Slovenská Grafia, a.s. (SG) líder na slovenskom a európskom polygrafickom trhu so špecializáciou na rotačnú tlač realizuje od januára 2011 investíciu za 22 mil. € do dvoch nových veľkokapacitných rotačných ofsetových strojov LITHOMAN od spoločnosti manroland AG.

Rotačky sú určené pre tlač vo vysokých aj stredných nákladoch. Lithoman III (48 strán A4) je už v prevádzke od septembra 2011. Prevádzka stroja Lithoman IV (64 strán A4) je plánovaná v prvej polovici tohto roku. Ofsetové rotačky kvalitou a výkonom predstavujú absolútnu špičku v EÚ. Investíciou sa kapacita tlačiarne zvýši o tretinu na takmer 75-tisíc ton potlačeného papiera za rok.

CtP s vyšším stupňom automatizácie

Súčasťou spomínanej investície je aj inštalácia novej plnoautomatickej CtP linky „Kodak Magnus VLF 5183 Quantum V“ na výrobu tlačových platní. Linka bola inštalovaná a spustená do prevádzky v októbri 2011. O uvedenom CtP zariadení je aj tento článok, ktorý následne ponúkam do pozornosti.


Obr. celkový pohľad na APL zásobník a osvitové zariadenie Magnus VLF 5183 Quantum V

Kodak Magnus VLF 5183 Quantum V

MAGNUS VLF 5183 Quantum V, je plnoautomatizované osvitové zariadenie na trhu, a v okolitých štátoch ho v tejto konfigurácii neuvidíte“, konštatuje pán Jaroslav Holásek, ktorý riadi a je zodpovedný za oddelenie pre-pressu v Slov. Grafii.

Moja návšteva a prezentácia CtP zariadenia v SG. pokračuje a pán Holásek mi odpovedá na moje ďalšie otázky.

Aké boli dôvody pre investíciu do nového CtP zariadenia?

Dôvody boli prosté, potrebovali sme zvýšiť kapacitu osvitu a automatizáciu celého výrobného procesu výroby tlačových foriem. Nadväznosti na rozvoj strojového parku pre časopiseckú produkciu a s tým spojené plánované spustenie dvoch nových rotačných strojov značky Litoman, to bolo nutnosťou. Tlačiareň SG, a.s. v súčasnej dobe využíva na tlačovú produkciu štyri rotačné stroje: Polyman (16), Lithoman III (32), KBA Compacta (72), Lithoman III (48 strán A4) a tak isto dva hárkové 5-farbové ofsetové stroje s možnosťou lakovania Heidelberg Speedmaster CD102-5+L a KBA Rapida 105-5+L formát 720 x 1 020 mm.

(Poznámka: V SG. sa okrem ofsetu ešte tlačí na jednej hĺbkotlačovej rotačke Albert Frankenthal TR5, ktorá ukončí svoju výrobu potom čo bude spustený Lithoman IV. Týmto termínom aj definitívne zanikne hĺbkotlač v Slovenskej Grafii.)

Akú značku a model CtP ste využívali do času nového zariadenia?

Do času inštalácie nového CtP zariadenia, ale aj teraz používame súbežne automatickú linku, ktorej základom je osvitové zariadenie Kodak Magnus VLF 5183 Quantum F, ktoré sme kúpili približne pred piatimi rokmi. Musím úprimne povedať, že systém je spoľahlivý a jeho kapacita je 10 až 12 ks osvitnutých a spracovaných platní max. formátu za hodinu.

Môžete nám priblížiť výnimočnosť nového osvitového zariadenia Magnus VLF 5183 Quantum V?

Systém „Magnus VLF 5183 Quantum V“ patrí do rodiny veľkoformátových CtP zariadení spoločnosti Kodak. Podobne ako Magnus VLF 5183 Quantum „F“ aj Magnus VLF 5183 Quantum „V“ pracuje s termálnou technológiou osvitu (IR) s červenými diódami s citlivosťou 830 nm. Vlastný osvit môže byť realizovaný do veľkosti plochy 1 296 x 2 083 mm. Modelový rad „V“ navyše dokáže pracovať rýchlosťou až 19 platní za hodinu. Platne sú upínané na vonkajší (externý) bubon a osvit sa realizuje s rozlíšením 2 400 dpi. Samozrejme všetko je automatický riadené a zabezpečované elektronickými systémami. Jednotlivé kroky sú sledované senzormi, v prípade problému alebo poruchy má obsluha možnosť rýchlo analyzovať príčinu problému. Je potrebné povedať, že osvitové zariadenie Magnus VLF 5183 Quantum „V“ tvorí základ resp. je srdcom celej automatizovanej „on-line“ linky.

 
Obr. dopĺňanie platní do zásobníka / paleta s platňami

Ako vlastne funguje automatická linka a z ktorých sekcii pozostáva?

Vlastná linka začína APL (Automatic Pallet Loader) nakladačom platní s tromi sekciami. Výhodou APL je, že doplnenie platní do jednotlivých sekcii (zásobníkov) prebieha, tak že sa zasunú priamo palety s platňami požadovaných formátoch. Pričom na každej z troch paliet môže byť až 500 platní o hrúbke 0,4 mm. Z jednotlivých sekcií zásobníka podľa potreby sú jednotlivé platne vybrané a smerované do osvitového zariadenia „Magnus VLF 5183 Quantum V“ kde sa upínajú na vonkajší bubon. Po upnutí platni prebehne jej osvit. Po expozícii sú platne smerované a zavedené do in-line zapojeného vyvolávacieho automatu (Mercury T-HD 1550). Vo vyvolávacom procesore prebehne vlastný spracovateľský proces: ofsetová vývojka, oplach vodou a konzervovanie (pogumovanie).

Zo sekcie vyvolávacieho automatu sú jednotlivé spracované platne posúvané na dopravníkový (transportný) stôl, ktorý neslúži len k dopraveniu platní k ďalšiemu spracovaniu. Špeciálna transportná linka je od spoločnosti NELA a umožňuje distribúciu až šesť rôznych formátov vyvolaných tlačových platní. Tieto platne môžu byť transportované buď do vykladacej sekcie a na transportný vozík, na ktorom súodvážené k jednotlivým tlačovým strojom, alebo do jednej z dvoch in-line zapojených automatických ohýbačiek platní.

Ani  v tejto fáze výrobného procesu nie je potrebný priamy zásah obsluhy, tá len odvezie vozík s pripravenými tlačovými formami k tlačovému stroju.

Podľa informácií ste začali používať nový typ ofsetových platní?

Áno je to pravda. V minulosti sme museli kvôli vyšším tlačovým objemom platne vypaľovať. Snahou bolo túto energetickú náročnosť eliminovať. Dnes používame platne značky Kodak ELectra XD. Ich vydržnosť v tlačovom stroji je do 500-tisíc obratov, čo sa nám aj v praxi potvrdilo. V prípade, že máme zákazku nad tento limit, tak automatický pripravíme pre tlačový stroj dve sady tlačových foriem.

Môžete čitateľom stručne opísať spôsob preberanie, prípravy a kontroly dát v pre-presse?

Spoločnosť Slovenská Grafia v pre-presse využíva workflow Prinergy od spoločnosti Kodak. Jedná sa o databázovo orientovaný systém, v ktorom sú jednotlivé informácie, voľby a zmeny ukladané do databázy Oracle. V nej sa tiež zhromažďujú a uchovávajú informácie o všetkých procesoch a prípadných zmenách v spracovávaných dátach. Podobne ako väčšina súčasných systémov, tak isto aj Prinergy je postavené na prácu s formátom PDF. Práca so systémom v Slovenskej Grafii potom spočíva vo vytvorení virtuálnej zákazky, do ktorej sú naimportované dáta dodané zákazníkom. Tie sa automaticky odkontrolujú podľa vopred nastavených kritérií, poprípade sa aplikujú opravy alebo zmeny. Vo chvíli, keď dáta prejdú týmto vstupným filtrom, sú konvertované do nového certifikovaného PDF. Až potom tieto súbory sú použité k vlastnej hárkovej montáži prostredníctvom aplikácie Preps podľa vopred stanoveného plánu vyradenia. Dá sa povedať že sa jedná o vysoko automatizovaný systém, ktorý dokáže množstvo problémov úplne samostatne odstrániť bez nutnosti zásahu obsluhy.

Pred tým, než príde k osvitu (výrobe) tlačových foriem a spusteniu tlače a výrobečasopisu, prebehne ešte kontrola v podobe makety resp. nátlačku?

Do nedávna sme využívali veľkoformátovú inkjetovú tlačiareň (ploter) pre tlač už vyradených tlačových hárkov. Z týchto hárkov sme vyrábali aj makety pre naše resp. pre účely klienta. Z ekonomického, ale aj časového pohľadu to nebolo pre nás veľmi praktické riešenie. Náklady na atrament a špec. inkjetový papier boli pomerne vysoké. V účastnosti sme prešli na nový spôsob výroby makiet. Pre dáta využívame opciu Prinergy – Digital Blueline Proofing a pre tlač používame tlačiareň Xerox DocuColor 252 s laserovou technológiou tlače.

Môžete nám o tomto spôsobe povedať viac a ako reálne funguje?

Kontrola už zripovaných tlačových dát sa prevádza kontrolou makety tlačového hárku oproti originálne zadanému PDF zobrazeného na monitore. Maketa sa generuje zo zripovaných dát pomocou modulu Digital Blueline, ktorý je opciou programu Kodak Prinergy. Funguje to tak, že už z hotového vyradenia tlačových hárkov, „Digital Blueline“ poskladá jednotlivé stránky z hárku do nového súboru pdf a ten odpošle na RIP tlačiarne Xerox DocuColor. Digital Blueline umožňuje vyradiť jednotlivé stránky podľa požiadavky na technológiu knihárskeho spracovania napr. V1 alebo V2, tak isto umiestni orezové značky a kontrolné popisy zákazky, tlač. hárku a ďalšie potrebné informácie. Následne prebehne štandardná digitálna tlač na Xeroxe.

Obr. funkcia Prinergy – Digital Blueline / zariadenie pre digitálnu tlač Xerox DocuColor 252

Zariadenie Xerox DocuColor – umožňuje digitálne tlačiť na jeden prechod po oboch stranách (duplex) do formátu A3+ (323 x 480 mm) v maximmálnom rozlíšení 2 400 x 2 400 dpi.  Navyše na výstupe je spojené on-line s finišerom a šičkou.

V takejto konfigurácii je zariadenie Xerox DocuColor schopné priamo vyrobiť maketu časopisu V1 (stačí už len maketu orezať).

Ďaľšou našou výhodou je, že pre tlač na Xeroxe používame identický papier, na ktorý sa tlačí zákazka v tlačovom stroji. Tento spôsob sa nám veľmi osvedčil a navyše sme dosiahli aj výraznú časovú aj ekonomickú úsporu.

Ako riešite servis v prípade poruchy CtP zariadenia? Určite to je veľmi dôležité pri vašich termínoch výroby.

Máme vlastný technický servis, sú veci, ktoré si dokážeme odstrániť vlastnými silami. Samozrejme, pri poruchách v rámci záruk využívame tzv. hotline linky, riešime ich v podstate okamžite s odborníkmi od našich dodávateľov. Týka sa to tak tlačových strojov, ako aj CtP. S dodávateľom CtP zariadenia Design Printom, s.r.o.máme uzavretú dohodu o nepretržitom servise.

Design Print, s.r.o. – dodávateľ CtP linky

Dodávku a inštaláciu zariadenia realizovala spoločnosť Design Print, s.r.o. ktorá je výhradným distribútorom spoločnosti Kodak – Creo a spoločnosti GMG pre Slovensko.

Spoločnosť má vlastných servisných technikov aj aplikačných školiteľov. V spojitosti s novým zariadením som oslovil Ing. Mareka Spurného z tejto firmy, ktorý sa podieľal na inštalácii, aby som získal jeho vyjadrenie k novej CtP linke v Slovenskej Grafii.

Ako hodnotíte riešenie pre ktoré sa rozhodla Slovenská Grafia?

Spoločnosť SG sa rozhodla pre vysoko automatizované riešenie predovšetkým kvôli zvýšeniu automatizácie celého výrobného reťazca (workflow) v procese výroby tlačových foriem. Osobne verím, že výber systému od Kodaku bol pre Slovenskú Grafiu správnou voľbou.

V čom je zariadenie ako celok výnimočné a ako vlastne funguje „Intelligent Prepress Manager“?

Všetko sa točí okolo automatizácie a eliminovaní ľudského zásahu do technologického procesu. Aby bolo možné dosiahnuť automatizovaný režim spracovania tlačových foriem, je potrebné zabezpečiť nie len dostatočný prísun tlačových platní do priestoru nakladača, ale aj zodpovedajúce riešenie, ktoré umožní riadiť a kontrolovať celý systém.


Obr. Priestor zásobníka s platňami a smerovanie platne do CtP zariadenia

Týmto riešením, ktoré významne napomáha automatickému spracovaniu tlačových foriem bez prítomnosti obsluhy, je „Intelligent Prepress Manager“ od spoločnosti Kodak. V podstate ide o systém ktorý umožňuje nepretržitý monitoring stavu automatickej linky CtP. Systém dokáže kontrolovať a informovať napr. o nedostatku jednotlivých formátov platní v jednotlivých sekciách (APL) zásobníku okrem toho systém sleduje linku prostredníctvom rôznych senzorov a vyhodnocuje momentálny stav. Pomocou systému Intelligent Prepress Manager je možné prevádzať kontrolu činnosti linky aj vizuálne. K tomuto účelu slúži nainštalovaný kamerový systém napojený na toto riešenie. Kamerový systém pritom sníma nielen vonkajšiu časť linky, ale kamery sú umiestnené aj priamo vo vnútri nakladača (systému Automatic Pallet Loader).

Od času uvedenia do prevádzky automatická CtP linka funguje bez problémov. Z našej strany ešte dolaďujeme prepojenie celej prevádzky prípravy s finálnou tlačou.

Na záver
Slovenská Grafia, a.s. obnovou strojového parku a zavedením najmodernejších technológií do celého reťazca výroby si posilnila popredné miesto medzi tlačiarňami so špecializáciou na rotačnú tlač a časopiseckú produkciu v stredoeurópskom regióne. Čas a trh postupne ukáže, či sa podarí vedeniu SG túto modernizáciu a zvýšenú kapacitu výroby v prospech seba využiť.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo