Ofsetová tlač je určite jedným z najcitlivejších tlačových procesov. Z tohto dôvodu by mal byť proces tlače kontrolovaný pravidelne a starostlivo. Nekontrolovaný proces tlače môže spôsobiť zníženie kvality a nestabilné výsledky.

Cieľom zabezpečenia kvality pri tlači je reprodukovať farby správne a konzistentne počas celého tlačového procesu.

Okrem tlačovej farby a potláčaného materiálu sú kľúčovými ovplyvňujúcimi premennými aj denzita farby, vlhčiaci roztok, ofsetový poťah, hodnoty a rozlíšenie rastra, tlačová forma, ale aj poradie farieb v tlačovom stroji.

Z jedných najdôležitejších kritérií kvality ofsetovej tlače je kontrola a kompenzácia zväčšenia tlačového bodu (Dot Gain/ TVI – Tonal Value Increase).

Zväčšenie bodu je jav, ktorý spôsobuje, že tlačené prvky sa javia väčšie ako ich referenčná veľkosť odoslaná do CtP. Je veľmi dôležité, aby úroveň (TVI) zväčšenia tlačového bodu bola v prijateľnom rozsahu definovanom v polygrafickej norme ISO 12647-2: 2013.

Linearizácia CtP
Linearizácia CtP

Úvod a základy

Jednou z najdôležitejších súčastí moderného priemyselného ofsetového tlačového procesu je zariadenie CtP pre priamy osvit ofsetových platní z digitálnych dát.

Kalibrácia CtP zariadenia znamená korekciu zväčšenia tlačového bodu generovaním kompenzačnej krivky. Korekcia sa vykonáva metódou kompenzácie nárastu tlačového bodu v rastrovom obrazovom procesore (RIP). Kompenzácia nárastu bodu, ktorá sa tiež označuje ako kalibrácia CtP, je však pri ofsetovej tlači komplikovanou úlohou kvôli veľkému počtu parametrov ovplyvňujúcich zväčšenie tlačových bodov. Kalibrácia CtP je potrebná na presnú predikciu farieb v tlačovom procese. Kalibrácia CtP je tiež nevyhnutnou základnou podmienkou pre úspešný proces správy farieb.

Kalibrácia CtP zariadenia, by nemala byť zamieňaná s linearizáciou CtP

Linearizácia CtP je nastavenie laserových diód (zaostrenie, intenzita, expozícia atď.) a súčasne aj nastavenie procesora pre vyvolávanie platní. Linearizácia CtP zariadenia sa musí pravidelne kontrolovať (napríklad týždenne) a vykonáva sa nezávisle od kalibrácie CtP.

Kodak Plate Control Strip
Kodak Plate Control Strip

Linearizácia a vyvolávací proces platní

V prípade, že zariadenia (CtP a vyvolávací procesor) sú v perfektnom stave a všetko funguje, tak výroba tlačových foriem je rutinnou záležitosťou. V zásade musíme rozlišovať medzi rôznymi typmi platní a ich spracovaním. Je nevyhnutné venovať pozornosť informáciám a odporúčaniam výrobcov. Platí to hlavne pri chemickom spracovaní platní: teplota, rýchlosť, regenerácia roztokov a ďalšie faktory. V prípade, že váš proces je vyladený na jeden typ platní a dodávateľa, tak stačí pravidelná kontrola procesu. Zvýšená kontrola sa vyžaduje pri novej dodávke platní (nová šarža) alebo pri prechode na inú značku platní.

Prečo je potrebné platne linearizovať?

V prípade, že chcete mať stabilný systém, alebo využívate viac tlačových strojov a používate rôzne kompenzačné krivky, tak určite áno! Má to aj svoju logiku: tým, že prebehne kontrola a korekcia linearizácie nových platní tlačiareň má istotu, že môže naďalej používať vlastné kompenzačné krivky, ktoré sú vytvorené pre konkrétny tlačový stroj, určitý typ papiera a tlačovej farby!

Výsledky merania „pred a po“ linearizácii.
Výsledky merania „pred a po“ linearizácii.
Výsledky merania „pred a po“ linearizácii.
Výsledky merania „pred a po“ linearizácii.

Polygrafická norma ISO 12647 a nové štandardy pre ofset ISO 12647-2: 2013 počítajú s tým, že pri štandardizácii tlačového procesu, sú tlačového platne v CtP linearizované. Samozrejme, že na linearizovanú platňu bude potrebné nasadiť kompenzačnú krivku na dosiahnutie súčasnej normy, ak má tlačový stroj tlačiť na štandard!

Kontrola platní CtP po ich vyvolaní

Pre hodnotenie kvality ofsetových tlačových platní sa používajú kontrolné prúžky. Tieto meracie kontrolné prúžky v digitálnej podobe sa umiestňujú priamo do tlačovej formy, mimo formát tlačenej úlohy. Pomocou nich je možné kontrolovať intenzitu osvitu, výstupné rozlíšenie zariadenia, vernosť reprodukcie rastrových hodnôt a správnosť vyvolávacieho procesu. Na meranie a kontrolu rastrových hodnôt na tlačových doskách sa používajú meracie prístroje tzv. dotmetre a digitálne lupy/ mikroskopy.

Techkon SpectroPlate.
Techkon SpectroPlate.

Zhrnutie: Cieľom príspevku bolo priblížiť problematiku ofsetu a poukázať na dôležitosť výroby a kontrolu tlačovej formy. Ak má byť proces predvídateľný, reprodukovateľný a stabilný je dôležité dodržiavať zásady.

Fotografie: Prezentujú testovaciu platňu, ktorá obsahuje percentuálne rastrové plochy a gradienty/ rastrové prechody. Zaujímavé sú aj detaily kontrolného prúžku Kodak Plate Control Strip a výsledky merania „pred a po“ linearizácii CtP platne Kodak Electra XD (Thermal 830 nm), meracím prístrojom Techkon SpectroPlate.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo