Ako prvý polygrafický podnik v oblasti tzv. Nemeckého Švajčiarska, uviedla do prevádzky v januári tohto roku firma Bodan AG Druckerei und Verlag
v durínskom Kreuzlingene šiciu linku V1 Presto II od Müller Martini, ktorá bola prvýkrát predstavená na svetovom polygrafickom veľtrhu drupa 2012. „Investíciou si sľubujeme“, ako sa vyjadril majiteľ firmy p. Urban Ruckstuhl, „markantne rýchlejšie výmeny zákaziek.“

Viac ako dve desaťročia si plnila spoľahlivo linka typu 1509 od Müller Martini vo firme Bodan AG svoje služby. Nastávajúca, naozaj nákladná revízia však podnietila vedenie firmy založenej v roku 1911 na brehu Bodamského jazera k novej investícii. Pre linku Presto II ako najkompaktnejšiu šiciu linku V1 vo svojej výkonnostnej triedy s falcovacím nakladačom obálok (vrátane špeciálneho rilovacieho mechanizmu tWinScore pre vynikajúcu kvalitu rilovania obálky) s troma dvojitými nakladačmi sa firma Bodan AG podľa majiteľa spoločnosti p. Urbana Ruckstuhla rozhodla z troch hlavných dôvodov. „Po prvé, počas tých dlhých rokov sme mali s Müller Martini iba dobré skúsenosti. Po druhé sme sme ako švajčiarsky podnik uprednostnili samozrejme švajčiarskeho výrobcu prvotriednych strojov. A po tretie, si s linkou Presto II sľubujeme markantne rýchlejšie výmeny zákaziek a formátov.“


Obr. Nová linka Presto II vo firme Bodan AG je najkompaktnejšou šicou linkou V1 v rámci svojej výkonnostnej triedy.

Veľa výmen zákaziek

Rýchlejšie nastavovanie stroja je pre firmu Bodan AG z toho dôvodu mimoriadne dôležité, pretože mnohé časopisy, magazíny a brožúry ležia často v spodnom segmente nákladov a majú rozličné formáty. „Preto máme samozrejme aj veľmi veľa výmen zákaziek“, dodáva p. Urban Ruckstuhl. Pôvodne mal majiteľ firmy „v hľadáčiku“ linku Presto E90. Napriek tomu sa počas návštevy veľtrhu drupa na stánku Müller Martini dal presvedčiť o mnohých prednostiach novej linky Presto II – ako sú napríklad Copy Control, funkcia sekvenčný Štart/Stop a zväčšenie maximálnej šírky formátov v dvojitom nakladači na 315 mm – a bol pripravený aj navýšiť svoj investičný rozpočet pre túto investíciu.

Komfortný nastavovací asistent

Vďaka známemu nastavovaciemu asistentovi pochádzajúci z šicej linky Primera sa stala nová linka Presto II ešte viac „user friendly“. Nastavovací asistent ponúka obsluhe jednoduché a praxi veľmi blízke navedenie na nastavenie stroja. Obsluhovanie (menu) stroja je prehľadne štruktúrované a nájde vždy najrýchlejšiu cestu k vynikajúcim produkčným výsledkom – aj pri spracovávaní minimálnych formátov 118 x 60 mm v jednoprodukcii alebo 93 x 60 mm v opčne ponúkanej dvojprodukcii so zariadením pre stredový rez.


Obr. Nastavovací asistent sa v linke Presto II stará o zvýšenie komfortu a skrátenie prestavovaní.

Tak dokáže obslužný personál krok po kroku nastaviť rýchlo a jednoducho ďalší nový Job pomocou intuitívnej užívacej obrazovky. Prostredníctvom piktogramov ponúka nastavovací asistent jednotný obslužný jazyk – na centrálnej a komfortnej 10“ palcovej dotykovej obrazovke a to isté podobne aj na lokálnych obslužných paneloch HMI – human machine interface (HMI). Každý dvojitý nakladač je je vybavený aj takýmito decentrálnymi obslužnými panelmi. Vďaka vysokej automatizácii a možnostiam nastavovania počas bežiacej produkcie sa dostáva spoločnosť Bodan AG s novou linkou Presto II podstatne rýchlejšie na želateľnú produkčnú rýchlosť a tým dokáže zvyšovať čistý netto-výstup produkcie stroja.

Zdroj TS: Müller Martini

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo