Tiskový stroj KBA Rapida 205

Výrobcem tiskových strojů, společností Koenig & Bauer AG (KBA), předložená čísla koncernu za hospodářský rok 2015 podtrhují jeho úspěšnou restrukturalizaci v uplynulých dvou letech. Výsledkem 1.025,1 mil. € dosáhl obrat koncernu prognostikované hodnoty více než 1 miliardy €. Pokles oproti roku 2014 (1,1 miliardy €) vyplývá z obchodu s cennými papíry a očekávaných nižších výnosů v segmentu Digital & Web z důvodu nové orientace.

Claus Bolza Schünemann, CEO koncernu říká: „Strategickému cíli zvýšit obraty na trzích růstu obalového a digitálního tisku a tím snížit závislost na cyklickém tisku publikací zaměřených na bezpečnost a média, jsme se o  značný kus přiblížili. U nových strojů se pohybuje podíl obalů mezitím na cca 70 %, následovaný bezpečnostním tiskem s cca 20 %. Podíl oborů blízkých médiím činí již jen okolo 10 %.“

Cíle splněny: zisk před zdaněním 29,7 mil. € při více než 1 miliardě € obratu

  • Reorganizace koncernu s pozitivním obratem výsledku úspěšně realizována
  • EBIT ve výši 35,9 mil. € a EBT ve výši 29,7 mil. € výrazně předčily předchozí roky
  • Potěšující vývoj zakázek a výsledků segmentu Sheetfed
  • Obratu v segmentu Digital & Web dosaženo ve čtvrtém čtvrtletí
  • Pozitivní výsledek a téměř o 30 % více zakázek v segmentu Special
  • Výhled 2016: obrat 1,1 miliardy € s EBT marží mezi 3 a 4 %

KBA_F1_29607-029_ret_gDobře zaplněné knihy zakázek
Nárůstem o 23,6 % na 1.182,7 mil. € se výrazně zlepšil příchod zakázek koncernu ve  vykazovaném roce oproti roku 2014 (956,9 Mio. €). Díky novým procentuálně dvoumístně vzrostlým objednávkám byl stav zakázek na konci roku ve výši 574,9 mil. € o 157,6 mil. € vyšší než v předchozím roce. To zajistí dobré vytížení až do rozhodujícího veletrhu drupa na konci května 2016.

EBIT stoupl na 35,9 mil. €
Restrukturalizace výroby a segmentu Digital & Web vedly k úsporám nákladů, které se mají ještě výrazněji projevit v roce 2016. I přes růst mezd stanovený kolektivní smlouvou a vícenáklady na vyrovnání špiček vytížení se EBIT výrazně zvýšil na 35,9 mil. € oproti 13,3 mil. € v předchozím roce. I výsledek před úročením, odpisy a snížením hodnoty (EBITDA) se pohyboval ve výši 65,0 mil. € výrazně nad hodnotou předchozího roku 41,9 mil. €.

EBT marže téměř 3 % – roční zisk ve výši 27 mil. €
U koncernového výsledku před zdaněním 29,7 mil. € (2014: 5,5 mil. €) se pohyboval výnos z obratu ve výši 2,9 % nad předpokládnou EBT marží až o 2 %. Navzdory předchozím obavám bylo v segmentu Sheetfed dosaženo v závěrečném čtvrtletí vysokého obratu bez větších vícenákladů a tím nad očekávání dobrého výsledku. Úroky ve výši – 6,2 mil. € byly rovněž lepší než v předchozím roce (–7,8 mil. €). Po zdanění bude za hospodářský rok 2015 vykázán výsledek koncernu 26,9 mil. € (2014: 0,3 mil. €). Odpovídajícím způsobem se zlepšil podílový výsledek á akcie z 0,03 € na 1,62 €. Vzhledem k bilanční ztrátě, která nebyla ještě u holdingu Koenig & Bauer AG kompenzována ročními zisky, nebude za rok 2015 navrženo vyplacení dividend.

KBA_F2_GB-2_DSC8871_gDobrý vývoj segmentu Sheetfed
Zvlášť potěšující byl vývoj v segmentu Sheetfed (archový offset). Díky růstu na trhu obalů se podařilo zvýšit obrat největšího obchodního segmentu o 6,9 % na 561,7 mil. €. Po ztrátě z předchozích let je výsledek segmentu +25,5 mil. € úctyhodný. K němu přispěl i narůstající servis. Oproti roku 2014 o 55,8 % vyšší stav zakázek na úrovni 282,8 mil. € na konci roku se postará o dobré vytížení.

Digital & Web na cestě za černými čísly
V roce 2015 zredukovaný segment Digital & Web se v závěrečném čtvrtletí postaral díky EBITu +1,3 mil. € o turnaround. I přes nižší roční obrat 98,4 mil. € se výsledek segmentu v roce restrukturalizace zlepšil oproti roku 2014 z –13,3 mil. € na –10,9 mil. €. Vzhledem k došlým zakázkám, které vzrostly o 22,7 % na 117,8 mil. €, by měl segment Digital & Web vykazovat na konci roku 2016 opět vyšší obrat a černá čísla. Od kooperace s firmou HP v sektoru obalů z vlnité lepenky a od vlastních konstrukčních řad RotaJET očekává KBA rostoucí podíl digitálního tisku.

Více zakázek cenných papírů v segmentu Special
Příchod zakázek v segmentu Special, který vzrostl o 29,8 % na 477,7 mil. € (2014: 367,9 mil. €), vyplývá v první řadě z tisku cenných papírů a značení. Obrat segmentu celého roku zůstal i přes vyšší obraty ve flexo tisku a potisku na plech z důvodu nižších tržeb v obchodu s cennými papíry částkou 422,9 mil. € za rokem 2014 (474,5 mil. €). Oproti hodnotě předchozího roku ve výši       57,0 mil. € klesl proto zisk segmentu na 27,7 mil. €.

Podíl exportu na 85 %
U tuzemských tržeb ve výši 153,3 mil. € se pohyboval podíl exportu na 85,0 %. Evropské zahraničí přispělo 29,4 % k obratu koncernu méně než v předchozím roce, kdy výše tohoto exportu dosáhla 35,5 %. Oproti tomu se zvýšil regionální podíl Severní Ameriky z 10,7 % na 14,0 %. I přes oslabení růstu v Číně vzrostl podíl obratu regionu Asie/Pacifik z 23,9 % na 32,7 %. V Latinské Americe a Africe brzdily investiční činnosti slabá měna a politické problémy. Podíl obratu klesl ze 13,5 % na 8,9 %.

Odstupné zatěžuje cashflow
I přes vyšší výsledek a zálohy zákazníků, které vzrostly ze 129,7 mil. € na 141,7 mil. €, nedosáhlo cashflow z provozní obchodní činnosti výší –15,3 mil. € dobré hodnoty předchozího roku 43,2 mil. €. Rozhodujícím důvodem bylo vyplacení odstupného v souvislosti s restrukturalizací ve výši 40 mil. €. Po odečtení investičních prostředků činilo volné cashflow –23,7 mil. €.

Podíl vlastního kapitálu vzrostl na 26,5 %
Na konci roku 2015 se dostaly likvidní prostředky na 186,3 mil. €. Po odečtení závazků vůči úvěrovým institucím ve výši 15,8 mil. € představuje netto finanční položka k bilančnímu rozhodnému dni roku 2015 částku 170,5 mil. € (2014: 192,4 mil. €). V relaci ke snížené bilanční částce vzrostl podíl vlastního kapitálu na 26,5 % (2014: 22,4 %). Solidní financování vytvoří nutnou strategickou flexibilitu pro plánovaný kurz růstu.

Úprava personálu na cílové čáře
Na konci roku 2015 bylo u skupiny KBA zaměstnáno 5.249 zaměstnankyň a zaměstnanců, tedy o 482 méně než na konci roku 2014. Bez 378 učňů a praktikantů i uvolněných zaměstnanců a zaměstnanců na zkrácenou pracovní dobu před odchodem do důchodu klesl počet personálu na 4.645. Do konce roku 2016 se počet zaměstnanců ještě trochu sníží na přibližně 4.500 pracovníků. Nad průměrem v průmyslu se pohybuje i nadále podíl učňů ve výši 7,2 %.

KBA_F3_29630-002_g
Obr.: Opětovně velmi dobrý hospodářský rok zaznamenala společnost KBA MetalPrint ve Stuttgartu díky moderním tiskovým, lakovacích a sušicím linkám pro potisk plechových obalů.  

Výhled: Nárůst obratu při zlepšeném výsledku
V roce 2015 profitovali výrobci tiskových strojů z dobře se vyvíjející konjunktury spotřebního zboží. Podle VDMA statistiky se pohyboval příchod zakázek u tiskových strojů v roce 2015 reálně o 8,8 % nad předchozím rokem. Od čtvrtého čtvrtletí 2015 je znatelné oslabení poptávky v Číně a na ostatních trzích.

K tomu říká představenstvo KBA ve zprávě koncernu: „Není to lehký úkol kompenzovat očekávaný menší obrat na velkém samostatném trhu v Číně vyšším obchodem v jiných zemích. Naše rozšířené portfolio pro rostoucí trh obalového a digitálního tisku a silné postavení na několika speciálních trzích citlivých na konjukturu, jako je bezpečnostní tisk, jsou přitom velmi nápomocné. Dobrý stav zakázek zajišťuje vytížení našich kapacit až do veletrhu drupa na konci května. Díky novým produktům pro trhy budoucnosti, na které je nyní kladen důraz, očekáváme od veletrhu přísun poptávek na druhé pololetí.“

Pokud se podmínky pro celosvětový obchod podstatně nezhorší, bude představenstvo usilovat pro rok 2016 o nárůst obratu na 1,1 miliardy € a EBT renditu mezi 3 % a 4 %. Z hlediska nestálého prostředí chce management prognózu ve čtvrtletních zprávách dále upřesňovat.

PRESS_16-009-W-NEWS_Koncernova_zprava_2015_CZ
Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo