania tlačových platní v spojení s DriveTronic SPC – simultánnou výmenou tlačových platní vo všetkých predvolených tlačových jednotkách, ktoré je umožnené separátnymi pohonmi formových valcov.


Samozrejme, že nielen kvantita (a tým aj efektivita tlačovej produkcie) je cieľom Radebeulských konštruktérov, technikov a marketérov. Jednou z najvyšších priorít je aj kvalita vyrábanej tlačoviny. Za týmto účelom bol inovovaný systém kontroly farebnosti, bezchybnosti vytlačených hárkov i vyhodnotenia kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov v priebehu celej produkcie – QualiTronic Color Control a Instrument Flight od Systém Brunner, ktorý prvý raz na verejnosti vyhodnocoval kvalitu tlače s prioritou rovnováhy šedej. Meranie a následné nastavenie tlačových parametrov prebiehajú v Closed Loop Systeme (uzavretý okruh) in-line, teda výrazne rýchlejšie a presnejšie než pri doteraz najrozšírenejších off-line meraniach obsluhou stroja na pulte.

Ďalšími pomocníkmi majiteľov tlačiarní, čím zaručujú efektívnejšiu a konkurencieschopnejšiu produkciu, je napr. CleanTronicSynchro = paralelné umývanie valcov (ofsetového a prípadne i tlakového) s výmenou tlačových platní, takže pri súčte jednotlivých operácií je vlastne časová náročnosť na výmenu platní rovná nule. Tiež úsporné sušiace systémy KBA VariDry Blue, znovu využívajú teplo vydané na sušenie produktov a znižujú spotrebu elektrickej energie o minimálne 30 percent. Pre zlepšenie účinnosti a zrýchlenie umývacieho procesu v stroji bola do tlačových jednotiek Rapidy 106 pridaná druhá umývacia konzola, takže je možné umývať ofsetový a tlakový valec paralelne, alebo je možné umývať oboma konzolami ofsetový valec vo výrazne kratšej dobe.


Všetky spomínané prednosti je možné na Rapide 106 využívanie nielen pri klasickej štvorfarbotlači, tento stroj je veľmi často používaný na zušľachťovanie tlačovín, v najväčšej miere obalov. Známa tvára KBA Jürgen Veil – šéf marketingu KBA Radebeul – je totiž duchovným otcom hybridnej technológie (a je vlastníkom patentov), takže KBA v bohatej miere využíva jeho skúsenosti a skúsenosti jeho spolupracovníkov a projektuje a dodáva „na mieru šité“ tlačové systémy pre najznámejšie tlačové firmy z celého sveta. Zo spolupráce KBA – zákazník ťažia nielen zákazníci, ale samozrejme aj KBA na základe praktických dlhodobých skúseností KBA zákazníkov, ktoré sa spätne premietajú do nových technických a technologických riešení.

Jedným z takýchto príkladov úzkej spolupráce je Václav Tupý, profiprint Kolín z Českej republiky, ktorý od leta 2010 tlačí na hybridnom stroji KBA Rapida 106-6+L UV ALV2, vybaveným špičkovými technológiami KBA a Grafix pre tlač merkantilu, obalov a plastových fólií, vrátane in-mold fólií. Tieto predstavujú v rodine tlačových produktov novú, doposiaľ celkom neobvyklú skupinu a ich budúcnosť je veľmi perspektívna. Práve túto technológiu – ako jedinú v Čechách a na Slovensku – sa podarilo zvládnuť profiprintu vďaka spolupráci Václava Tupého a KBA.


Radi vám progresívny stroj KBA Rapida 106, ale aj ďalšie tlačové stroje zo stajne KBA predstavíme v predvádzacom centre KBA Radebeul. V roku 2009 sme založili v Radebeule KBA VSOP Klub (Very Smart Offset Printer), ktorého členmi však nie sú len užívatelia tlačových strojov s logom KBA. Pri tradičných technologických stretnutia im sprostredkúvame nové poznatky z odboru hárkového ofsetu a následného zušľachťovania. Budeme radi, keď niektorú z budúcich akcií navštívite a budete môcť profitovať nielen zo skúseností KBA, ale aj vašich kolegov tlačiarov. Pri týchto stretnutiach (na jedno z nich sme pozvali aj reklamné agentúry) sa zrodila nejedna spolupráca.

Hynek Grebeň
Key Account Manager
Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo