Napriek zmenám na trhu s tlačovinami a prevahe nových strojov formátu B2 na trhu ešte stále existuje aj dopyt po tradičnom rozmere A2. V tomto formáte boli najznámejšími stroje Adast Dominant 705 či 707 a Polly 705 a neskôr Polly 66. Dlhotrvajúce problémy spoločnosti Adast vyvrcholili zastavením výroby a zatvorením továrne v Adamove. Výrobcu strojov Polly prevzalo v roku 2005 KBA a investovalo do vývoja a výroby strojov Performa 66 súčasne s inováciou strojov formátu B2. Orientácia trhu spôsobila, že A2-ka ostala mierne v úzadí. Napriek tomu najstarší európsky výrobca tlačových strojov KBA reagoval správnym spôsobom, a to uvedením stroja Rapida 66 na trh v marci roku 2010.

KBA Rapida 66

Rapida 66 – ponúka klasický formát 485 x 660 mm, čo zjednodušuje prechod zo strojov Dominant 705, 707, Polly 66 či Performa 66 na malej zastavanej ploche, a preto nie je nutné v prípade rozvoja firmy uvažovať o stroji menšieho formátu, ktorý má podobné (ale v niektorých prípadoch aj väčšie) priestorové požiadavky. Dôležitým faktorom je produktivita stroja, ktorá je po inovácii výrazne vyššia ako pri predchádzajúcich modeloch. Podporuje ju poloautomatické zakladanie platní s možnosťou nastavovania všetkých registrov z riadiacich obrazoviek. Na Rapide 66 sa využíva jednotný systém, ako aj na ostatných strojoch KBA. Z priestorových či finančných dôvodov sa zákazník môže rozhodnúť pre zakúpenie stroja bez samostatne stojaceho pultu diaľkového riadenia ErgoTronic, znamená to pre neho ovládať stroj z dotykového displeja vykladača vrátane ovládanie farebníc, vlhčenia, registrov či správy zákaziek. Možnosť použitia dát JDF (CIP3) je samozrejme možná v oboch prípadoch.

Nakladač stroja prešiel inováciou dizajnu a ovládania. Praktický a dobre ovládateľný obracač s diagnostickým displejom na zjednodušenie prestavovania je ako opcia pripravená poslúžiť zákazníkovi. Prenášacie valce stroja a vykladací bubon sú pokryté poťahom SuperBlue proti obťahovaniu potlačených hárkov. Vlhčenie je možné vybaviť diferenciálnym náhonom valcov, ktoré dokáže eliminovať vznik makulatúr spôsobených nečistotou z potláčaného papiera. Proti šablónovaniu zase môže poslúžiť axiálny rozter navaľovacích valcov farebníka.

Riadiaci pult ErgoTronic je vybavený osvetlením s parametrami denného svetla a okrem komfortného ovládania stroja z jedného miesta ponúka tiež výber z dvoch druhov meracích prístrojov – poloautomatického Techkon RS400 a automatického systému DensiTronic od spoločnosti Lithec.

KBA teda pripravila s využitím know-how zo stredného a veľkého formátu pre fanúšikov rozmeru A2 kompaktný stroj Rapida 66, ktorý má navyše vynikajúce parametre spotreby energie (minimálne o 12 % nižšiu ako najúspornejší stroj formátu B3…) pri malej zastavanej ploche a vynikajúcej produktivite!

Technické údaje:
•  Maximálna rýchlosť tlače: 10 000 hárkov / h
•  Výška stohu v nakladači: 940 mm
•  Výška stohu vo vykladači: 780 mm
•  Maximálny formát materiálu: 485 x 660 mm
•  Minimálny formát materiálu: 225 x 297 mm
•  Maximálna hrúbka materiálu: 0,45 mm
•  Maximálny formát bez obracania / s obracaním: 475 / 465 x 650 mm
•  Formát tlačovej platne (manuál / SAPC): 530 / 550 x 650 mm
•  Výška stroja: 1 780 mm
•  Šírka stroja: 2 050 mm
•  Dĺžka štvorfarbového stroja: 5 710 mm

Spracoval: František Martančík
Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo