Stroj CorruCUT bude instalován od srpna u společnosti Klingele v závodu v Delmenhorstu a postupně uváděn do provozu.

Skupina Klingele, jeden z předních nezávislých výrobců surového papíru na vlnitou lepenku a obalů z vlnité lepenky, a Koenig & Bauer, druhý největší výrobce tiskových strojů na světě, uzavřely partnerství v rámci vývoje a určují nové standardy v technologii tisku na obaly.

Společnost Klingele převzala v závodu ve Würzburgu po úspěšné fázi testování prototyp nově vyvinuté High Board Line s rotačním výsekem CorruCUT, čímž obě firmy dosáhly nového milníku.

Společnost Koenig & Bauer přistoupila ke konstrukci vysoce produktivního 6barvového stroje v úzké kooperaci s firmou Klingele zcela inovativně a přizpůsobila tento stroj konkrétním požadavkům trhu a výroby. Stroj CorruCUT bude od srpna postupně instalován a uváděn do provozu v závodu firmy Klingele v Delmenhorstu. Konstrukčně technické provedení, dosažená kvalita tisku i realizace konceptu obsluhy přesvědčily nejen firmu Klingele, nýbrž přinesly firmě Koenig & Bauer velmi pozitivní ohlasy od návštěvníků z oboru vlnité lepenky z celého světa.

Kvantový skok v kvalitě a výkonu

Kombinace vysoké tiskové kvality a přesnosti i výkon odpovídající vedoucímu postavení na trhu představují skutečný další rozvoj v technologii tisku pro segment obalů. Novým strojem chce skupina Klingele pokrýt oblasti trhu, které kladou vysoké požadavky na kvalitu tisku a procesní jistotu v potisku obalů. Tento segment zahrnuje především značkové produkty, ale i výrobce potravin, kteří využívají obaly jako svoji reklamu.

Přesně těmto náročným požadavkům odpovídají technické specifikace nového stroje CorruCUT:
•  Vedle své vynikající kvality tisku nabízí toto zařízení při tisku a vysekávání velmi přesné lícování; to výrazně snižuje odpad a posiluje efektivnost zdrojů.
•  S pracovní šířkou 2,80 metru a výkonem 12.000 archů za hodinu je CorruCUT extrémně výkonný; kromě toho lze takto snadněji vyrobit i velkoformátové obaly a displeje.
•  Stroj je vybavený bezválcovým nakládáním, takže lze archy vlnité lepenky dopravovat šetrně do stroje, aniž by došlo k poškození materiálu.
•  Podtlakový válečkový transport ve stroji CorruCUT zaručuje podstatně menší opotřebení a tím i méně časté odstávky stroje a nižší náklady na náhradní díly.
•  Automatizované analýzy dat umožňují plánovanou údržbu stroje, čímž lze zabránit neočekávaným výpadkům.
Technical data: CorruCUT_2018_DE

Partnerství ve vývoji jako win-win

Partnerství ve vývoji mezi společnostmi Klingele a Koenig & Bauer představuje win-win situaci pro obě strany: Koenig & Bauer je se svým nejširším produktovým programem v oboru druhým největším výrobcem tiskových strojů na světě a v mnoha tiskových postupech světovou jedničkou. Se společností Klingele jako exkluzivním partnerem posílí Koenig & Bauer svoji působnost na rostoucím trhu strojů na zpracování vlnité lepenky. Skupina Klingele oproti tomu vnesla do partnerství možnost aktivně doprovázet vývoj nového rotačního výsekového stroje a zajistit tak, že stroj plně odpovídá nárokům trhu.

„Skupina Koenig & Bauer velmi dobře zrealizovala koncept a uvedla do života technické inovace. Výsledky, které jsme viděli ve Würzburgu, nás přesvědčili“, komentuje Dr. Jan Klingele, společník ve funkci jednatele skupiny Klingele.

Christoph Müller, člen představenstva u Koenig & Bauer říká: „Během posledních dvou let jsme průběžně budovali nový tým a důsledně pracovali na vývoji stroje.“ Orientace na trhy růstu jako konvenční a digitální potisk obalů je součástí úspěšné strategie Koenig & Bauer.

Skupina Klingele

Skupina Klingele působí na mezinárodním trhu s papírem, nabízí řešení obalů z vlnité lepenky a lepidla. Rodinný podnik založený v roce 1920 s hlavním sídlem v Remshaldenu u Stuttgartu vede v současnosti Dr. Jan Klingele v již třetí generaci. V obchodních segmentech papíru a obalů působí podnik se dvěma papírnami, dvanácti závody na výrobu vlnité lepenky a osmi zpracovatelskými závody a závodem na formátování vlnité lepenky v Evropě, Africe a Střední Americe.

KLINGELE PAPIERWERKE
Tyto závody zaměstnávají celkem 2.500 pracovníků a dosáhly v roce 2018 v souhrnu obratu ve výši 860 mil. EUR. Produktové spektrum zahrnuje surový papír na vlnitou lepenku, přičemž k jeho výrobě vyžívá sběrový papír, formáty vlnité lepeny a inovativní a udržitelná řešení obalů (především z vlnité lepenky) pro různé obory a oblasti použití. Navíc je skupina Klingele zakládajícím členem Blue Box Partners, největšího evropského sdružení pro řešení obalů.

Skupina Koenig & Bauer

Společnost Koenig & Bauer je nejstarším výrobcem tiskových strojů na světě s nejširším produktovým programem. Již více než 200 let podnik podporuje tiskárny inovativní technikou, postupy šitými na míru a všestrannými službami. Portfolio společnosti sahá od bankovek, přes obaly z kartonu, fólie, plechu a skla až po tisk knih, displejů, značení, časopisů, reklamních tiskovin a novin.

Ofsetový tisk a flexotisk na archy či kotouče, bezvodý ofset, ocelotisk, simultánní tisk a sítotisk nebo digitální inkjetový tisk – téměř ve všech způsobech tisku je společnost Koenig & Bauer jako doma a velmi často na vedoucí pozici. V roce 2018 dosáhlo cca 5.700 vysoce kvalifikovaných pracovníků na celém světě roční obrat ve výši více než 1,2 miliardy euro.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo