Tlačový stroj KBA Rapida 164

Celá skupina Koenig & Bauer (KBA) zvládla ohlášený obrat ve třetím čtvrtletí při setrvale dobrém příjmu objednávek také ve výsledku. Po devíti měsících je vykazován výsledek před zdaněním (EBT) +2,1 milionu € a koncernový výsledek +2,4 milionu €.

Díky očekávanému ročnímu obratu za rok 2015 ve výši dobré 1 miliardy € a plánované ziskovosti výsledku před zdaněním (EBT) ve výši až 2 % potvrzuje představenstvo v aktuální zprávě znovu svou roční prognózu. Ke konci září ležela hodnota příjmu nových zakázek s 859,6 miliony € o 28,5 % a hodnota stávajících zakázek s 597,3 miliony € o 36,6 % výše, než hodnoty v loňském roce i přesto, že ve strojírenské konjunktuře Číny i jiných významných trhů došlo k výraznému ochlazení. V největším segmentu archových ofsetových tiskových strojů mírnější obchod s Čínou byl kompenzován větším počtem zakázek z jiných regionů, především z USA a Japonska.

Oproti roku 2014 došlo ve všech obchodních segmentech v příjmu nových objednávek ke dvoumístnému nárůstu. I přes některé posuny dodávek dokázala firma KBA zvýšit čtvrtletní obrat v létě na 252,8 milionů €. Obrat za období devíti měsíců v hodnotě 679,7 milionů € ležel ale ještě o 14,2 % pod hodnotou předchozího roku a z hlediska ročního podílu výrazně pod hodnotou ročního plánu. Obzvláště ziskové čtvrté čtvrtletí roku 2015 přispěje díky vyšším příspěvkům na úhradu a podílům ziskovějších produktů k tomu, že výrobce tiskových strojů dosáhne oznámených obratů a zisku.

Zisk před zdaněním a setrvale dobrý příjem objednávek

  • Ke konci září o 28,5 % vyšší příjem nových objednávek než v minulém roce
  • Obrat v hodnotě 679,7 milionů € má do konce roku narůst na dobrou 1 miliardu €
  • Opět černá čísla: (EBT) +2,1 milionů €, výsledek koncernu +2,4 milionů €
  • Vyšší výnosy v archovém ofsetu, obrat u Digital & Rolle ve 4.čtvrtletí
  • Představenstvo potvrzuje pro rok 2015 očekávanou EBT renditu až 2 %

Pozitivní vývoj u  KBA-Sheetfed trvá

Díky uspokojivě uzavřeným zakázkám, s těžištěm v tisku obalů, zaznamenal Sheetfed Solutions  v letním čtvrtletí dobrý příjem zakázek v hodnotě 148,3 milionů €, přesahující hodnotu předchozího roku o 18,2 %. Po celou periodu, které se tato zpráva týká, došlo v porovnání s rokem 2014 k nárůstu objednávek o 33,1 % na 516,4 milionů €. Obrat v tomto segmentu byl s hodnotou 377,8 milionů € o 1,7 % vyšší, než v předcházejícím roce a v závěrečném čtvrtletí ještě znovu výrazně naroste. Stav zakázek s hodnotou 320,1 milionů € překročil ke konci září hodnotu předchozího roku o 70,1 %. Dobré vytížení a pokroky u nákladů a cen vedly k nárůstu hospodářského výsledku tohoto segmentu na +10,1 milionů € (2014: -10,9 milionů €). Pozitivní vývoj výnosů by měl pokračovat i v následujících čtvrtletích.

Obrat u KBA-Digital&Web v dohledu

V nově zřízeném segmentu Digital & Web Solutions došlo v porovnání s rokem 2014 k nárůstu nových objednávek o 47,4 % na 89,9 milionů €. V důsledku slabé zakázkové náplně na začátku roku zůstal obrat segmentu za prvních devět měsíců s hodnotou 63,0 milionů € výrazně pod hodnotou 93,8 milionů €, dosaženou v předchozím roce. Objem zakázek proti tomu v porovnání s rokem 2014 narostl z 61,9 milionů € na 77,8 milionů €. Výsledek však ve třetím čtvrtletí zatížily vývojové náklady pro nové trhy s digitálními tiskovými stroji. Po celou periodu, které se tato zpráva týká, dosahuje výsledek tohoto segmentu -12,2 milionů € (2014: -12,8 milionů €). Ve čtvrtém čtvrtletí očekává představenstvo díky vyšším obratům při výrazně nižších nákladech po restrukturalizaci a úpravě kapacit dosažení obratu ve vývoji.

Vyšší obrat u Special Solutions ve 4. čtvrtletí

Výrazně nad úrovní předchozího roku ležící objednávky v oblasti ceninového tisku přispěla k nárůstu přijatých objednávek v segmentu Special Solutions o 14,2 % na 295,9 milionů €. Obrat tohoto segmentu pokulhával ke konci září s hodnotou 276,5 milionů € o cca 74 milionů € za rokem 2014. Ale také zde očekává KBA ve čtvrtém čtvrtletí nadprůměrný nárůst obratu. Ke konci čtvrtletí byly zaknihovány zakázky v hodnotě 214,5 milionů €. Hospodářský výsledek redukoval vedle snížení obratu i sortiment expedovaných produktů. V porovnání s loňskou hodnotou 51,8 milionů €, danou projekty ceninového tisku s vysokou marží, poklesl zisk v tomto segmentu o 15,6 milionů €.

KBA_Qbericht_Titel_g

Solidní bilance a vysoká likvidita

K 30. září realizovaný výsledek koncernu +2,4 milionů € (2014: -2,3 milionů €) odpovídá výslednému podílu na každou akcii +0,16 €. Finanční tok z provozních obchodních činností byl s hodnotou -28,6 milionů € výrazně pod hodnotou 32,9 milionů € předchozího roku. Volné finanční prostředky činily -27,8 milionů € po 21,0 milionech € v minulém roce. Po  získaných pohledávkách a nárůstu splátek zákazníků však vedly vyšší zásoby (kvůli zvýšení obratu ve čtvrtém čtvrtletí) společně s vyrovnáními (souvisejícími s personálními změnami) nakonec k odlivu prostředků. Na konci periody, které se tato zpráva týká, však přesto zůstaly k dispozici likvidní prostředky ve výši 183,4 milionů € a po odečtení bankovních závazků zůstala k dispozici i čistá likvidita v hodnotě 166,8 milionů €. Kvóta vlastního kapitálu stoupla na 24,1 %.

Podíl exportu na 85,4 %

S hodnotou 85,4 % zůstal podíl exportu na úrovni předchozího roku (85,3 %). V důsledku menšího počtu nově instalovaných kotoučových a speciálních tiskových strojů klesl podíl koncernového obratu v evropské cizině z 35,8 % v minulém roce na 29,4 %. Naproti tomu narostl podíl Severní Ameriky oproti roku 2014 podílově z 10,1 % na 14,1 % a region Asie a Pacifiku z 24,2 % na 33,6 %. Střední a Jižní Amerika, společně s Afrikou, přispěly do koncernového obratu 8,3 %.

Téměř o 650 zaměstnanců méně

Ke konci září 2015 zaměstnávala skupina KBA 5.285 zaměstnanců, tedy o 645 méně než v předchozím roce. Vyučilo se 384 mladých lidí, mezi nimi poprvé i dva žadatelé o azyl. Bez učňů, uvolněných pracovníků a pracovníků na částečný pracovní úvazek z důvodu věku, poklesl počet zaměstnanců koncernu z 5.281 v předchozím roce na 4.633.

Nezměněný výhled na rok 2015

Aktuálně má v KBA priotitu včasná produkce vysokého počtu zakázek a  generování obratů, plánovaných na rok 2015 v jednotlivých obchodních skupinách.  Zvláštní opatření, vedoucí k vyrovnávání špiček ve vytížení, i ke zvýšení expedice, způsobují náklady, zohledněné v plánování zisku. Vedení firmy vychází ale z toho, že plánovaného obratu ve výši více než 1 miliarda €, bude k závěrečnému dni bilancování dosaženo.

Jako vedoucí firma v segmentu výroby skládaček profituje KBA-Sheetfed Solutions jak ze zvýšené investiční ochoty výrobců obalů, tak i z nárůstu konjunktury v jižní Evropě, ale i z rostoucích úspěchů na pro nás mladém trhu, jako je Japonsko.  Největší KBA společnost vstoupí do nového obchodního roku s lépe naplněnými zakázkovými knihami, než tomu bylo před dvanácti měsíci.

U KBA-Digital & Web očekává představenstvo (v důsledku toho, že odpadnou prázdné náklady a v důsledku silnějšího zaměření na rostoucí segment trhu digitálního tisku) v následujících čtvrtletích výrazný nárůst obratu a výrazné zlepšení hospodářského výsledku.  Dobré tržní šance v digitálním tisku dekórů a kooperace s HP v oblasti digitálního potisku vlnité lepenky otevírají tomuto obchodnímu segmentu výrazně lepší perspektivy.

V segmentu speciálních tiskových strojů zvýší své obraty ve čtvrtém čtvrtletí především společnosti KBA-NotaSys a KBA-MetalPrint – v oblasti tisku bankovek a potisku plechu. Téměř všemi jednotkami společnosti plánované nárůsty obratů ovlivní k závěrečnému dni bilancování pozitivně i koncernový výsledek.

Představenstvo ukončí ke konci roku 2015 po kompletní realizaci program přestavby Fit@All. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Kontinuální optimalizace sortimentu produktů a organizace v našich výrobních závodech tím ale zůstane nedotčena. Pro rok 2016 má tu nejvyšší prioritu setrvalá profitabilita ve všech obchodních oblastech také proto, aby se dále snížil vliv segmentu ceninového tisku (na který působí celá řada zvláštních vlivů) na míru zisku.“

Tato čtvrtletní zpráva je k dispozici ke stažení ve formátu PDF na adrese:
http://www.kba.com/investor-relations/berichte/berichte-2015/

KBA_3Q_2015

Foto 1: Nárůstem objednávek v objemu téměř 33 % profituje v současnosti KBA Sheetfed Solution v oblasti archových strojů ze svého silného postavení v kartonážních tiskárnách, které jsou nakloněny investicím.

Foto 2: KBA dodává různá řešení potisku obalů, bohatého na rozličné varianty. Speciální aplikací je přímé dekorování špičkových skleněných obalů sítotiskem a digitálním tiskem na tiskových strojích KBA-Kammann.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo