MONDI_SCP

Ružomberský výrobca celulózy papiera sa stal držiteľom slovenského ocenenia za odpadové hospodárstvo, Zlatý mravec 2012 v kategórii Firemné odpadové hospodárstvo. Mondi SCP, a.s. Ružomberok, najväčší spracovateľ dreva na Slovensku, sa môže pýšiť najnovším ocenením, ktoré obdržalo za spôsob, akým sa stará o odpady vo firme.

Ocenenie Zlatý mravec 2012 už siedmy rok po sebe vyhodnotilo najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve. Projekt optimalizácie odpadového hospodárstva v spoločnosti Mondi SCP vyhodnotila výberová komisia ako najlepší vo svojej kategórii.


„Hodnotiaca komisia ocenila, že spoločnosť MONDI SCP zásadným spôsobom optimalizovala, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, nakladanie s odpadmi vo svojej výrobnej prevádzke v Ružomberku. Výsledkom ich snaženia je zníženie množstva vyprodukovaných odpadov za posledných päť rokov o 270.000 ton. Spoločnosť takmer 60% svojich odpadov materiálovo zhodnocuje alebo recykluje a 9% energeticky využíva,“ uvádza sa v oficiálnej správe k výsledkom.

Spoločnosť, ktorá už bola tento rok ocenená za bezpečnosť a riadenie rizík ako aj zlepšenie efektivity svojich strojov na medzinárodnej úrovni cenami PPI Awards 2012, si domáceho „víťazstva“ váži: „Mali sme neľahkú konkurenciu, no súčasne máme za sebou veľa mravčej každodennej práce. Zanietenie ľudí neprodukovať odpady a hľadať pre nich iné využitie je obrovské. Ocenenie Zlatý mravec je vzhľadom k spomenutej mravčej každodennej usilovnosti pri hľadaní riešení veľkým zadosťučinením pre náš tím,“ hovorí Oľga Šotolová, riaditeľka životného prostredia v Mondi SCP.

Ocenenie Zlatý mravec každoročne udeľuje Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie Slovenska, Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie a spoločnosť Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o. pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Zdroj: Mondi SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo