Sheetfed segment zvýšil svůj podíl na světovém trhu archového ofsetu na 25 % a ve velkém formátu na více než 60 %.

Značným nárůstem obratu a výsledku v hospodářském roce 2016 s doposud nezaznamenanými vysokými maržemi skupina Koenig & Bauer již převážně dosáhla nebo dokonce předčila své střednědobé cíle, které byly stanoveny teprve na počátku roku 2015.

„Profitabilní růst jsme generovali ze stávajících a nových trhů s obaly, z průmyslových aplikací v digitálním kotoučovém tisku a dalšího budování servisu – a to bez konjunkturálního větru v zádech“, objasnil CEO Claus Bolza-Schünemann. „Díky ziskovostí všech segmentů jsme realizovali další cíle“, řekl CFO Dr. Mathias Dähn. „Po deseti letech poklesů obratu a neuspokojivých marží chceme, aby se naši akcionáři přiměřeně podíleli na tomto zisku. Představenstvo a dozorčí rada navrhnou na valné hromadě, která se uskuteční 23. května 2017, dividendu ve výši 50 cent € á akcie.“

Dobrý vývoj obchodu v koncernu KBA

I přes přetrvávající náročné celosvětové hospodářské a politické rámcové podmínky se podařilo dosáhnout příchodem zakázek ve výši 1.149,7 mil. € úrovně předchozího roku (1.182,7 mil. €). Stav zakázek se pohyboval na konci roku 2016 v hodnotě 557,5 mil. € dále na vysoké úrovni (2015: 574,9 mil. €). Díky změněné struktuře obratu se zaměřením na trhy budoucnosti předčily výnosy koncernu výší 1.167,1 mil. € hodnotu předchozího roku 1.025,1 mil. € o 13,9 %. Nárůsty v evropském zahraničí, v Severní a Latinské Americe i Africe přesáhl podíl exportu ve výši 85,5 % již vyšší úroveň předchozího roku (85,0 %). Obchod v Asii/Pacifiku byl zatížen ochlazením konjunktury v Číně.

EBT Guidance až 5 % dosaženo

K významnému nárůstu zisku na nejvyšší hodnotu za období 199 let v historii firmy přispěl vyšší obrat s lepšími maržemi, průběžně dobré vytížení a trvale snížená úroveň nákladů díky úspěšně ukončené restrukturalizaci. EBIT a EBT se vyšplhaly bez jednorázových výnosů na 62,9 mil. €, resp. 56,8 mil. €. Výší 4,9 % bylo dosaženo předpokládané EBT marže 5 %. K operativním faktorům výsledku přispěly významné jednorázové výnosy z přecenění hmotného investičního majetku ve výši 22,4 mil. € a nasazení aktivně odložené daně 7,4 mil. €. Více než ztrojnásobený výsledek koncernu 82,2 mil. € (2015: 26,9 mil. €) odpovídá podílovému výsledku á akce 4,98 € (předchozí rok: 1,62 €).

Pozitivní dynamika výnosu u společnosti Sheetfed pokračuje

Díky růstu obalů a významnému získání podílů na trhu se podařilo Sheetfed segmentu navýšit obrat o 9,5 % na 615,0 mil. €. I přes vysoké náklady na veletrh a vývoj vzrostl EBIT z 25,5 mil. € na 31,3 mil. €. Přispěly k tomu vyšší obrat s lepšími maržemi, dobré vytížení a narůstající servis. Při klidném průběhu obchodu po veletrhu drupa dle očekávání byly zapsány díky dobrému čtvrtému čtvrtletí objednávky ve výši 569,7 mil. € (2015: 663,0 mil. €).

Digital & Web se mění na trhy budoucnosti

Díky růstu servisu a nových digitálních aplikací se segment Digital & Web dále velmi dobře vyvíjel a s EBIT hodnotou 1,9 mil. € dosáhl ziskové oblasti, přestože náklady na vývoj zatížily jeho výsledek. U příchodu zakázek, který vzrostl o 28,0 % na 150,8 mil. €, dosáhl obrat nárůstem o 59,0 % hodnoty 156,5 mil. €. Ze spolupráce s firmou HP v sektoru obalů z vlnité lepenky a vlastních konstrukčních řad RotaJET očekavá společnost Koenig & Bauer dále rostoucí příspěvek k obchodu digitálního tisku.

KBA inkjet RotaJET L
Foto: Na inkjetové kotoučové rotačce RotaJET L, která na veletrhu druppa přesvědčila vynikajícími výsledky, se v současnosti dále pracuje na vývoji nových aplikací v průmyslovém tisku a potisku obalů.

Nárůsty zakázek, obratu a výsledku ve speciálním segmentu

Dobrý vývoj řešení potisku obalů vedl k nárůstu příchodu zakázek na 491,4 mil. € (2015: 477,7 mil. €). V tisku cenných papírů jsme udrželi v konkurenčně náročném prostředí naši mezinárodně vedoucí roli podílem na trhu ve výši více než 80 %. Ze 422,9 mil. € v předchozím roce vzrostl obrat o 11,6 % na 472,0 mil. €. Oproti 27,7 mil. € v roce 2015 vzrostl zisk segmentu na 42,8 mil. €.

KBA-MetalPrint
Foto: KBA-MetalPrint uvedla do provozu první tiskovou a lakovací linku, která potiskuje výlučně hliníkové tabule, které se dále zpracovávají na šroubovací uzávěry pro kvalitní lihoviny.

Bilanční profil a finanční síla dále posílily

Výrazný nárůst volného cashflow z –23,7 mil. € v předchozím roce na úroveň 2,3 mil. € přispěl k nárůstu likvidních prostředků na 202,0 mil. € (31.12.2015: 186,3 mil. €). Díky komfortní netto likviditě 168,1 mil. € a hotovostním a avalovým úvěrům 80,0 mil. €, resp. 237,2 mil. € disponuje společnost Koenig & Bauer stabilním finančním základem. Navíc je k dispozici dostatek prostředků pro posílené nasazení na trzích růstu a investice do efektivních procesů výroby a IT. Solidní bilanční struktura se dále zlepšila růstem podílu vlastního kapitálu v poměru k vyšší bilanční částce na 31,1 % (2015: 26,5 %).

KBA Bilanční profil
Počet pracovníků koncernu vzrostl v roce 2016 o 69 na 5318 zaměstnankyň a zaměstnanců. Vedle procentuálního posílení personálu v expandujícím servisu a u nových aplikací pro trhy potisku obalů a digitálního tisku přispělo 60 zaměstnanců koupí společnosti Iberica AG ke vstupu na rostoucí trh perforace.

Guidance pro rok 2017

„I přes nezměněné náročné hospodářské rámcové podmínky na celém světě, především z důvodu posledního politického vývoje vyhlížíme s jistotou náš 200. jubilejní rok 2017“, řekl Claus Bolza-Schünemann. „Pokud se podmínky pro náš mezinárodní obchod podstatně nezhorší, budeme v roce 2017 usilovat o organický nárůst obratu v koncernu až na 1,25 miliardy € a EBIT výnos okolo 6 %.“

Nové cíle koncernu pro období 2017 – 2021

Do roku 2021 chce představenstvo koncernu KBA organicky zvýšit koncernový obrat o 4 % ročně. Přitom má jít dobrá polovina růstu obratu do potisku obalů. Další nárůsty by měly vyplynout z oblastí expandujícího servisu a získání tržních podílů. „Naším vyhlášeným cílem je“, řekl Dr. Mathias Dähn, „že v budoucnosti všechny obchodní divize přispějí k růstu. Jelikož nelze očekávat vyšší obraty strojů v oblasti bezpečnostního tisku, prověřujeme opce růstu včetně strategických partnerství v životním cyklu bankovek.“

„Nechceme růst za každou cenu, nýbrž chceme profitabilní růst“, řekl Dr. Mathias Dähn. „V závislosti na vývoji světového hospodářství, konečném trhu a potřebných investicích do růstu usilujeme do roku 2021 o EBIT marži mezi 4 % a 9 %. Přibližně 70 mil. € nárůstu výsledku bude dosaženo optimalizací oblasti cenných papírů a růstu servisu (á 20 mil. €), integrovanou výrobní sítí a strategickým nákupem (á ≈ 15 mil. €).“

Posílení stability skupiny Koenig & Bauer prostřednictvím snížení volatility a rizik patří k dalším strategickým cílům představenstva. Nárůstem podílu obratu servisu na 30 % má být dosaženo vyšší stability výnosu. Téměř třetina rezerv na důchodové zabezpečení bude od roku 2017 rozpouštěna v pěti ročních krocích pro snížení bilančních rizik z životnosti a z kolísání úroků.

Podíl dividend od 15 % do 35 % výsledku koncernu, podíl vlastního kapitálu více než 45 % a rozpětí pracovního kapitálu mezi 20 % a 25 % obratu završují nové cíle koncernu.

Kompletní zpráva koncernu 2016 je ke stažení ve formátu PDF na https://www.kba.com/investor-relations/finanzberichte/

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo