Inaugurácia nového tlačového stroja sa uskutočnila 23. septembra v Smurfit Kappa Olomouc. Pri dôležitom medzníku v histórii Smurfit Kappa v Českej republike boli prítomní zákazníci, dodávatelia a predstavitelia Smurfit Kappa Group.

Smurfit Kappa expanduje v Českej republike

Olomouc patrí k tradičným centrom českého polygrafického a obalového priemyslu. V meste sídlia významné novinové, komerčné aj tlačiarne na výrobu obalov. V roku 2005 sa k ním priradila aj spoločnosť Smurfit Kappa Olomouc s novým výrobným závodom špecializovaným na produkciu kašírovaných obalov.

Doposiaľ využívala starší tlačový stroj iného výrobcu. KBA je svetová jednotka v segmente technológií pre potlač obalov a nový tlačový stroj KBA Rapida 162a-5+L ALV2 posúva možností olomouckého závodu Smurfit Kappa v ofsetovej tlači do inej dimenzie.

Rapida 162a v Smurfit Kappa Olomouc

Závod v Olomouci dostal v podobe tlačového stroja KBA Rapida 162a-5+L ALV2 absolútne špičkové vybavenie. V rámci spoločnosti Smurfit Kappa v Českej republike teraz disponuje najväčším tlačovým formátom 7b, t.j. 1,2 x 1,62 m. Okrem samotných predností tlačového stroja KBA sa v závode v Olomouci využíva aj revolučný systém rastrového bodu „Dot Concentric“. Pomocou tejto technológie sa nanáša tlačový bod v sústredných kruhoch, čím sa dosahuje výrazne väčšej presnosti tlačového bodu a väčšieho rozsahu farieb. Kvalita tlače dosahuje na stroji Rapida 162a vynikajúcich hodnôt.

Maximálna výrobná rýchlosť Rapidy 162a je 13 tisíc hárkov za hodinu. Stroj tlačí hárky od minimálneho formátu 600 x 920 mm až po maximálny formát 1200 x 1620 mm. Maximálny formát potlače dosahuje 1190 x 1620 mm. Pre kvalitnú výrobu obalov majú špecifický význam systémy merania a kontroly QualiTronic a DensiTronic Professional. Medzi lakovacou jednotkou a vykladačom je nainštalovaná špeciálna kamera, ktorá sníma každý hárok a automaticky upravuje nastavenie jednotlivých farebníkov. Investíciou do systémov QualiTronic a DensiTronic Professional si tlačiareň vytvorila predpoklady k tlači na špičkové kvalitatívnej úrovni. Navyše lakovanie na stroji Rapida 162a umožňuje vytvárať kombinácie vysoko lesklého laku s matným pomocou technológie drip-off. Finálny vizuálny efekt je zhodný s efektmi vytváranými pomocou UV technológii. Tlačový stroj obsluhuje v troch zmenách šesť tlačiarov. Podľa potreby sa ráta aj s víkendovými zmenami. Tlačiari boli zaškolení u výrobcu a takisto v priebehu inštalácie a odovzdávaní stroja, keď bol v tlačiarni prítomný tlačový inštruktor z KBA.

Expanzia Smurfit Kappa Group v Českej republike

Smurfit Kappa je na svetovom trhu zavedená silná značka vo výrobe papierov, obalov z vlnitých, kašírovaných a skladaných lepeniek aj ďalších špecialít. Skupina Smurfit Kappa je zastúpená v 21 európskych zemiach, kde má spolu 292 závodov. V Českej republike má šesť závodov, ktoré sú dôležitou súčasťou výrobného a distribučného systému Smurfit Kappa Group v Európe. V českých závodoch pracuje 490 zamestnancov. Ročne sa v závodoch Smurfit Kappa v Českej republike spracuje 60 000 ton papiera a 170 mil. m² vlnitej lepenky.

Smurfit Kappa Olomouc je závod, ktorý bol postavený „na zelenej lúke“. Špecializuje sa na výrobu obalov z kašírovaných lepeniek. Škatule potlačené ofsetovou technológiou sa vyznačujú vysokou pridanou hodnotou. Závod rozvíja aj biznis v oblasti predajných displejov. Pri navrhovaní a výrobe obalov využíva všetky dostupné softwarové, grafické a konštrukčné prostriedky, ktorými skupina podnikov Smurfit Kappa disponuje. Smurfit Kappa Olomouc je súčasťou systému zálohovania výrobných kapacít Smurfit Kappa Group v Európe.

K slávnostnému ceremoniálu k uvedeniu nového tlačového stroja KBA Rapida 162a-5+L ALV2 do prevádzky prišiel z Írska aj generálny riaditeľ Smurfit Kappa Group pán Gary McGann. „Írsko aj Česka republika sú závislé na vývoze a obchode,“ povedal Gary McGann vo svojom prejave, keď porovnával ekonomiky v oboch štátoch.

„Olomoucký závod sa špecializuje na náročnejší kašírované obaly s vysokou pridanou hodnotou. Okrem českého trhu nimi zásobuje aj zákazníkov na Slovensku, v Poľsku, Rakúsku a Maďarsku. Vedenie Smurfit Kappa Group očakáva, že nový tlačový stroj umožní závodu v Olomouci zvýšiť produkciu až o 30 %. Investujeme nielen do strojov, ale hlavne do zamestnancov a manažérskych tímov,“ konštatoval Gary McGann.

Georg-Dieter Fischer je výkonným riaditeľom Smurfit Kappa Group v strednej Európe. Pán Fischer ocenil vysokú kvalifikáciu firemného tímu v Olomouci. „Aj zo staršou technológiou dosahoval tím veľmi dobrých výsledkov v kvalite produkcie. To prispelo ku strategickému rozhodnutiu, ktorým vedenie Smurfit Kappa Group odsúhlasilo pre závod v Olomouci investíciu do zabezpečenia Rapidy 162a,“ povedal Georg-Dieter Fischer, a dodal: „Dodávatelia stroja z KBA profesionálne riadili celý projekt súvisiaci s inštaláciou. Sme si istí, že perfektná podpora zo strany KBA bude pokračovať aj do budúcna.“


Obr. Riaditeľ Smurfit Kappa Olomouc preberá od zástupcov KBA darček. Zľava: Petr Kubenka, Jörg Henkel, Hynek Grebeň a Jan Korenc


Obr. Slávnostné prestrihnutie pásky vykonali (zľava): Georg-Dieter Fischer, Petr Kubenka, Gary McGann


Nový tlačový stroj KBA Rapida 162a-5+L ALV2 – podstatne zvyšuje výrobnú kapacitu spoločnosti Smurfit Kappa nielen v Olomouci a Českej republike, ale v rámci systému zálohovania kapacít posilňuje celú skupinu podnikov Smurfit Kappa v strednej a východnej Európe. „Smurfit Kappa Olomouc sa hlási tiež k zodpovednosti za rozvoj svojho regiónu. Na novom tlačovom stroji bude zdarma tlačiť materiály pre Arcidiecéznu charitu v Olomouci. Nový tlačový stroj Rapida 162a je naším záväzkom do budúcna. Manažment závodu v Olomouci už zahájil prácu na nových projektoch, ktoré budú realizované v ďalších rokoch,“ uviedol pán Petr Kubenka, riaditeľ Smurfit Kappa Olomouc.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo