Spoločnosť Koenig & Bauer určila svoje strategické smerovanie.

Spoločnosť Koenig & Bauer zvýšila rozsah svojich ambícií a cieľov v oblasti udržateľnosti pomocou novej stratégie a načrtla podrobnosti o tom, ako chce pokračovať v transformácii „z tradičného výrobcu strojov na agilnú technologickú skupinu“.

Firemné ciele zhrnuté v novej stratégii „Exceeding Print“

Svetový výrobca tlačových strojov uviedol, že kurz, ktorým sa už uberá smerom k väčšej digitalizácii a vyššiemu stupňu modularity, povedie k väčšiemu úspechu na jeho kľúčových obchodných trhoch.

Tlačové procesy by mali byť materiálovo a energeticky efektívnejšie, a teda aj udržateľnejšie. Svojou novou stratégiou „Exceeding Print“ sa skupina snaží „ešte viac zvýšiť svoje úsilie pri plnení svojich ekologických, sociálnych a komunitných povinností“.

„Do roku 2025 sa snažíme znížiť emisie CO2 v našich výrobných závodoch o 75 % a od roku 2030 máme v úmysle byť úplne uhlíkovo neutrálni,“ povedal generálny riaditeľ Dr. Andreas Pleßke.

„Ako popredný poskytovateľ trvalo udržateľných riešení v tomto odvetví pomáhame našim zákazníkom znižovať ich ekologickú stopu. Riešenia založené na technológii, ktorú sme vyvinuli, znižujú spotrebu energie, obmedzujú odpad a znižujú spotrebu farieb a lakov, čím pomáhajú znižovať emisie CO2.“

Spoločnosť tiež zdôraznila svoju pokračujúcu digitalizáciu, kde uviedla, že digitálne služby sú čoraz dôležitejšie pre vzájomné prepojenie strojov, zhromažďovanie a analýzu údajov a efektívne riadenie procesov. Ďalším z plánov Koenig & Bauer je umožniť plnofarebnú digitálnu tlač na kartónové a lepenkové obaly. Procesy digitálnej tlače majú byť katalyzátorom nových obchodných modelov.

Energetická účinnosť a ochrana klímy

Pomocou systému energetického manažmentu chce Koenig & Bauer pripraviť zákazníkom cestu k dosiahnutiu vyššej energetickej účinnosti pri tlači a podporiť ich pri vytváraní udržateľnejších výrobných procesov. Budúce generácie strojov by mali byť založené na modulárnej platforme a priniesť tak výhody z hľadiska ovládateľnosti a údržby. S cieľom zabezpečiť podnikateľskú nezávislosť bude Koenig & Bauer, ako sa uvádza v oznámení, aj v budúcnosti pokračovať vo vysokej úrovni vertikálnej integrácie.

Keďže popri strojoch sú čoraz dôležitejšie aj digitálne služby, Koenig & Bauer chce ponúkať digitálne služby založené na vysoko škálovateľných cloudových platformách. Analýza údajov o stroji tvorí základ pre hodnotenie výkonu, stanovenie benchmarkov a scenárov priemyselnej analýzy. V kombinácii so strojovým učením možno skôr a presnejšie identifikovať potenciálne prerušenia procesov a automaticky spustiť servis a údržbu.

Pri tlači obalov sa Koenig & Bauer okrem iného spolieha na digitálne tlačové stroje na tlač malých sérií, riešenia sledovania a personalizácie a prispôsobenia. Dôraz je kladený na celý hodnotový reťazec z hľadiska optimalizácie nákladov.

„S našou stratégiou „Exceeding Print“ presadzujeme udržateľnosť ako najväčšiu výzvu pre budúcnosť obalového priemyslu a pokračujeme v našom nároku na vedúce postavenie v digitalizácii,“ zhŕňa Dr. Andreas Pleßke prijaté opatrenia. „To znamená organický rast s našimi vlastnými obchodnými modelmi a produktmi, ale nevylučuje ani rast prostredníctvom akvizícií.“

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo