Slovenská spoločnosť Grafobal silnie v Českej republike so špičkovou technológiou KBA

Grafobal Bohémia sídli v Holubove, malej dedinke v južných Čechách, neďaleko od Českých Budějovíc a Českého Krumlova. Práve tu vyrástlo od roku 2007 centrum produkčných aktivít expandujúcej spoločnosti Grafobal zo slovenskej Skalice. Po veľkorysých investíciách do výstavby moderných výrobných priestorov v uplynulých troch rokoch nasledovala v polovici tohto roka inštalácia najnovšieho tlačového stroja KBA Rapida106-6+LTTL ALV 2. Rapida 106 v tejto konfigurácii je prvá v Českej republike.

„Grafobal Bohémia je nová spoločnosť, ktorá nadväzuje na históriu výroby obalov v južných Čechách, keď ju od roku 1946 reprezentovala firma Artypa Holubov,“ hovorí pán Ivan Chovanec, jednateľ Grafobalu Bohémia. Pán František Sklář, zakladateľ tlačiarne v Holubove, vytvoril pred 65 rokmi názov Artypa z troch latinských slov: Ars, Typus, Papyrus – umenie, tlač, papier. Pod týmto názvom firma pôsobila na trhu až do roku 2007, keď do nej ako stopercentný majiteľ vstúpila spoločnosť Grafobal, a.s, Skalica. Vstup investora zo Slovenska znamená medzník v rozvoji tlačiarne v Holubove.

Spoločnosť Grafobal je nielen najväčší výrobca obalov na Slovensku, ale v oboru patrí k najväčším firmám v Európe. Je súčasťou silného obalového a polygrafického zoskupenia Grafobal Group. Slovenská spoločnosť Grafobal prešla v uplynulých dvadsiatich rokoch búrlivým rozvojom a expandovala na zahraničných trhoch. Vybudovala dcérine firmy v Rusku, Litve, Bulharsku a Česku. „Grafobal sa na všetkých trhoch chová ako strategický investor. Presadzuje sa vyspelou technológiou a kvalitou výroby,“ konštatuje pán Chovanec. Všetky dcérine firmy majú špičkové výrobne a technologické zázemie. Veľkorysé investovanie do strojov, technológií a budov je viditeľné aj v tlačiarni Grafobal Bohémia v Holubove. Novou dominantou sa stál rozsiahly objekt s celkovou výrobnou plochu takmer 5 000 m². V hale o ploche 1 900 m² boli v prvej etape sústredené dokončujúce technológie výseku a lepenia. V druhej etape bola vybudovaná tlačiarenská hala a zázemie pre zamestnancov v rozsahu 3 000 m².

Nadštandardná KBA Rapida106

Nová Rapida 106 patrí k absolútnej špičke v tlačových strojoch vo formáte B1. V Grafobale Bohémia bol stroj nainštalovaný v konfigurácii so šiestimi tlačovými vežami, dvomi lakovacími jednotkami, dvomi sušiacimi agregátmi, dvojnásobne predlženým vykladačom a v maximálnej výbave. Spoločnosť KBA po prvýkrát predstavila Rapidu 106 na výstave Drupa 2008 a stroj s výkonom 18 000 hárkov/hod. a plnou automatizáciou sa ihneď po uvedení na svetový trh zaradil na špičku ponuky tlačových technológií vo formáte B1. Maximálny je rozsah hrúbky potlačovaných substrátov. Začína na 0,04 mm v prevedení stroja pre potlač ľahkých papierov a končí nadštandardnými 1,2 mm vo verzii pre spracovanie kartónu a dokonca až 1,6 mm v prevedení pre potlač vlnitých lepeniek. A práve touto opciou je stroj v Holubove vybavený. Nakoľko stroj je prednostne určený k potlači obalových materiálov, bola štandardná kapacita nakladača 1 300 mm a vykladača 1 200 mm ešte zvýšená nainštalovaním agregátov na podstavec o výške 450 mm. Tlačové jednotky sú vybavené plno automatickou výmenou tlačových platní. Druhá lakovacia veža umožňuje hybridné používanie UV a disperzných lakov. Sušiaci systém VariDry zaisťuje teplovzdušné, IR aj UV sušenie.


Okrem univerzálnych požiadaviek na stroje vo formátovej triede B1 si investor pri výbere stroja a značky nastavil určité ďalšie kritéria, ktoré plynú z požiadaviek zákazníkov. Odberatelia obalov majú nové požiadavky na úroveň skladačiek. Pri ich potlači na doposiaľ používaných zariadeniach vyžadovali náročnejšie produkty typu dvojitých lakov alebo UV lakovanie dvojitý prechod strojom, alebo doplnkové off-line zušľachtenie. „Rapida 106 pomôže tlačiarni dosiahnuť vyššiu kvalitu a efektivitu. Stroj je o generáciu vpredu,“ poznamenáva Ivan Chovanec.

Výber tlačového stroja bol ovplyvnený tiež nadväzujúcimi technológiami, predovšetkým formátovými parametrami výsekových strojov, ktoré má Grafobal Bohémia k dispozícii v dokončujúcom spracovaní. Výberové konanie prebehlo vo februári a stroj bol v Holubově nainštalovaný v júli. Spoločnosť KBA zaškolila samozrejme aj tlačiarov. Od augusta je Rapida 106 v režime plného prevádzkového zaťaženia. Výhľadovo chce tlačiareň Rapidu 106 využívať v nepretržitej prevádzke. Výbava stroja dáva prevádzkovateľovi určité predností pred konkurenčnými značkami. Odberatelia požadujú kvalitné obaly z vlnitých lepeniek. Grafobal Bohémia ich teraz môže ponúknuť až do hrúbky 1,6 mm, čo mu prináša veľký náskok pred konkurenciou. Rapida 106 dáva tlačiarni šancu uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov.

Grafobal Bohémia v skupine Grafobal

Grafobal Bohémia je pre skupinu podnikov Grafobal veľmi dôležitou súčasťou. Okrem skladačiek sa tlačiareň zaoberá tiež výrobou etikiet, ktoré vytvárajú asi 10 až 12 % obratu. Súčasťou firemnej vízie, či už v materskej spoločnosti Grafobal v Skalici, alebo v dcériných firmách, a v tom aj v Grafobale Bohémia, je štandardná obmena výrobných technológií. „Nechceme prevádzkovať staré tlačové stroje, usilujeme o pravidelnou obmenu technológií, ktoré zvyšujú produktivitu a prinášajú náskok pred konkurenciou,“ opisuje firemnú víziu pán Chovanec.

Polygrafická a obalová výroba má v Holubove dlhú tradíciu, aj jej súčasťou je tak isto vysoko kvalifikovaný tím. „V ľuďoch a v ich skúsenostiach máme veľký kapitál,“ hovorí pán Chovanec. Na Rapide 106 sa predpokladá nepretržitá prevádzka čo, je veľká výzva pre obchodný tím Grafobalu Bohémia, aby dokázal naplniť kapacitu v tlači aj v dokončujúcom spracovaní novými zákazkami.

V nedávnej dobe prechádzalo odvetvie polygrafie určitou krízou. Vo firmách zameraných na potlač obalových materiálov sa pokles dopytu zvlášť silne neprejavil, niekde dopyt stagnoval, alebo dokonca aj rástol. Skupina podnikov Grafobal si vybudovala diverzifikovanou štruktúru zákazníkov, ktorí neboli krízou veľmi postihnutí. Aj napriek tomu aj spoločnosť Grafobal realizovala úsporné opatrenia. Navzdory tomu sa ale rozvoj technologickej a výrobnej základni v Grafobale Bohémia nezastavil. „Ďalej sme stavali aj investovali i v dobe, keď ostatní čakali, čo bude. Po zmiernení krízy a stabilizácii trhu sme boli schopní okamžite naštartovať novú výrobu,“ charakterizuje schopností spoločnosti Grafobal Bohémia jej jednateľ pán Ivan Chovanec.

Spolupráca Grafobalu a KBA

Spôsob a priebeh inštalácie popisuje Ivan Chovanec ako „absolútne profesionálny“. Dodávateľ akceptoval všetky pripomienky tlačiarni, ktoré išli niekedy aj nad rámec obvyklých zvyklostí. „Prvý dojem zo spolupráce Grafobalu s KBA je veľmi pozitívny,“ dodáva pán Chovanec. „Investíciou do najmodernejšieho tlačového stroja Rapida 106 začína nová éra spolupráce medzi spoločnosťami Grafobal a KBA, pretože koncern KBA doteraz inštaloval v skupine Grafobal len tlačové stroje KBA Rapida 105 a KBA Compacta. Je tiež potrebné sa zmieniť, že tlačiarne spoločnosti Grafobal sa veľakrát spoliehali na tlačové stroje iných značiek,“ uvádza Jan Korenc, jednateľ spoločnosti KBA CEE, ktorá zabezpečuje predaj a servis tlačových strojov KBA v Česku, Poľsku a na Slovensku.


Koexistencia strojov rôznych značiek v jednej tlačiarni prináša určité odlišností v príprave aj v obsluhe, dá sa to bez podstatných problémov akceptovať. Všetky stroje popredných svetových výrobcov samozrejme poskytujú prevádzkovateľovi najčastejšie požadované polygrafické služby. Spoľahlivosť a kvalita tlače je samozrejmosťou. Každá zo značiek má však navyše určité špecifika, ktoré konkurenčný výrobca neponúka. Stroje rôznych značiek poskytujú prevádzkovateľovi možnosť zrovnávať možností a predností ponúkaných zariadení, úroveň servisu a starostlivosť o nainštalovanú technológiu a ponúkajú tak šancu, ako sa orientovať v budúcich investičných zámeroch, napr. aj pri generačnej výmene strojového parku v rámci celej skupiny podnikov.

Zdroj TS: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo