Pod heslom “sprinting ahead“ štartuje celosvetovo druhý najväčší výrobca tlačových strojov Koenig & Bauer AG (KBA) inovačný ohňostroj k termínu tohoročnej drupy. Na tlačovej konferencii uskutočnenej pri príležitosti zákazníckej akcie „predrupa“ dňa 20. marca v saskom závode na výrobu hárkových ofsetových tlačových strojov v Radebeule (Nemecko) bolo predstavených veľa noviniek pre ofsetovú a digitálnu tlač, uvádzaných na trh pri príležitosti drupy 2012.

Zhruba 1.000 odborníkov z Európy a zámoria využilo návštevu nášho dňa otvorených dverí k tomu, aby videli a zažili najnovšiu generáciu hárkových ofsetových strojov pri pôsobivých živých predvádzacích akciách. Predstavením širokého automatizovaného radu novej veľkoformátovej stavebnej rady strojov Rapida 145 na jednom stroji so šiestimi tlačovými jednotkami, určeného pre obalovú tlač a na jednom stroji s ôsmimi tlačovými jednotkami s obracačom, určeného pre akcidenčnú a časopiseckú tlač, zdôrazňuje KBA ako vedúci dodávateľ svoju úlohu priekopníka v tejto Jumbo triede. Príkladom zmysluplného synergického efektu ofsetu a digitálnej tlači je digitálna tlačová jednotka v novej generácii strojov stredného formátu Rapida 105.

 
Opona drupy nebola v Radebeule ešte úplne roztiahnutá a tento výrobca tlačových strojov ju pôsobivo podložil svojim sloganom pre drupu „sprinting ahead“ mnohými inováciami. Na stánku KBA na drupe s rozlohou 3.500 m2 v hale 16 (Stánok č. 16C47) budeme mať možnosť vidieť celý rad noviniek aj zdokonalených riešení pre hárkovú ofsetovú tlač, digitálnu tlač aj kotúčový ofset.

Bolza-Schünemann: Tlač potrebuje inovácie

Vo svojom pozdravnom prejave predseda predstavenstva Claus Bolza-Schünemann, poukázal na ešte stále napätú trhovú situáciu v oblasti tlačovej produkcie závislej na reklame a médiách a tiež na prebytočné kapacity v niektorých oblastiach na strane dodávateľov, ktoré ešte existujú aj napriek tomu, že prišlo k enormnému prepúšťaniu pracovných síl.

Vážnym dôvodom krátkej insolvencie predtým druhého najväčšieho nemeckého výrobcu tlačových strojov sa dá označiť za roky trvajúci nezdravý cenový boj. Touto cestou riešenia problémov na úkor iných by sa spoločnosť KBA nechcela a nemala uberať. Z dôvodu skorého, na vlastný účet prevedeného prispôsobenia kapacít novým dimenziám, aj z dôvodov zintenzívnenia internej koncernovej deľby práce, rozšírenia vlastnej výroby, budovania už pred desaťročím začatého vyplňovania medzier na trhu a vstupu do digitálnej tlači, by mali byť získané predpoklady pre lepšie vyťaženie.

Ako jediný z troch najväčších nemeckých výrobcov tlačových strojov zvládla firma KBA túto premenu vlastnými silami a dosiahla tiež ako jediná pozitívnych výsledkov pred zdanením v rokoch 2009, 2010 a 2011.

Tie, by ale neboli dostatočné pre financovanie potrebných investícií a inovácií, a preto z tohto dôvodu, by sa malo ďalej pracovať na optimalizácii štruktúr a procesov v súčasnosti užžveľmi širokého a moderného výrobného portfólia aj na optimalizácii rozsiahlej organizácii predaja. Momentálne by sme sa mali nachádzať v pokročilej fáze jednania s vybraným čínskym partnerom, aby sme boli vedľa dovážaným špičkových zariadení z Nemecka schopní vyrábať aj technický menej náročné hárkové ofsetové stroje pre tento trh priamo na mieste. Pán Bolza-Schünemann zdôraznil, že KBA by sa mala držať svojej inovačnej orientácii, lebo upúšťanie od technického pokroku by podľa jeho mienky vstávajúce problémy v tlačovej branži v epoche internetu skôr zväčšilo, než vyriešilo.

sprinting ahead: KBA aktívne spoluvytvára budúcnosť tlače

Šéf marketingu Klaus Schmidt poukázal na to, že KBA by chcela sloganom „sprinting ahead““tiež zvýrazniť skutočnosť, že aj tlač má v multimediálnej epoche dobré šance. Ako inovatívny výrobca tlačových strojov chce KBA budúcnosť tlače naďalej aktívne spoluvytvárať. A to je tiež jedným z dôvodov tak pre vstup do digitálnej tlače, tak pre prepojenie digitálnej inkjetovej tlačovej technológie s analógovou ofsetovou tlačou. Stánok KBA na drupe cez nutnosť a potrebu šetriť je rovnako veľký ako bol v roku 2008, dokonca počet inovácií ho zväčšil.

Päť hárkových ofsetových tlačových strojov v malom, polovičnom, strednom a veľkom formáte (tri z toho úplne nové), tri ofsetové kotúčové stroje pre akcidenčnú, obalovú a novinovú tlač (dva z toho úplne nové) aj nový inkjetový (atramentový) kotúčový stroj sú doplnené jednou päťfarbovou Rapidou 106 s lakovacou vežou tlačiacou bezvodým (suchým) UV ofsetom na stánku KBA a tlačovým strojom Genius 52UV na susednom stánku Japonskej partnerskej firmy Toray Industries. Maximálne vybavená Rapida 106 bude vyrábať na fólie a iné materiály vysoké hodnoty ohľaduplné k životnému prostrediu.

KBA RotaJET 76: Digitálna tlač od ofsetových profesionálov

Spektrum noviniek na drupe začína veľkoobjemovým kotúčovým tlačovým strojom s atramentovou technológiou najnovšej generácie. Stroj je určeným pre personalizovanú alebo individualizovanú výrobu štvorfarebných kníh, brožúr, akcidenčnú tlač, tlač mailingov a časopisov.

Stroj KBA RotaJET 76 postavený firmou KBA vo Würzburgu prezentuje v digitálnej tlači skúsený nový projektový manažér Oliver Baar. Pri maximálnej rýchlosti pásu materiálu 150 m/min a pri maximálnej šírke pásu materiálu 780 mm (to zodpovedá zhruba 3.000 stranám A4/min alebo cca 85 miliónom strán A4/mesiac) tlačí stroj KBA RotaJET pigmentovými atramentmi na báze vodnej disperzie. Použité piezo atramentové hlavy novej generácie sú z hľadiska kvality veľmi dobré, spoľahlivé a nenáročné na údržbu. Hlavy sú koncipované pre vysoké vyťaženie a prispievajú tiež k vysokej disponibilite celého systému. Tým je zamedzené častým intervalom ich výmen a tak je zaručená nerušená výroba.


Konštrukcia precíznych strojov KBA a celá technológia atramentovej tlače umožňuje vysokú kvalitu tlače aj sútlače. To sa dá dosiahnuť len pri konštantnom ťahu na pás potláčaného materiálu. Preto bol odvíjač, ale aj vťahovacie zariadenie špeciálne vyvinuté pre stroj RotaJET. V kombinácii s geniálne jednoduchým vedením pásu materiálu, bez obracacích tyčí sa tak dosahuje veľmi dobrých výsledkov tlače aj pri obojstrannej štvorfarebnej tlači. Ťah na pás materiálu je pritom automaticky regulovaný. V tejto súvislosti poukázal Oliver Baar na makulatúru, ktorá je v porovnaní s inými zariadeniami výrazne nižšia, pretože stroj RotaJET 76 je schopný produkovať dobré hárky už vo fáze nábehu tlače. To potom pri rovnakej flexibilite umožňuje aj výrazne efektívnejšiu výrobu. Odvíjač s automatickou výmenou rolí, začlenený do automatického systému zavážania papierom bude pre ďalšie zvýšenie produktivity k dispozícii ako voliteľná výbava. A práve tu je poznať rukopis profesionálneho výrobcu kotúčových strojov.

Obe poľa tlačových hláv, so svojimi 56 (celkovo 112) atramentovými tlačovými hlavami, sú umiestnené nad veľkým centrálnym tlačovým valcom a pre účely čistenia a údržby sú usporiadané do oblúku. To zabezpečuje optimálne vedenie potláčaného materiálu a prispieva k veľmi dobrej kvalite tlače, dokonca aj na problematický potláčaných materiáloch. Tlačové hlavy sa automaticky vyrovnávajú (Stitching) a čistia, čo obmedzuje manuálne zásahy a umožňuje jednoduché zachádzanie so systémom. Natívne rozlíšenie tlače je na hodnote 600 x 600 dpi. Kvalitatívnu výhodu navyše k tomu prináša aj variabilná veľkosť kvapiek atramentu. Voliteľne sa bude dať pre ďalšie zvýšenie kvality začleniť do stroja aj disperznú lakovaciu jednotku.

Komunikácia medzi zariadeniami a začlenením cudzích subsystémov je zabezpečovaná na báze štandardov JDF dát. Je to časť stavebnice, ktorá pomáha optimalizovať procesy a v dôsledku toho potom znižovať aj náklady. Na drupe sa budú variabilné informácie (dáta) tlačiť za pomoci priemyslovo rozšíreného pracovného postupu Adobe APPE (Adobe PDF Print Engine). Predradený výkonný výstup z predtlačovej prípravy je konštruovaný pre prechod veľkého objemu dát veľkoobjemovej produkcie tlače na vyžiadanie (Print-on-Demand). Tlačový stroj RotaJET 76 môže štvorfarebne a plnou rýchlosťou variabilne tlačiť bez zastavovania a čakania aj pri spracovávaní veľkého množstvá dát. Ďalšiu výhodu vidí Oliver Baar v tom, že v KBA sa už celé generácie hovorí rečou tlačiarov a stupňujú sa nároky kladené na systémy, procesy aj konečné produkty.

Na drupe bude stroj KBA RotaJET 76 vyrábať v priamom prepojení s digitálnym výrobným systémom SigmaLine od firmy Müller Martini. Pri tom bude zariadenie SigmaLine vybavené formátovo variabilným zariadením na skladanie zložiek SigmaFolder a drôtošičkou Primera Digital. Na zariadení sa budú priamo vyrábať v stroji tlačené časopisy a reklamné brožúry šité znášacou drôtošičkou. Vo veľa firmách po celom svete je už nainštalované komplexné riešenie digitálnej výroby. SigmaLine je ovládané a riadené chytrým systémom správy dát a procesov Connex, ktorý zabezpečuje priebežnú integráciu tlačového stroja a dokončovacieho knihárskeho spracovania. Vďaka modulárnej konštrukcii a širokému spektru produktov pre dokončovacie knihárske spracovanie môže byť zariadenie SigmaLine konfigurované tak pre výrobu kníh s obálkou v mäkkých, alebo tvrdých doskách, tak aj pre výrobu drôtom šitých produktov.

Pre hárkový ofset avizoval, za tento segment zodpovedný šéf marketingu, pán Jürgen Veil pre veľtrh pripravenú novú generáciu strojov a technologické inovácie vo všetkých formátových triedach.

Nová Rapida 145 nastavuje latku vo veľkom formáte na novú výšku

Ako vedúca firma na trhu definuje KBA na drupe nové limity vo veľkom formáte. Najnovšie generácie Jumbo strojov Rapida budú mať na veľtrhu oficiálnu premiéru vo forme vyvýšené šesťfarbovej Rapidy 145 s lakovacou vežou, trojnásobným predlženým vykladačom a automatizovanou stohovou logistikou (zavážanie stohu). Maximálna produkčná rýchlosť stroja Rapida 145 (formát: 105 x 145 cm) pri tlači bez obracania s výbavou pre zvýšenie rýchlosti (High-Speed-Paket) je 17.000 hárkov/h a pri tlači na obracanie s pomocou nového trojbubnového obracača je 15.000 hárkov/h.


V tomto novom veľkoformátovom stroji je teraz k dispozícii tiež celý rad automatizačných konštrukčných prvkov z majstra sveta v prípravných časoch – stroja Rapida 106. Stroj Rapida 145, je tak na veľtrhu vybavený nakladaním bez ťažnej náložky DriveTronic SIS a samostatnými frikčnými pohonmi DriveTronic SPC, určenými pre rýchlu súbežnú výmenu tlačových platní. V porovnaní s predchádzajúcim konštrukčným radom prispievajú k výrazne vyššej čistej produktivite stroja nasledujúce prvky:

– možnosť súčasného umývania valcov farebníka, ofsetových gumových poťahov a protitlakových valcov so zariadením CleanTronic Synchro (dve umývacie konzoly)
– nový program extrémne rýchleho umývania farebníkov (CleanTronic DeInk)
– a ďalšie súbežné procesy prípravy


K ním patrí napríklad nová lakovacia veža so súbežnou výmenou lakovacích platní (DriveTronic SFC) a rýchla výmena návlekov rastrových valcov (AniSleeve) len jedným pracovníkom obsluhy stroja. Vysoký tlačový výkon 17.000 hárkov/h sa dosahuje za pomoci vykladača AirTronic (prednastaviteľného z ovládacieho pultu) ktorý má hore umiestnené vodiace plechy s Venturiho tryskami a dynamickú brzdu hárkov, a tiež nové komorové rakle (HighFlow Chamber) v lakovacej veži. Komfortné vedenie a navigáciu obsluhy umožňuje nový ovládací pult ErgoTronic s nástenným displejom a s funkciou obrazu v obraze a s integrovanou meracou a regulačnou technikou QualiTronic ColorControl, určenú pre kontrolu kvality tlače. Nový veľkoformátový stroj Rapida teraz disponuje navyše aj registrom priamo v tlačovom stroji (QualiTronic ICR). So zariadením QualiTronic PDF sa dá vytvárať porovnanie tlače priamo v tlačovom stroji s originálnym súborom v PDF. Vo veľkoformátových strojoch doteraz používané energiu šetriace sušiaky KBA VariDryBLUE, budú do budúcna k dispozícii takisto aj v strojoch stredného formátu.

Digitál sa prepája s ofsetom: Rapida 105 s atramentovou tlačovou jednotkou

Strojom Rapida 105 predstavuje KBA v Düsseldorfe zároveň aj v strednom formáte kompletne nový konštrukčný rad. Svoje prvé úspešné vystúpenie Rapida 105 mala už v novembri 2011 na veľtrhu All in Print China v Šanghaji. Na vyvýšenom vykladači je okamžite rozpoznateľné, že nová Rapida 105 vychádza z platformy špičkového zariadenia Rapida 106. V porovnaní s predchádzajúcim modelom má viac voliteľných možností automatizácie. Potom, čo stroje dodané v posledných troch mesiacoch veľmi dobré nabehli, bude pri príležitosti drupy zvýšená ich maximálna tlačová rýchlosť pomocou balíčka HS na 17.000 hárkov/h (štandard: 16.500 hárkov/h). Rapida 105 je teraz k dispozícii taktiež ako stroj pre obojstrannú štvorfarebnú tlač. Obracacie zariadenie je založené na modernom technickom riešení Rapidy 106. Týmto splňuje nová Rapida 105 všetky charakteristické rysy moderného akcidenčného tlačového stroja podľa zadania: „Konštruovaný pre špičkový výkon“.

Vlastným veľtržným šlágrom, bude predstavenie tohto celosvetovo žiadaného typu stroja ako hybridného zariadenia pre kombináciu ofsetu a atramentovej tlače. Päť ofsetových tlačových jednotiek a lakovacia vežažsú doplnené o jednu atramentovú (inkjet) tlačovú jednotkou s dvomi UV systémami Delta 105iUV od firmy Atlantic Zeiser. Táto zostava je určená pre personalizovanú dotlač a označovanie kódmi. Vďaka novému uchyteniu hárku na podtlakovom tlačovom valci (AirTronic Drum) pod atramentovými tlačovými hlavami je to na trhu možné bez nepotlačiteľných kontrolných pásikov (škál) doposiaľ len na strojoch KBA Rapida 105 a 106. Koniec hárku sa pri tejto jedinečnej konštrukcii nezdvíha a atramentové tlačové hlavy tak môžu byť inštalované v odstupe len 1 mm od povrchu potláčaného hárku. Rýchle schnutie atramentu je zabezpečené sušiakom na báze UV-LED.

Pre atramentovú technológiu tlače existujú pri hárkových ofsetových strojoch rôzne možností využitia. Začínajú od označovania hárkov pre účely kontroly kvality tlače (s atramentovým tlačovým zariadením alphaJET-tempo od KBA-Metronic) až po označovanie kódom pre ochranu značiek (čiarové kódy, QR kódy, číselné kódy alebo ich kombinácie). Oblasťou využitia môže byť (bezpečnostná) tlač cenín, tlač obalov, etikiet, žrebov, alebo iné priemyselné označovanie. V jednej tlačovej jednotke stroja Rapida 105 alebo 106 sa dá umiestniť vedľa seba až osem atramentových tlačových hláv od firmy Atlantic Zeiser. Tieto vysokorýchlostné inkjetové tlačové zariadenia, tlačiace v šedej škále, sú rovnako vhodné na lakované, laminované, lesklé aj nesavé materiály.


Kontrolné mikropolia umožňujú používať tento systém pre procesy označovania, inšpekcie a zabezpečenia kvality. K preverovaniu/verifikácii premenlivých dát a ku kontrole kvality je k dispozícii vysokorýchlostný kamerový systém. Zaujímavou voliteľnou výbavou pre obalovú tlač je označovanie úžitkov pri kontrole hárku priamo v tlačovom stroji pomocou zariadenia KBA QualiTronic MarkPlus. Úžitky, identifikované a vyhodnotené pri inšpekcii (kontrole) na jednom archu ako kazové, sa potom dajú automatický vytriediť pri ich ďalšom spracovaní, napríklad v lepičke skladačiek. V budúcnosti sa budú môcť integrovať ďalšie technologické kroky zušľachťovania prevádzané priamo v tlačovom stroji práve vďaka podtlakový (sacím) tlačovým valcom KBA AirTronic Drum.

Rapida 106 – výkon 20.000 hárkov/h a obojstranné lakovanie priamo v tlačovom stroji

Maximálny tlačový výkon z drupy 2008 bude na majstrovi v prípravných časoch (reprezentovaným strojom Rapida 106) pri príležitosti tohoročného veľtrhu voliteľne zvýšený na 20.000 hárkov/hodinu pri jednostrannej tlači a na 18.000 hárkov/hodinu pri tlači s obracačom.

Táto vlajková loď KBA v strednom formáte predvedie konfiguráciu 12 jednotiek s obojstrannou štvorfarebnou tlačou a súčasným lakovaním jak lícnej, tak rubovej strany hárku priamo v tlačovom stroji. K množstvu noviniek, tohto do značnej miery automatizovaného stroja, patrí aj nová lakovacia veža so systémom pre súbežnú výmenu lakovacej formy (DriveTronic SFC), automatickou výmenou rastrových aniloxových valcov (AniloxLoader), vykladač AirTronic – optimalizovaný pre presné vykladanie do stohu aj pri veľmi vysokých rýchlostiach, nové moduly pre kontrolu a riadenie kvality priamo v tlačovom stroji, alebo na ovládacom pulte, ale aj nový ovládací pult ErgoTronic s nástenným displejom ako pri veľkoformátových strojoch.

Formát B2: Ššpičkové zariadenie Rapida 76 doplňuje Rapida 75

V polovičnom formáte bola na IPEXe 2010 predstavená Rapida 75E (formát 53 x 75 cm; max. 15.000 hárkov/h) medzitým optimalizovaná v oblasti vedenia hárku strojom, na nakladači, vykladači a vo veľa ďalších technických detailoch. Dnes je k dispozícii s novým ovládacím pultom ErgoTronic, so systémom merania a regulácie farebnosti QualiTronic ColorControl, s UV výbavou a tiež ako stroj s obracačom pre obojstrannú štvorfarebnú tlač. Svojou priestorovou šetrnosťou a energetickou úspornosťou známe zariadenie vo formáte B2 dostáva späť svoje pôvodné meno Rapida 75 a na drupe 2012 dostáva posilu vo forme rýchlejšej a viac automatizovanej sestry, špičkového zariadenia – Rapidy 76.


V Düsseldorfe ako stroj bude Rapida 76 vybavená s piatimi tlačovými jednotkami a lakovacou vežou tak pre akcidenčnú tlač, tak aj pre tlač obalov. Zaujímavá nová Rapida 76 má pri jednostrannej tlači výkon 18.000 hárkov/h a poskytuje rad automatizačných možností svojej väčšej sestry, Rapidy 106. K ním sa počítajú: nakladanie bez ťažnej náložky DriveTronic SIS, rýchla automatická výmena tlačových platní FAPC, samostatné frakčné pohony formových valcov DriveTronic SPC, rýchle a súbežné umývanie CleanTronic Synchro, systém merania a regulácie farebnosti z ovládacieho pultu ErgoTronic ColorControl na novom type ovládacieho pultu, alebo systém merania a regulácie farebnosti priamo v tlačovom stroji QualiTronic ColorControl. So strojom Rapida 76 prenáša KBA špičkovú technológiu z veľkoformátových a strednoformátových strojov aj do polovičného formátu.

Inovácie v kotúčovom ofsete: C16 a Commander CL

Tak isto v kotúčovom ofsete predstavuje KBA novo vyvinuté zariadenia pre akcidenčnú a novinovú tlač, vyhovujúce dnešným požiadavkám trhu. Príkladom je predstavovaná (po prvé na IFRA Expo v októbri vo Viedni prezentovaná) tlačová jednotka modulárneho automatizovaného novinového kotúčového stroja Commander CL s poloautomatickou a automatickou výmenou tlačových platní a s ďalšími inováciami spoločne s najnovším technickým vybavením ovládacieho pultu ErgoTronic.

 
K tomu navyše prichádza tlačová jednotka (pre rýchle výmeny malých a stredných nákladov zákaziek) optimalizovaného 16-násť stránkového akcidenčného kotúčového stroja KBA C16, spoločne s novým agregátom tretieho lomu zo zníženými nárokmi na údržbu a s ovládacím pultom zameraným na potreby obsluhy.

KBA-MePrint: Formátovo variabilný Varius pre výrobu flexibilných obalov

Dcérina spoločnosť KBA-MePrint ukáže na drupe dva maloformátové tlačové stroje Genius 52UV s niekoľkými novými výhodami, ktoré budú v budúcnosti dostupné (nakladač obálok, irisová tlač). K tomu sa priradí zaujímavý novo vyvinutý stroj určený pre rastúci trh flexibilných obalov.


Nový tlačový stroj Varius 80 je modulovo konštruovaný kotúčový ofsetový stroj s premenlivým formátom. Tento stroj tlačí rovnako ako Genius bezvodou ofsetovou technológiou (suchý ofset) s krátkymi farebníkmi a UV sušením. Táto kombinácia umožňuje dosiahnuť excelentnú kvalitu tlače aj na nesavých flexibilných materiáloch s veľmi malou rozjazdovou makulatúrou a v porovnaní s drahými rukávmi (sleeves) vo flexotlači aj pomocou nákladovo výrazne výhodnejších ofsetových tlačových platní. Tlačový stroj Varius 80 bez zónových skrutiek farebnice a vlhčiacich jednotiek vyrába užžpo 100 metroch s nastaveným a vyváženým vyfarbením – to predstavuje úsporu makulatúry okolo 80% v porovnaní s inými strojmi. A to sa pri stále klesajúcich nákladoch zákaziek a ich častých výmenách dobre vyplatí. V porovnaní s flexotlačovou technológiou vychádza vyššia kvalita ofsetovej tlače v ústrety želaniam radu zadávateľov zákaziek. Tento stroj je aj šetrný voči životnému prostrediu. Tlačový stroj Varius nepotrebuje žiadnu vodu, žiadne rozpúšťadla, ani žiaden poprašovací prášok. Tlačový stroj Varius 80 od KBA-MePrint s maximálnou šírkou potláčaného pásu 800 milimetrov potláča rýchlosťou 400 metrov za minútu materiály o hrúbke od 30mic do 800mic a má variabilnú dĺžku potlače od 21″ do 34″. Zmena dĺžky formátu sa prevádza automatizovanou výmenou formového a prenášacieho ofsetového valca (žiadnych rukávov) v priebehu niekoľko málo minút.

KBA-Metronic: Inovatívne označovanie zariadením betaJET

KBA-Metronic, pôsobiaci v digitálnej aj analógovej značiacej technike, prezentuje na veľtrhu takisto zaujímavé riešenie, určené pre výrobcov obalov. Do individualizačného systému udaFORMAXX (určeného pre skladačky, materiálové prírezy a pod.) integrovaná termo inkjetová technológia betaJET je voľne programovateľná a používa sa pre adresne aplikácie, ako modul proti falšovaniu vo farmaceutickom priemysle, pre ochranu značiek, alebo pri presne načasovanej výrobe (Just-in-time) výrobcov textilu a kozmetiky.

Zelená tlač, technologický salón, pracovné postupy JDF, MIS a …..
Ako priekopník v ekologickej tlači bude KBA „Zelenú tlač“ rovnako akožna drupe 2008 výrazne zdôrazňovať. Štyri hárkové a kotúčové ofsetové stroje tlačia bez vody v UV prevádzke. V spolupráci s Climate Partner na drupe budú predstavené nové ponuky pre klimatický neutrálnu tlač a možnosti klimatický neutrálne vyrobeného tlačového stroja. Vo svojom technologickom salóne prezentuje KBA tak isto aktuálne aj budúce riešenie pre UV-LED a HR-UV sušenie, aj pre správu energetickej náročnosti a rekuperácie (spätné získavanie tepla) tepla v tlačiarňach. Predtlačová príprava CtP, reprezentovaná osvitovou jednotkou tlačových platní Magnus 800MCU, bude ako na minulých drupách od firmy Kodak. Správa pracovných postupov na báze JDF bude na stánku zabezpečená zariadením KBA LogoTronic Professional. Predstavený tu bude aj osvedčený riadiaci systém menších tlačiarní od talianskeho partnera firmy KBA, firmy Logica Sistemi.

Tlačová správa: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo