Konica Minolta integrovala veškerý software potřebný pro dlouhodobou archivaci dokumentů nebo pro jejich převod do editovatelné podoby přímo do svých multifunkčních zařízení. Nová funkce má podpořit snižování nákladů zejména v segmentu malých a středních podniků. Ty díky této službě již nebudou muset investovat tisíce korun do úprav či pořízení dodatečného IT vybavení.

• Skenování a převod dokumentu přímo do editovatelné podoby již nevyžaduje dodatečné investice do IT
• Rozšířenou funkci nabízí Konica Minolta u nové série bizhub – kategorie „e“ a počítá s ní i pro další multifunkční zařízení

     „Snažíme se oslovit malé a střední firmy, které stále hledají nové možnosti snižování nákladů. Naše zařízení dokážou nyní sama převést dokumenty přímo do běžných formátů Microsoft Office či PDF/A bez dalších zásahů do podnikového IT,“ řekl Pavel Kelča produktový manažer Konica Minolta Business Solutions Czech a dodal: „Rozšířené skenování je nyní k dispozici u barevných multifunkčních zařízení série bizhub – kategorie ‚e‘. S jeho nabídkou počítáme i u dalších strojů, které budeme v tomto roce uvádět na trh.“


Nová funkce usnadňuje možnost dlouhodobé archivace daňových dokladů. Konica Minolta ji nabízí svým zákazníkům díky spolupráci se společností Software602 s garancí na zachování právní účinnosti dokumentů. Rostoucí poptávku po digitalizaci dokumentů lze u stále menších podniků označit za trend současnosti. Důvodem je neustálé zkvalitňování této služby a zlevňování technologií. V současné době využívá alespoň některé z digitalizačních služeb již několik set zákazníku Konica Minolta.

Tisková zpráva: Konica Minolta

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo