Najnovší stroj Rapida 106 X ponúka rýchlosť 20 000 hárkov / hod., výnimočnú produktivitu a vynikajúcu kvalitu pre tlač etikiet.

Keďže výrobcovia značiek stále viac požadujú všetky druhy vysoko kreatívnych a informatívnych etikiet tlačených ofsetom, tlačiarne etikiet sa obracajú na spoločnosť Koenig & Bauer s cieľom dosiahnuť najvyššiu rýchlosť tlače, vynikajúcu kvalitu tlače a osvedčené balíčky substrátov, aby pre svojich zákazníkov dodali pútavé etikety konzistentné so značkou zákazníkov.

Kompletná end-to-end výroba etikiet najvyššou rýchlosťou zaisťuje konzistenciu značky a najvyššiu kvalitu.

„S rastúcim dopytom po etiketách urychľujeme našu vedúcu úlohu na tomto veľmi dôležitom trhu,“ hovorí Chris Travis, technologický riaditeľ spoločnosti Koenig & Bauer (USA) Inc.. „Tento trh je spolu s obchodom a balením jedným z našich hlavných pilierov a sme odhodlaní vyvíjať najnovšie inovácie špeciálne pre každý segment trhu.“

Aj keď sa v USA očakáva, že dopyt po etiketách sa v roku 2025 zvýši o 3,3% ročne na 20,6 miliardy dolárov, Koenig & Bauer zaznamenáva „významný rast“, najmä tu v Severnej Amerike, ale všeobecne na celom svete.

Čo láka tlačiarne etikiet, aby investovali do technológie Koenig & Bauer?

Travis hovorí, že v drvivej väčšine to bolo spôsobené vynikajúcou technológiou spoločnosti, ktorá presvedčila tlačiarne etikiet k prechodu na Koenig & Bauer. „Naše stroje vyrábajú etikety pri rýchlosti 20 000 hárkov / hod. na rozdiel od iných strojov na trhu,“ dodáva. „Máme zákazníkov etikiet, ktorí na našich strojoch neustále lámu výrobné rekordy.“

To, čo odlišuje spoločnosť Koenig & Bauer, je jej jedinečný kompletný proces od vloženia substrátu po vyloženie hotových etikiet.

Začína sa to uvedením na trh novo navrhnutého radu stroja Rapidy 106 X, s vysokou rýchlosťou 20 000 hárkov / hod. Tlačový stroj, s pútavým dizajnom a presvetlenými sklenenými bočnými panelmi, ponúka výrobcom etikiet najvyššiu produktivitu a optimalizovanú výrobu a efektivitu.

Rapida 106 X
Rapida 106 X

Jeho pokročilé inovácie Koenig & Bauer, ako napr. DriveTronic SIS, jedinečný systém vyrovnania hárku bez bočnej náložky, ktorý umožňuje presné bočné vyrovnanie najtenších materiálov pri maximálnej rýchlosti, je súčasť dôležitého balíčka funkcií pre tlač etikiet, QualiTronic PDFCheck, systém kontroly obrazu, ktorý porovnáva každý vytlačený hárok s dátami z PDF z predtlačovej prípravy alebo QualiTronic ColorControl, inline systém kontroly vyfarbenia, ktorý meria každý  hárok. Tieto unikátne funkcie sú dôležité pre modernú výrobu etikiet, keď každá etiketa musí byť konzistentná a musí obsahovať príslušné informácie.

„Všetky naše tlačiarne etikiet majú svoje stroje Rapida vybavené našimi špičkovými systémami kontroly kvality a vyfarbenia“, hovorí Chris Travis. „Značky si veľmi dobre uvedomujú, že ich etikety musia na regáloch obchodu vyzerať rovnako. Konzistencia je kľúčová a naše stroje Rapida prinášajú výsledky.“

Travis hovorí, že zariadenia Koenig & Bauer sú výrazne produktívnejšie vďaka ceste etikety cez tlačový stroj priamo do rotačného výseku. Vývojári vyvinuli produktívnejší systém na výrobu viac etikiet vďaka tomuto rýchlemu systému. Na rozdiel od komerčných tlačiarní alebo tlačiarní obalov vyžadujú výrobcovia etikiet špecifické substráty a spoločnosť Koenig & Bauer vyvinula rad balíčkov substrátov vyvinutých pre sofistikovanú výrobu etikiet. Patria sem tenké materiály, plasty a papier, v závislosti od typu vyrábanej etikety.

Dynamický rast výroby in-mould etikiet je ďalším dôležitým segmentom pre spoločnosť Koenig & Bauer.

„Tlač in-mould etikiet sa realizuje na plastovú fóliu s hrúbkou len 50 mikrónov a predstavuje veľkú výzvu. Vďaka našej jedinečnej koncepcii transportu hárku, od rezačky hárkov z role až po vykladač, sme schopní efektívne a úspešne tlačiť in-mould etikety pri najvyšších výrobných rýchlostiach“, hovorí Travis .

„Sme tiež lídrom na trhu LED UV sušenia, čo významne ovplyvňuje trh IML etikiet, ak je možné vytvrdiť tlač na etikete žiarením.

Keďže tento typ etikiet je vytlačený na veľmi tenkých podkladoch, môže byť pri procese sušenia náchylný k zmršteniu. LED UV nevyžaruje takmer žiadne teplo, takže poskytuje lepšiu kontrolu nad výrobným procesom, umožňuje presnú sútlač a poskytuje vyššiu kvalitu. Zároveň rieši potrebu skracovania doby sušenia a využitie plného stohu vo vykladači.“

CutPRO X 106
CutPRO X 106

Spoločnosť Koenig & Bauer kladie na trh etikiet tak veľký dôraz, že vo svojom novom Customer Experience Center v Nemecku vyhradili samostatnú oblasť práve etiketám a dala vzniknúť špecializovanému Label Center. Návštevníci môžu byť svedkami celého procesu výroby etikiet na novom 7-farbovom stroji Rapida 106 X s lakovacou jednotkou a unikátnym rotačným výsekom CutPRO X.
Tento nový stroj je vybavený nakladačom DriveTronic, systémom SIS (Sensoric Infeed System), systémom vedenia hárkov a vykladačom AirTronic a poskytuje rýchlu automatizáciu pri zmene úlohy a intuitívnu koncepciu ovládania.

„Naši severoamerickí zákazníci z oblasti in-mold etikiet žnú plody spolupráce s Koenig & Bauer a užívajú si obrovské výhody svojho kompletného workflow etikiet na strojoch Rapida 106 X a CutPRO X 106 s až 50% zvýšením produktivity výroby od rezania hárkov z role cez tlač, vysekávanie, vylup až po separáciu úžitkov,“ uzatvára Chris Travis, technologický riaditeľ Koenig & Bauer (USA).

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo