Ralf Sammeck, člen vedenia koncernu KBA zodpovedný za novú organizačnú jednotku KBA-Sheetfed Solutions, zdôraznil posun k podniku orientovanému ešte viac na zákazníka.

Od 24. do 26. júna sa v KBA-Sheetfed Solutions v Radebeulu pri Drážďanoch konala opäť veľká medzinárodná konferencia pre zákazníkov KBA o LED-UV & tradičnej UV tlači. S počtom takmer 1000 odborníkov z polygrafického priemyslu, ktorí prišli z viac než 30 krajín, to bolo opäť veľkolepé podujatie. Vysoký záujem demonštruje, aký veľký význam je UV tlači v uvedených variantoch prikladaný a aké je dôležité poskytovanie informácií k tejto téme. KBA sa v mladej HR-UV tlači, ale obzvlášť v LED-UV tlači stáva významným predjazdcom a priekopníkom tejto branže.

Výmena praktických vedomostí o modernom hárkovom UV ofsete


Vo svojej úvodnej reči pán Ralf Sammeck (člen vedenia koncernu KBA, ktorý je zároveň zodpovedný za novú obchodnú jednotku KBA-Sheetfed Solutions) upriamil pozornosť na komplexné aktivity firmy v oblasti hárkového ofsetu. Patria k ním technologické a technické inovácie, intenzívne poradenstvo zákazníkom, kompetentný a rýchlo reagujúci popredajný servis na všetkých kontinentoch.

Dôležité sú aj špecifické riešenia podľa požiadaviek zákazníkov, ktoré sú dlhé roky silnou stránkou saského výrobcu a konštruktéra tlačových strojov, ale aj porovnávacie testy s inými strojmi Rapida používanými u tých najlepších užívateľov.

„Konečným zámerom je pomôcť užívateľom, aby oni boli na trhu tými úspešnými. Skupina KBA má extrémne široký základ a pre tlačiarne je aj z finančného hľadiska spoľahlivým partnerom.“

Praktici z dodávateľského priemyslu obšírne vysvetľujú HR-UV a LED-UV

Komplexné nasadenie firmy KBA bolo vyjadrené aj v pódiovej diskusii o technológiách zušľachťovania a sušenia, moderované kľúčovým manažérom, pánom Jürgenem Veilem. Množstvo užívateľských otázok zodpovedali tiež technologický partneri z oblasti tlačových farieb (Flint, Epple, Inx), lakov (Actega, Weilburger) a sušiakov (AMS).

V centre záujmu v oblasti tlačových farieb a lakov bola disponibilita špeciálnych sérií (vrátane krycej bielej, metalických či perleťových farieb), ale i vhodnosť farieb pre potlač potravinových aj nepotravinových obalov, hračkársky či tabakový priemysel. K tomu sa pridali aj otázky na dosiahnuteľné tlačové výkony, vhodné umývacie prostriedky, ale i na technologické zvláštnosti. Tak isto v prípade sušiakov sa hovorilo o praktických témach: Ako sa rozpozná výpadok diód, kto ich môže meniť, ako sa prevádza údržba LED-UV sušiakov, ako je možné pomocou meracej techniky stanovovať vytvrdenie LED-UV farieb a veľa ďalších tém.

Nová Rapida 105 PRO s novým dotykovým ovládaním TouchTronic

Nový tlačový stroj v strednom formáte, KBA Rapida 105 PRO, bol prezentovaný teoreticky i prakticky ako vyvýšený tlačový stroj, vybavený šiestimi tlačovými a dvomi lakovacími jednotkami, pre tlač konvenčnými tlačovými farbami, disperzným lakom a UV lakom. Táto novinka boduje väčšou pestrosťou výbavy (napr. aj obracačom) a spĺňa požiadavky predovšetkým akcidenčných a obalových tlačiarní. V krátkom čase bude v predvádzacom centre v Radebeule predvedená nová Rapida 105 PRO aj so zariadením ColdFoiler pre nanášanie fólie za studena, určeným pre výrobu tých najkvalitnejších, fóliou zušľachtených tlačovín. V porovnaní s pôvodnou Rapidou 105 disponuje nový stroj Rapida 105 PRO výkonom až 17 000 hárkov/h, širšími možnosťami prednastavení, lepším komfortom a výkonom. Cenou a výkonom je Rapida 105 PRO v podstate mostíkom medzi strojom Rapida 105 a strojom Rapida 106, ktorý je vďaka svojmu výkonu 20 000 hárkov/h a najkratším prípravným časom svetovou špičkou tejto formátovej triedy.

Pri výmene zákaziek bola predvedená rýchla výmena lakovacích platní i druhu laku, ale i zmena potlačovaného materiálu z 250 g/m2 na hrúbku 1,1 mm. Centrom diania pri tom bolo ovládanie stroja typu TouchTronic z nového dotykového displeja s pomerom strán 16:9. Všetky relevantné informácie je možné na dotykovom displeji zobraziť maximálne dvomi klíkmi. Nová funkcia je mimo iného i komfortná výmena zákaziek pomocou stlačenia jediného tlačidla (One Button Job Change), rovnako ako aj prehľadne zobrazovaný zoznam zákaziek. Ovládanie TouchTronic by malo byť do začiatku roka 2016 postupne implementované na všetky stroje Rapida vo všetkých formátových triedach.

Ukážka silných stránok LED-UV vo všetkých formátových triedach

Tento blok predvádzacích akcií bol venovaný témam UV a zušľachťovaniu: Na tlačovom stroji Rapida 106 so šiestimi tlačovými jednotkami s lakovacou vežou a zariadením ColdFoil Micro pre nanášanie fólie za studena bolo predvedené používanie týchto fólií k zušľachťovaniu nesavých potlačovaných materiálov v spojitosti s technológiou HR-UV. Pri výmene zákaziek bola prevedená prestavba zo samolepiacich etikiet na PP fóliu. Navyše bola predvedená i automatizovaná výmena rastrového valca pomocou zakladača AniloxLoader a automatická výmena lakovacích platní pomocou systému DriveTronic SFC. Na tlačovom stroji Rapida 75 najnovšej generácie s piatimi tlačovými jednotkami, lakovacou vežou a LED-UV sušiakom bolo vytlačených niekoľko zákaziek na dva prechody strojom, prevedené rýchlo po sebe. K hlavným bodom tejto prezentácie patrilo predvedenie brilantnej kvality tlače na ofsetovom papieri pomocou LED-UV technológie.

Na tlačovom stroji Rapida 145 (šesť farieb s lakom) predviedla firma KBA zhotovenie zákazky na inmould fóliu s nízko migračnými LED-UV farbami. Potom nasledovali zákazky s dvomi prechodmi strojom rýchlo po sebe, realizované na rôzne druhy papierov (matný, lesklý natieraný a ofsetový papier). Centrom týchto výmen zákaziek boli automatizované konštrukčné prvky stroja, ako DriveTronic SRW (súbežné umývanie valcov) a lakovacia veža DriveTronic SFC so systémom výmeny návlekov rastrových valcov AniSleeve.

Rapida 106 ostáva i s LED-UV majstrom sveta v prípravných časoch

Popoludňajší program začal ústrednou prezentáciou Davida Blanda zo spoločnosti Blackmore Ltd. z Longmeadu vo Veľkej Británii. David Bland patrí k užívateľom, ktorí technológiu sušenia LED-UV už používajú, a tak sa ochotne podelil o svoje skúsenosti s touto novou technológiou.

Následne predviedla osemfarebka Rapida 106 (vybavená lakovacou vežou a obracacím zariadením pre tlač 4/4 farby) čo v nej je: Pôsobivé bolo nielen to, že pri použití LED-UV sušenia boli okamžite suché aj hárky vytlačené s vysokým pokrytím tlačových farieb, či vynikajúca kvalita tlače na ofsetových papieroch, dosahovaná s LED-UV sušením, ale aj vytlačenie desiatich rôznych zákaziek (mimo iného aj plagátov) pomocou systému rýchlej výmeny zákaziek Flying JobChange v tom najkratšom čase. Rapida 106 ostáva aj s technológiou LED-UV majstrom sveta v prípravných časoch. K technologickým lahôdkam patrilo aj umývanie a zapájanie lakovacej jednotky s UV lakom do produkčnej zostavy stroja v priebehu tlače nákladu.

Prvá prezentácia stroja KBA Rapida RDC

Svoju premiéru na dni otvorených dverí mala tiež Rapida RDC, rotačný výsekový stroj na báze konštrukčných jednotiek stroja Rapida. Funguje do rýchlosti vysekávania až 14 000 hárkov/h a disponuje rôznymi konštrukčnými a automatizačnými prvkami, vedúce k úspore časov príprav (napríklad automatizovaná výmena výsekovej formy). Jeho intuitívna koncepcia obsluhy a ovládanie vychádza z koncepcie strojov Rapida. Hodnoty nastavení (parametre) zákaziek sa dajú ukladať ako profily do pamäte, čo pri opakovaných zákazkách opäť prispieva k skráteniu času prípravy. Tento stroj je tiež možné flexibilne zapojovať do manažérskych informačných systémov, ktoré užívateľovi poskytujú kompletný prehľad o jeho firme. Dajú sa využiť i súčasné systémy (ako napríklad systém KBA LogoTronic).

V prvej jednotke stroja Rapida RDC bolo prezentované rylovanie a razba, v druhej potom samotný výsek. Po rýchlej výmene výsekových foriem v druhej jednotke následne mohli odborníci vidieť vysekávanie samolepiacich etikiet.

Záverom
Konferencia v KBA-Sheetfed Solutions v Radebeulu potvrdila vysoký záujem o nové trendy a možnosť vidieť tlačové stroje KBA naživo v podmienkach, ktoré sú podobné bežnej produkcii. Zúčastní odborníci navyše získali nové informácie o možnostiach tlačových strojov KBA, nových UV technológiách a nových trendoch zušľachťovania tlačovej produkcie. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia významných polygrafických firiem zo Slovenska, čo naznačuje rozvoj a záujem o nové smerovanie polygrafickej výroby.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo