Pod heslom „sprinting ahead“ prezentoval na tohoročnej drupe celosvetovo druhý najväčší výrobca tlačových strojov Koenig & Bauer AG (KBA) inovačný ohňostroj.

sprinting ahead: KBA aktívne spoluvytvára budúcnosť tlače

KBA sloganom „sprinting ahead“ chce tiež zvýrazniť skutočnosť, že aj tlač má v multimediálnej epoche dobré šance. Ako inovatívny výrobca tlačových strojov chce KBA budúcnosť tlače naďalej aktívne spoluvytvárať. A to je tiež jedným z dôvodov jak pre vstup do digitálnej tlače, tak pre prepojenie digitálnej inkjetovej tlačovej technológie s analógovou ofsetovou tlačou.


Na stánku KBA s rozlohou 3.500 m2 mohli návštevníci vidieť celý rad noviniek aj zdokonalených riešení pre hárkovú ofsetovú tlač, digitálnu tlač aj kotúčový ofset (stánok KBA na drupe aj cez nutnosť a potrebu šetriť bol rovnako veľký ako bol v roku 2008, dokonca počet inovácií ho zväčšil).


Obr. Prezentácia KBA tlačových strojov
Expozíciu KBA tvorilo päť hárkových ofsetových tlačových strojov v malom, polovičnom, strednom a veľkom formáte (tri z toho úplne nové), tri ofsetové kotúčové stroje pre akcidenčnú, obalovú a novinovú tlač (dva z toho úplne nové) a nový inkjetový (atramentový) kotúčový stroj. Navyše tieto stroje boli doplnené jednou päťfarebkou Rapidou 106 s lakovacou vežou tlačiacou bezvodým (suchým) UV ofsetom a tlačovým strojom Genius 52UV na susednom stánku Japonskej partnerskej firmy Toray Industries.

Formát B2: špičkové zariadenie Rapida 76

Náš stručný prehľad nemôžeme začať iným strojom než novou Rapidou 76, ktorá bola vyvinutá v KBA-Grafitecu v Dobruške, v spolupráci s KBA v Radebeule.

V Düsseldorfe ako stroj bola Rapida 76 vybavená s piatimi tlačovými jednotkami a lakovacou vežou jak pre akcidenčnú tlač, tak aj pre tlač obalov. Nová Rapida 76 má pri jednostrannej tlači výkon 18.000 hárkov/h a poskytuje rad automatizačných možností svojej väčšej sestry, Rapidy 106. K ním sa počítajú: nakladanie bez ťažnej náložky DriveTronic SIS, rýchla automatická výmena tlačových platní FAPC, samostatné frakčné pohony formových valcov DriveTronic SPC, rýchle a súbežné umývanie CleanTronic Synchro, systém merania a regulácie farebnosti z ovládacieho pultu ErgoTronic ColorControl na novom type ovládacieho pultu, alebo systém merania a regulácie farebnosti priamo v tlačovom stroji QualiTronic ColorControl.

 
So strojom Rapida 76 prenáša KBA špičkovú technológiu z veľkoformátových a strednoformátových strojov aj do polovičného formátu.

Digitál sa prepojuje s ofsetom: Rapida 105 s atramentovou tlačovou jednotkou

Strojom Rapida 105 predstavila KBA v Düsseldorfe zároveň aj v strednom formáte kompletne nový konštrukčný rad. Svoje prvé úspešné vystúpenie Rapida 105 mala už v novembri 2011 na veľtrhu All in Print China v Šanghaji.

Na vyvýšenom vykladači je okamžite rozpoznateľné, že nová Rapida 105 vychádza z platformy špičkového zariadenia Rapida 106. V porovnaní s predchádzajúcim modelom má viac voliteľných možností automatizácie. Potom, čo stroje dodané v posledných troch mesiacoch veľmi dobré nabehli, bola pri príležitosti drupy zvýšená ich maximálna tlačová rýchlosť pomocou balíčka HS na 17.000 hárkov/h (štandard: 16.500 hárkov/h). Rapida 105 je teraz k dispozícii aj ako stroj pre obojstrannú štvorfarebnú tlač. Obracacie zariadenie je založené na modernom technickom riešení Rapidy 106. Týmto splňuje nová Rapida 105 všetky charakteristické rysy moderného akcidenčného tlačového stroja podľa zadania: „Konštruovaný pre špičkový výkon“.

Vlastným veľtržným šlágrom, bolo predstavenie tohto celosvetovo žiadaného typu stroja ako hybridného zariadenia pre kombináciu ofsetu a atramentovej tlače. Päť ofsetových tlačových jednotiek a lakovacia vežažboli doplnené o jednu atramentovú (inkjet) tlačovú jednotkou s dvomi UV systémami Delta 105iUV od firmy Atlantic Zeiser. Táto zostava je určená pre personalizovanú dotlač a označovanie kódmi. Rýchle schnutie atramentu je zabezpečené sušiakom na báze UV-LED.


Pre atramentovú technológiu tlače existujú pri hárkových ofsetových strojoch rôzne možností využitia. Začínajú od označovania hárkov pre účely kontroly kvality tlače (s atramentovým tlačovým zariadením alphaJET-tempo od KBA-Metronic) až po označovanie kódom pre ochranu značiek (čiarové kódy, QR kódy, číselné kódy alebo ich kombinácie). Oblasťou využitia môže byť (bezpečnostná) tlač cenín, tlač obalov, etikiet, žrebov, alebo iné priemyselné označovanie. V jednej tlačovej jednotke stroja Rapida 105 alebo 106 sa dá umiestniť vedľa seba ažžosem atramentových tlačových hláv od firmy Atlantic Zeiser. Tieto vysokorýchlostné inkjetové tlačové zariadenia, tlačiace v šedej škále, sú rovnako vhodné na lakované, laminované, lesklé aj nesavé materiály.

Kontrolné mikropolia umožňujú používať tento systém pre procesy označovania, inšpekcie a zabezpečenia kvality. K preverovaniu/verifikácii premenlivých dát a ku kontrole kvality je k dispozícii vysokorýchlostný kamerový systém. Zaujímavou voliteľnou výbavou pre obalovú tlač je označovanie úžitkov pri kontrole hárku priamo v tlačovom stroji pomocou zariadenia KBA QualiTronic MarkPlus. Úžitky, identifikované a vyhodnotené pri inšpekcii (kontrole) na jednom archu ako kazové, sa potom dajú automatický vytriediť pri ich ďalšom spracovaní, napríklad v lepičke skladačiek. V budúcnosti sa budú môcť integrovať ďalšie technologické kroky zušľachťovania prevádzané priamo v tlačovom stroji práve vďaka podtlakový (sacím) tlačovým valcom KBA AirTronic Drum.

Rapida 106 – výkon 20 000 hárkov/h a obojstranné lakovanie priamo v tlačovom stroji

Maximálny tlačový výkon z drupy 2008 bol na majstrovi v prípravných časoch (reprezentovaným strojom Rapida 106) pri príležitosti tohoročného veľtrhu voliteľne zvýšený na 20.000 hárkov/hodinu pri jednostrannej tlači a na 18.000 hárkov/hodinu pri tlači s obracačom. Táto vlajková loď KBA v strednom formáte bola predvedená v konfigurácii 12 jednotiek s obojstrannou štvorfarebnou tlačou a súčasným lakovaním jak lícnej, tak rubovej strany hárku priamo v tlačovom stroji.


K množstvu noviniek, tohto do značnej miery automatizovaného stroja, patrí aj nová lakovacia veža so systémom pre súbežnú výmenu lakovacej formy (DriveTronic SFC), automatickú výmenu rastrových aniloxových valcov (AniloxLoader), vykladač AirTronic – optimalizovaný pre presné vykladanie do stohu aj pri veľmi vysokých rýchlostiach, nové moduly pre kontrolu a riadenie kvality priamo v tlačovom stroji, alebo na ovládacom pulte, ale aj nový ovládací pult ErgoTronic s nástenným displejom ako pri veľkoformátových strojoch.

Nová Rapida 145 nastavuje latku vo veľkom formáte na novú výšku

Ako vedúca firma na trhu definovala KBA na drupe nové limity vo veľkom formáte.

Najnovšie generácie Jumbo strojov Rapida mali na veľtrhu oficiálnu premiéru vo forme vyvýšenej šesťfarebnej Rapidy 145 s lakovacou vežou, trojnásobným predlženým vykladačom a automatizovanou stohovou logistikou (zavážanie stohu). Maximálna produkčná rýchlosť stroja Rapida 145 (formát: 105 x 145 cm) pri tlači bez obracania s výbavou pre zvýšenie rýchlosti (High-Speed-Paket) je 17.000 hárkov/h a pri tlači na obracanie s pomocou nového trojbubnového obracača je 15.000 hárkov/h. V tomto novom veľkoformátovom stroji je teraz k dispozícii tiež celý rad automatizačných konštrukčných prvkov z majstra sveta v prípravných časoch – stroja Rapida 106. Stroj Rapida 145, bol na veľtrhu vybavený nakladaním bez ťažnej náložky DriveTronic SIS a samostatnými frikčnými pohonmi DriveTronic SPC, určenými pre rýchlu súbežnú výmenu tlačových platní.

V porovnaní s predchádzajúcim konštrukčným radom prispievajú k výrazne vyššej čistej produktivite stroja nasledujúce prvky:
• možnosť súčasného umývania valcov farebníka, ofsetových gumových poťahov a protitlakových valcov so zariadením CleanTronic Synchro (dve umývacie konzoly)
• nový program extrémne rýchleho umývania farebníkov (CleanTronic DeInk)
• a ďalšie súbežné procesy prípravy


Obr. KBA RAPIDA 145

K ním patrí napríklad nová lakovacia veža so súbežnou výmenou lakovacích platní (DriveTronic SFC) a rýchla výmena návlekov rastrových valcov (AniSleeve) len jedným pracovníkom obsluhy stroja. Vysoký tlačový výkon 17.000 hárkov/h sa dosahuje za pomoci vykladača AirTronic (prednastaviteľného z ovládacieho pultu) ktorý má hore umiestnené vodiace plechy s Venturiho tryskami a dynamickú brzdu hárkov, a tiež nové komorové rakle (HighFlow Chamber) v lakovacej veži. Komfortné vedenie a navigáciu obsluhy umožňuje nový ovládací pult ErgoTronic s nástenným displejom a s funkciou obrazu v obraze a s integrovanou meracou a regulačnou technikou QualiTronic ColorControl, určenú pre kontrolu kvality tlače.

Nový veľkoformátový stroj Rapida teraz disponuje navyše aj registrom priamo v tlačovom stroji (QualiTronic ICR). So zariadením QualiTronic PDF sa dá vytvárať porovnanie tlače priamo v tlačovom stroji s originálnym súborom v PDF. Vo veľkoformátových strojoch doteraz používané energiu šetriace sušiaky KBA VariDryBLUE, budú do budúcna k dispozícii takisto aj v strojoch stredného formátu.

KBA RotaJET 76: Digitálna tlač od ofsetových profesionálov

Medzi horúce novinky patril aj veľkoobjemovým digitálny kotúčový tlačový stroj s atramentovou technológiou najnovšej generácie. Stroj je určeným pre personalizovanú alebo individualizovanú výrobu štvorfarebných kníh, brožúr, akcidenčnú tlač, tlač mailingov a časopisov.

Digitálny tlačový stroj KBA RotaJET 76 postavený firmou KBA vo Würzburgu, a dokáže potlačiť pri maximálnej rýchlosti pásu materiálu 150 m/min a pri maximálnej šírke pásu materiálu 780 mm (to zodpovedá zhruba 3.000 stranám A4/min alebo cca 85 miliónom strán A4/mesiac).

Stroj KBA RotaJET tlačí pigmentovými atramentmi na báze vodnej disperzie. Použité piezo atramentové hlavy novej generácie sú koncipované pre vysoké vyťaženie a prispievajú tiež k vysokej disponibilite celého systému.

Konštrukcia precíznych strojov KBA a celá technológia atramentovej tlače umožňuje vysokú kvalitu tlače aj sútlače. To sa dá dosiahnuť len pri konštantnom ťahu na pás potláčaného materiálu. Preto bol odvíjač, ale aj vťahovacie zariadenie špeciálne vyvinuté pre stroj RotaJET. V kombinácii s geniálne jednoduchým vedením pásu materiálu, bez obracacích tyčí sa tak dosahuje veľmi dobrých výsledkov tlače aj pri obojstrannej štvorfarebnej tlači. Ťah na pás materiálu je pritom automaticky regulovaný. V tejto súvislosti je makulatúra, ktorá je v porovnaní s inými zariadeniami výrazne nižšia, pretože stroj RotaJET 76 je schopný produkovať dobré hárky už vo fáze nábehu tlače. To potom pri rovnakej flexibilite umožňuje aj výrazne efektívnejšiu výrobu. Odvíjač s automatickou výmenou rolí, začlenený do automatického systému zavážania papierom bude pre ďalšie zvýšenie produktivity k dispozícii ako voliteľná výbava.

 
Obr. KBA RotaJET 76

Obe poľa tlačových hláv, so svojimi 56 (celkovo 112) atramentovými tlačovými hlavami, sú umiestnené nad veľkým centrálnym tlačovým valcom a pre účely čistenia a údržby sú usporiadané do oblúku. To zabezpečuje optimálne vedenie potláčaného materiálu a prispieva k veľmi dobrej kvalite tlače, dokonca aj na problematický potláčaných materiáloch.

Natívne rozlíšenie tlače je na hodnote 600 x 600 dpi. Kvalitatívnu výhodu navyše k tomu prináša aj variabilná veľkosť kvapiek atramentu. Voliteľne sa bude dať pre ďalšie zvýšenie kvality začleniť do stroja aj disperznú lakovaciu jednotku. Komunikácia medzi zariadeniami a začlenením cudzích subsystémov je zabezpečovaná na báze štandardov JDF dát. Je to časť stavebnice, ktorá pomáha optimalizovať procesy a v dôsledku toho potom znižovať aj náklady.

Na drupe boli tlačené variabilné informácie (dáta) za pomoci priemyslovo rozšíreného pracovného postupu Adobe APPE (Adobe PDF Print Engine). Predradený výkonný výstup z predtlačovej prípravy je konštruovaný pre prechod veľkého objemu dát veľkoobjemovej produkcie tlače na vyžiadanie (Print-on-Demand). Tlačový stroj RotaJET 76 môže štvorfarebne a plnou rýchlosťou variabilne tlačiť bez zastavovania a čakania aj pri spracovávaní veľkého množstvá dát.


Obr. KBA RotaJET 76 v priamom prepojení s digitálnym výrobným systémom SigmaLine od firmy Müller Martini

Na drupe bol digitálny tlačový stroj KBA RotaJET 76 v priamom prepojení s digitálnym výrobným systémom SigmaLine od firmy Müller Martini. Pri tom bolo zariadenie SigmaLine vybavené formátovo variabilným zariadením na skladanie zložiek SigmaFolder a drôtošičkou Primera Digital. Na zariadení sa priamo vyrábali v stroji tlačené časopisy a reklamné brožúry šité znášacou drôtošičkou.

KBA-MePrint: Formátovo variabilný Varius pre výrobu flexibilných obalov

Dcérina spoločnosť KBA-MePrint prezentovala na drupe dva maloformátové tlačové stroje Genius 52UV s niekoľkými novými výhodami, ktoré budú v budúcnosti dostupné (nakladač obálok, irisová tlač). K tomu sa priradí zaujímavý novo vyvinutý stroj určený pre rastúci trh flexibilných obalov.

 
Obr. KBA-MePrint Genius 52UV

Nový tlačový stroj Varius 80 je modulovo konštruovaný kotúčový ofsetový stroj s premenlivým formátom. Tento stroj tlačí rovnako ako Genius bezvodou ofsetovou technológiou (suchý ofset) s krátkymi farebníkmi a UV sušením. Táto kombinácia umožňuje dosiahnuť excelentnú kvalitu tlače aj na nesavých flexibilných materiáloch s veľmi malou rozjazdovou makulatúrou a v porovnaní s drahými rukávmi (sleeves) vo flexotlači aj pomocou nákladovo výrazne výhodnejších ofsetových tlačových platní.

 
Obr. KBA Varius 80

Tlačový stroj Varius 80 bez zónových skrutiek farebnice a vlhčiacich jednotiek vyrába užžpo 100 metroch s nastaveným a vyváženým vyfarbením – to predstavuje úsporu makulatúry okolo 80% v porovnaní s inými strojmi. A to sa pri stále klesajúcich nákladoch zákaziek a ich častých výmenách dobre vyplatí. V porovnaní s flexotlačovou technológiou vychádza vyššia kvalita ofsetovej tlače v ústrety želaniam radu zadávateľov zákaziek. Tento stroj je aj šetrný voči životnému prostrediu. Tlačový stroj Varius nepotrebuje žiadnu vodu, žiadne rozpúšťadla, ani žiaden poprašovací prášok. Tlačový stroj Varius 80 od KBA-MePrint s maximálnou šírkou potláčaného pásu 800 milimetrov potláča rýchlosťou 400 metrov za minútu materiály o hrúbke od 30mic do 800mic a má variabilnú dĺžku potlače od 21″ do 34″. Zmena dĺžky formátu sa prevádza automatizovanou výmenou formového a prenášacieho ofsetového valca (žiadnych rukávov) v priebehu niekoľko málo minút.

Zelená tlač, technologický salón, pracovné postupy JDF, MIS a …..

Ako priekopník v ekologickej tlači KBA rovnako akožna drupe 2008 výrazne zdôrazňovala aj na tejto drupe „Zelenú tlač“. Štyri hárkové a kotúčové ofsetové stroje tlačili bez vody v UV prevádzke. Vo svojom technologickom salóne prezentovala KBA tak isto aktuálne aj budúce riešenie pre UV-LED a HR-UV sušenie, aj pre správu energetickej náročnosti a rekuperácie (spätné získavanie tepla) tepla v tlačiarňach.

Správa pracovných postupov na báze JDF bola na stánku zabezpečená zariadením KBA LogoTronic Professional. Predstavený bol aj osvedčený riadiaci systém menších tlačiarní od talianskeho partnera firmy KBA, firmy Logica Sistemi.


Obr. Päťfarebná Rapida 106 s lakovacou vežou tlačiaca bezvodým (suchým) UV ofsetom bola prezentovaná na stánku Japonskej partnerskej firmy Toray Industries.

Pripravil: František Martančík
fotografie: autor

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo