Lepší cashflow a pozitivní vývoj ve všech segmentech.

Díky dobrému třetímu čtvrtletí se skupina Koenig & Bauer (KBA) výrazně více přiblížila svým cílům růstu pro rok 2016 v obratu a výsledku. V koncernu byly došlé zakázky po devíti měsících v hodnotě 869,8 mil. €  o 1,2 % vyšší než v silném předchozím roce. Nové objednávky předčily obrat koncernu o 22,3 %, který se tak navýšil na 831,4 mil. € , tedy o více než 38 mil. €. Stav zakázek na úrovni 613,3 mil. € se pohyboval na konci září 2,7 % nad předchozím rokem a představuje tak vytížení závodů až do jara 2017.

Dvoumístný růst s výnosem až 5 % před zdaněním na dohled

  • Po devíti měsících obrat koncernu vyšší o 22,3 % než v roce 2015
  • Došlé zakázky předstihnou hodnotou 869,8 mil. € obrat a silný předchozí rok
  • Stav zakázek ve výši 613,3 mil. € zajistí vytížení až do jara 2017
  • Výsledek 39,2 mil. € EBIT a 34,9 mil. € EBT nad úrovní předchozího roku
  • Všechny segmenty zaznamenaly pozitivní čtvrtletní výsledky a výsledky prvních devíti měsíců
  • Představenstvo ještě jednou zvyšuje prognózu na rok 2016

K tomu říká předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Za nezměněných obtížných konjunkturálních a politických rámcových podmínek se osvědčilo naše zesílené zaměření na trhy růstu obalového a digitálního tisku a servis. Ještě více potěšující než úctyhodný vzestup obratu je výrazný růst výsledku díky vysokému zisku ve třetím čtvrtletí.  Operativním výsledkem (EBIT) 39,2 mil. € a výsledkem před zdaněním 34,9 mil. € se nám podařilo významně překonat výsledky prvních devíti měsíců předchozího roku o 6,1 mil. € EBIT, resp. 2,1 mil. € EBT. Přispěly k tomu všechny segmenty pozitivními čtvrtletními výsledky a výsledky prvních devíti měsíců.“

Především zisk vzrostlý ve třetím čtvrtletí segmentu Sheetfed posílil výnosy koncernu. I segment Digital & Web přinesl po devíti měsících pozitivní výsledek. Brutto marže v koncernu se zvýšila oproti období předchozího roku z 26,6 % na 30,4 %. Výsledek koncernu po zdanění vykazuje 32,5 mil. € (2015: 2,4 mil. €), což odpovídá výsledku na akcii 1,98 € (2015: 0,16 €).


Obr.: V prvních devíti měsících probíhajícího hospodářského roku se podařilo společnosti KBA-Sheetfed zvýšit obrat o 17,5 % na 443,8 mil. € a dosáhnout velmi pozitivního výsledku segmentu 17,3 mil. €. Velkoformátové stroje Rapida pro potisk skládaných krabic k přispěly k tomuto výsledku značnou měrou.

Lepší cashflow a dobrá netto likvidita

Před silným obratem ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly zásoby přechodně o 69,6 mil. €. I přes vyšší pracovní kapitál se zlepšilo cashflow z provozní obchodní činnosti díky výrazně pozitivnímu výsledku na –5,0 mil. € (2015: –28,6 mil. €). Volné cashflow činí –17,0 mil. € oproti –27,8 mil. € před dvanácti měsíci. Na konci září 2016 byly k dispozici likvidní prostředky ve výši 158,9 mil. €. Po odpočtu bankovních závazků snížených na 11,4 mil. € představuje netto likvidita 147,5 mil. €. Pokles diskontní sazby pro tuzemské důchody z 2,4 % na 1,3 % zatížil vlastní kapitál ve výši 33,3 mil. €, který i přes zisk koncernu vzrostl pouze lehce z 258,4 mil. € na 261,8 mil. €. To odpovídá podílu vlastního kapitálu 25,8 %.

Pozitivní vývoj ve všech třech segmentech

V segmentu Sheetfed nebylo z důvodu ochlazení konjunktury v Číně a dalších exportních zemích s výsledkem 429,8 mil. € dosaženo vysokého množství zakázek předchozího roku (516,4 mil. €), jak se očekávalo. Také delší dodací doby podmíněné vytížením a potřebná cenová disciplína brzdily obchod s novými stroji. Avšak obrat vzrostl oproti roku 2015 o 17,5 % na 443,8 mil. €. Stav zakázek ve výši 268,9 mil. € na konci září zajišťuje dobré vytížení závodů archového ofsetu až do prvního čtvrtletí 2017. I přes náklady na veletrh drupa a vývoj digitálního archového tiskového stroje vzrostl segment na 17,3 mil. € (2015: 10,1 mil. €).

V segmentu Digital & Web přispěly vedle nových objednávek rotačních ofsetových strojů další zakázky od společnosti HP na digitální tiskové zařízení vyráběné ve Würzburgu k nárůstu došlých zakázek o 11,2 % na 100,0 mil. €. Obrat vzrostl o 74,6 % na 110,0 mil. €. Stav zakázek zůstal se 60,3 mil. € na uspokojivé úrovni. Přestože výdaje na vývoj zatížily výsledek segmentu, představuje EBIT +0,6 mil. € (2015: –12,2 mil. €) již po devíti měsících zamýšlený pozitivní výsledek.

Vzestup objednávek na tisk cenných papírů, tisk na plech, značící tisk a flexibilní potisk obalů vedl v segmentu Special k nárůstu došlých zakázek o 29,9 % na 384,3 mil. €. Obrat vzrostl o 22,3 % na 338,2 mil. €. Stav zakázek ve výši 296,2 mil. €, který vzrostl oproti roku 2015 o 38,1 %, zajistí dobré vytížení až do nadcházejícího obchodního roku. Za celé vykazované období bude stanoven EBIT 27,1 mil. € (2015: 15,6 mil. €).


Obr.: Společnost KBA Flexotecnica zaznamenala v roce 2016 na své CI-flexorotační stroje na rostoucím trhu flexibilních obalů podstatně více objednávek než v roce 2015.

Vysoký podíl exportu a lehký nárůst zaměstnanosti

S hodnotou 85,2 % zůstal podíl exportu na vysoké úrovni předchozího roku. Evropské zahraničí přispělo k obratu koncernu podílem 30,5 %, Severní Amerika 14,0 %, region Asie/Pacifik  29,2 % a Latinská Amerika a Afrika 11,5 %.

Na konci září 2016 pracovalo ve skupině KBA 5.332 pracovnic a pracovníků, o 47 více než v předchozím roce. Vyšší stav personálu vyplývá z konsolidace španělské společnosti AG S.A, vyrábějící vysekávací stroje, s 58 zaměstnanci, kterou skupina převzala na začátku července 2016. Bez učňů, praktikantů, zaměstnanců ve výpovědi a pracovníků na částečný úvazek v důchodovém věku klesl stav pracovníků na 4.808.

tabulka_zprava_kba_za_q3-2016-cz

Jistota v náročném tržním prostředí

Jako celé německé strojírenství pociťuje KBA zpomalený vývoj celosvětového hospodářství z důvodů mezinárodních konfliktů, ekonomických a finančních problémů a politické nejistoty. Pozitivní vývoj obchodu v prvních devíti měsících a již dnes zajištěné dobré vytížení až do jara 2017 přiměly představenstvo ještě jednou zvýšit prognózu výsledku pro hospodářský rok 2016, který byl již upraven směrem nahoru v pololetní zprávě.  U koncernového obratu mezi 1,1 a 1,2 miliardy € tak považuje management EBT zisk až 5 % za reálný.

Čtvrtletní zpráva je k dispozici ke stažení ve formátu PDF na:
https://www.kba.com/investor-relations/finanzberichte/

Zdroj TZ: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo