Otázka, ktorá mnohým ani nepríde na um. O možnosti prenájmu, ktorý môže ušetriť peniaze aj starosti, množstvo firiem ani len netuší. „Prenájom s mesačnou platbou a nulovými starosťami o spotrebný materiál je pre zákazníka vždy dobrá voľba,“ hovorí Petr Bojanovský, servisný riaditeľ spoločnosti Xerox.

Kúpa tlačiarne sa nie vždy oplatí. Vo firme zvážte aj jej prenájom

Keď firmy uvažujú nad novými tlačiarňami, podľa akých kritérií sa majú rozhodovať, či si ich majú kúpiť alebo prenajať?

Vždy je dobré sa zamyslieť nad tým, ako vo vašej firme funguje administratíva, aké máte procesy, aké konkrétne problémy chcete riešiť a čo vlastne od tlačového riešenia očakávate. Od toho sa potom odvíja samotné riešenie.

Spoločnosť Xerox má odborníkov aj nástroje na to, aby dokázala firemné potreby presne analyzovať a navrhnúť riešenie na mieru.

Niekedy to napríklad znamená znížiť aktuálny počet tlačiarní, zmeniť ich rozostavenie, vymeniť čiernobiele za farebné, prípadne niekedy aj naopak.

Prenájom s mesačnou platbou a nulovými starosťami o spotrebný materiál je pre zákazníka vždy dobrá voľba.

Nechajú si od vás firmy poradiť, ak je pre ne prenájom výhodnejší?

Tlačiarne sú v kanceláriách často také popolušky. Používajú ich všetci a nikto im nevenuje dostatok pozornosti. Spoločnosti často netušia, čo všetko sa dá vďaka správne zvolenému a nastavenému tlačovému riešeniu robiť jednoduchšie, a že sa môžu zbaviť vecí, ktoré ich zbytočne zaťažujú.
Takže áno, poradiť si vo firmách určite nechajú.

Aké sú výhody prenájmu tlačiarní?

Výhody sú jasné. Nestaráte sa o nič, všetko za zákazníka riešime my. Tlačiareň nie je nikdy bez tonera, rozbitá alebo nefunkčná. Tlačiarne na diaľku monitorujeme a problémy dokážeme odstrániť veľmi rýchlo. Niekedy skôr, než sa vôbec prejavia. Firmy tiež platia len za to, čo naozaj vytlačia.
Prenájom tlačiarne so zabezpečením servisu je pre firmy výhodnejší variant v porovnaní s nákupom zariadenia, spotrebného materiálu a servisu.

Ktoré zariadenia prenajímate a aké máte časové lehoty na prenájom?

Pod servisnú zmluvu sa dá zahrnúť takmer akékoľvek zariadenie. Záleží naozaj od požiadaviek zákazníka. Typická lehota prenájmu kancelárskej techniky je 48 mesiacov. Ak sa zariadenia využívajú v menšom objeme, je možné prenajať ich aj na viac ako 60 mesiacov. Ak naopak vo firme tlačia pomerne často, tak na 36 mesiacov, podľa životnosti zariadenia.
Tlačiarne nie je možné kedykoľvek vrátiť. Ale samozrejme je v našom záujme čo najvyššia spokojnosť zákazníkov, takže zmluvu je možné upraviť. Snažíme sa vyjsť zákazníkom čo najviac v ústrety.

Čo všetko je súčasťou prenájmu?

Súčasťou zmluvy je prenájom konkrétneho zariadenia, dodávanie spotrebného materiálu, údržba a opravy zariadenia. Zákazník má v cene spotrebný materiál zvyčajne bez papiera, ale po novom ponúkame aj variant vrátane papiera na stanovený počet strán. Preto je dôležité najskôr zmapovať tlačové potreby firmy a podľa toho nastaviť spotrebu papiera.


Zároveň samozrejme ponúkame nástroje, ktorými možno centralizovane a automaticky spotrebu znižovať tak, aby mal zákazník kontrolu nad tým, čo sa v jeho firme tlačí a aká je spotreba. Súčasťou inštalácie je aj zaučenie príslušnej osoby, ktorá bude za tlačiareň vo firme zodpovedať. Poistenie zariadenia však súčasťou nie je, za prípadné škody (krádež, živelná pohroma atď.) zodpovedá zákazník.

Ako servis zariadenia funguje?

Ide buď o reaktívny servis, kedy zákazník dostane prístup na náš portál, kde si objednáva spotrebný materiál aj servis. Druhou možnosťou je napojenie na tzv. vzdialený dohľad. Naše stredisko monitoruje stav tlačiarne a podľa toho dokážeme zariadenie opraviť či dodať toner včas tak, aby zákazník nemal s tlačou absolútne žiadne starosti.
V oboch prípadoch aktivujeme vzdialený odpočet počítadiel, takže tlačiareň hlási počet vytlačených strán priamo na fakturačné oddelenie spoločnosti Xerox.

Je možné tlačiareň po istom čase odkúpiť za jej aktuálnu cenu?

Áno, aj to je možné. Väčšinou je ale pre zákazníka výhodnejšie len vymeniť tlačiareň za nový model.

Xerox CZ_Bojanovský_Petr

Petr Bojanovský pracuje v spoločnosti Xerox od roku 2012 ako Customer Service & Facility Management Operations Director. Predtým získaval skúsenosti v oblasti obchodu a starostlivosti o zákazníkov v spoločnosti ABB.

Zdroj: Xerox

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo