Pridaná hodnota prostredníctvom inteligentných riešení.

Ako súčasť podnikovej stratégie „Exceeding Print“ nová obchodná jednotka pre digitalizáciu v spoločnosti Koenig & Bauer koordinuje a podporuje vývoj, implementáciu a uvedenie na trh digitálnych produktov a služieb.

Koenig & Bauer často menil svet tlače. Strojárska spoločnosť sa už dávno pretransformovala na agilnú technologickú skupinu s digitálnymi produktmi a ponukami, ktoré dopĺňajú technológiu tlače.

S novým celoskupinovým oddelením pre digitálnu transformáciu sa Koenig & Bauer teraz sústreďuje na vývoj nových obchodných modelov a digitálnych riešení počas celého životného cyklu tlačových produktov.

Pridaná hodnota prostredníctvom inteligentných riešení

Na základe globálnych megatrendov Koenig & Bauer dôsledne pokračuje v kurze, ktorý si stanovila pre digitálnu transformáciu spoločnosti a rozvoj digitálnych obchodných modelov so stratégiou skupiny „Exceeding Print“. Nové digitálne produkty súvisiace s nosným produktom spoločnosti – tlačiarenskými strojmi pre takmer všetky substráty a technológie – dopĺňajú portfólio s cieľom zaručiť zákazníkom maximálnu produktivitu a dostupnosť v budúcnosti.

Koenig & Bauer_Ralf Sammeck   Koenig & Bauer_Sandra Wagner

Ralf Sammeck, člen predstavenstva a CDO v Koenig & Bauer

„Digitálna transformácia je „podnikanie s ľuďmi“. Zmena firemnej a inovačnej kultúry v kombinácii s vývojom moderných softvérových ponúk pre našich zákazníkov sú hnacím motorom transformácie zo strojárskej spoločnosti na technologickú spoločnosť.“

Sandra Wagner, viceprezidentka pre digitalizáciu v spoločnosti Koenig & Bauer

Obchodná jednotka pre digitalizáciu koordinuje a podporuje vývoj, implementáciu a uvedenie na trh digitálnych produktov a služieb pod záštitou skupiny od roku 2022 – od prvotného nápadu až po zrelosť trhu.
„Zameriavame sa na našich zákazníkov a podporujeme ich všade tam, kde môžu byť vďaka digitálnym riešeniam ešte ziskovejší.“

Ako bývalá šéfka predaja a marketingu v dcérskej spoločnosti Koenig & Bauer Coding dala umelej inteligencii tvár: „digitálna asistentka Kyana“ (prvá aplikácia AI v odvetví pripravená na trh) ponúka všetky možnosti inteligentnej podpory výroby, od vzdialenej podpory až po prediktívnu údržbu. Sandra Wagner a jej tím chcú túto ponuku ďalej rozširovať, ako aj ponuky, ktoré sú už dostupné v Koenig & Bauer.

Blíži sa uvedenie na trh digitálneho produktu, ktorý spája dve zložky udržateľnosti a digitálu podnikovej stratégie „Exceeding Print“. Koenig & Bauer má nielen veľký vplyv na svet tlače a balenie, ale má aj zodpovednosť za udržateľný vývoj výrobných procesov.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo