Pohľad na papierenský závod Lecta – Condat v Le Lardin St Lazare vo Francúzsku.

Spoločnosť Lecta Group (LECTA) oznámila, že zastaví výrobu natieraného bezdrevného papiera (CWF) na papierenskom stroji PM4 vo svojom závode Condat v Le Lardin St Lazare vo Francúzsku z dôvodu výrazného poklesu dopytu po grafických papieroch.

Pri pohľade do budúcnosti sa závod Condat zameria výlučne na výrobu špeciálnych papierov – pergamenového papiera a C1S – na ďalšom papierenskom stroji závodu, „PM8“, ktorý bol nedávno prerobený z výroby CWF papiera.

LECTA navyše investuje do kotla na palivo získané z odpadu, aby poskytla cenovo konkurencieschopné energetické riešenie pre papierenský stroj PM8 a znížila uhlíkovú stopu závodu Condat prostredníctvom zníženia emisií CO2, čo je v súlade so stratégiou a cieľmi spoločnosti v oblasti udržateľnosti. Plánovaný nový kotol bude dokončený do polovice roka 2024.

Spoločnosť uviedla, že projekt reorganizácie bol oznámený zástupcom zamestnancov, o ktorom sa s nimi bude konzultovať. Informovala, že sa zaviazala minimalizovať dopad na zamestnancov v dôsledku odstávky PM4 a začne informačné/konzultačné stretnutia so zástupcami zamestnancov.

|LECTA|
LECTA Group je nadnárodnou spoločnosťou s 2 852 zamestnancami a siedmimi závodmi v Španielsku, Francúzsku a Taliansku. Je popredným európskym výrobcom a distribútorom špeciálnych papierov na etikety a flexibilné obaly, natieraného a nenatieraného papiera pre vydavateľskú a komerčnú tlač a iných vysokohodnotných inovatívnych produktov, ako je rad ekologických, 100% recyklovateľných a biologicky rozložiteľných funkčných papierov. Všetky papierenské závody spoločnosti Lecta sú certifikované podľa najprísnejších medzinárodných noriem.

Zdroj: Lecta

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo