Spoločnosť Koenig & Bauer dosiahla v roku 2020 napriek pandémii veľmi dobrý hospodársky výsledok keď predala stroje, technológie a služby za 1,029 mld. EUR. (2019: 1,246 mld. EUR).

Pokles výnosov odráža opatrenia prijaté vládami na celom svete v roku 2020 na zastavenie šírenia pandémie Covid-19. Obzvlášť cestovné obmedzenia bránili medzinárodným predajným aktivitám ako aj objednávkam a realizácii projektov.

Na pozadí pandémie predstavoval v roku 2020 obchod so službami asi 30% z obratu skupiny. To znamená, že cieľ 30% bol dosiahnutý, aj napriek nižšiemu počtu nových predajov strojov ako v predchádzajúcom roku. Pokles príjmu objednávok o 14,6% na 975 miliónov EUR (2019: 1,1 miliardy EUR) bol tiež spôsobený obmedzeniami globálnej ekonomickej aktivity súvisiacimi s Covid-19 a neochotou zákazníkov investovať za nie celkom jasnej situácii.

„Pri pohľade na príjem objednávok vidíme, že spoločnosť Koenig & Bauer v náročnom roku 2020 obstála lepšie ako odvetvie tlače celkovo,“ uviedol Dr. Andreas Pleßke, generálny riaditeľ spoločnosti Koenig & Bauer AG. „Napriek všetkej opatrnosti vzhľadom na stále veľmi neisté hospodárske podmienky to berieme ako znamenie, že so svojím sortimentom strojov a služieb cielime správne na budúce trhy.

Príkladom je tlač na vlnitú lepenku, ktorá môže v nasledujúcich rokoch zaznamenať výrazný nárast vzhľadom na rast elektronického obchodu. Takisto aj tlač obalov pre potraviny, kozmetiku a farmaceutické výrobky sa ukazuje ako nezasiahnutý a rastúci trh. Sme presvedčení, že posilníme a budeme ďalej rozširovať našu pozíciu na trhu nielen v oblasti tlače obalov, dodal Dr. Andreas Pleßke.

„Nevybavené objednávky vo výške viac ako 630 mil. EUR sú pevným základom našej predpovede pre skupinu Koenig & Bauer pre rok 2021. S opatreniami na zvýšenie efektívnosti v rámci „P24x“ sme tiež položili dôležité základy pre zlepšenie našej ziskovosti,“ uviedol Dr. Stephen Kimmich, finančný riaditeľ spoločnosti Koenig & Bauer AG.

Spoločnosť Koenig & Bauer plánuje v roku 2021 mierny rast výnosov okolo 4% na 1,07 miliardy EUR. V strednodobom horizonte počíta s výsledkami okolo 1,3 mld. eur. V rámci úsporného programu sa má v krátkodobom a strednodobom termíne zrušiť 700 až 900 pracovných miest.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo