Dva stroje Rapida 145 s vykladačem se dvěma stohy a rozsáhlou logistikou potiskovaného materiálu jsou již v jedné německé obalářské tiskárně používány.

Obchodní jednotka KBA-Sheetfed představí na veletrhu drupa jako jediný vystavovatel špičkové technické zařízení pro velkoformátový tisk – inovovaný stroj Rapida 145.

Vyšší výkon a vyšší stupeň automatizace ve velkém formátu

Tento šestibarvový stroj s lakovací věží a automatizovanou logistikou stohování, který bude na veletrhu prezentován i v praxi, disponuje celou řadou inovací, které zajistí ještě větší automatizaci a efektivitu výroby. Kromě maximálního tiskového výkonu zvýšeného na 18 000 archů za hodinu (Rapida 164: 16 500 archů za hodinu) se stroj vyznačuje novým vykladačem se dvěma stohy. První velkoformátové stroje s dvojitým vykladačem jsou již v provozu. Toto vybavení je nyní k dispozici i ve středním formátu pro stroj Rapida 106.

Vyšší produktivita díky stohu bez makulatury

Nový vykladač se dvěma stohy přispívá k optimalizaci výroby v obalářských provozech s vysokým objemem výroby. Kromě stohu s makulaturou vznikne ve vykladači stoh bez makulatury, který může být dále přímo zpracován ve výsekovém nebo kašírovacím stroji. Odpadá tak ruční třídění makulatury, což vede ke zvýšení produktivity.

Oba stohy lze integrovat do logistiky potiskovaného materiálu. Makulatura je tříděna i při maximálním výkonu 18 000 archů za hodinu u stroje Rapida 145, resp. 20 000 archů za hodinu u stroje Rapida 106. Mimo jiné lze automaticky třídit i makulaturu na přípravu a rozjezd zakázky. Později jsou plánovány další možnosti použití. Díky vykladači se dvěma stohy je navíc bezpečnější výměna stohů v nonstop provozu i při maximálním výkonu. Výroba se dvěma stohy je možná v ručním i automatickém provozu.

KBA_F2_RA145-6_L_ALV3_DSA_drupa_gerade_g
Foto: Stroj Rapida 145 na veletrhu drupa: do stohu 1 je tříděna makulatura, ve stohu 2 se nacházejí dobré archy

Automatická kompenzace roztahování papíru

Barevné pokrytí, vlhčení a počet tiskových barev ovlivňují potiskovaný materiál a mohou vést k rozdílům v délce tisku. U nových velkoformátových strojů Rapida je roztáhnutí tiskové desky za účelem kompenzace roztahování papíru v příčném a obvodovém směru (do 0,2 mm) prováděno prostřednictvím dálkové regulace z ovládacího pultu (ErgoTronic PlateStretch). Ruční zásah není nutný. Ve výsledku se zlepší kvalita tisku při menším množství makulatury.

Dokonalá kvalita tisku

Inovováno bylo také zařízení pro měření a regulaci barevnosti QualiTronic ColorControl. Zelené a červené kontrolky tiskařům na displeji ovládacího pultu ErgoTronic ukazují, zda se denzity nacházejí v mezích tolerance. V případě odchylek vyzve akustický signál k okamžité opravě. Aby se zabránilo vzniku makulatury, lze naprogramovat také zastavení nakladače, není-li chyba odstraněna dostatečně rychle.

KBA_F4_IMG_02
Foto: Signalizační funkce u zařízení QualiTronic ColorControl poskytuje rychlý přehled o tom, zda se hodnoty hustoty nacházejí v mezích tolerance.

Systém QualiTronic PDF pro plně automatickou kontrolu kvality

Další novinkou v oblasti velkoformátového tisku, která bude na veletrhu drupa představena, je systém QualiTronic PDF pro plně automatickou kontrolu kvality během produkce. Systém porovná čerstvě vytištěný arch se souborem PDF z prepressu. Po potvrzení referenčního archu je provedena kontrola produkce s virtuální referencí jakmile se spustí počítadlo dobrých archů. Při rozlišení cca 300 dpi jsou zjištěny i velmi malé chyby až do velikosti 90 µm, a to i při maximálním výkonu stroje. Kontrolní parametry lze během produkce upravit. Na nástěnném displeji obslužného pultu ErgoTronic najdou tiskaři podrobné informace o případných chybách na tiskovém archu. O kvalitě tisku rozsáhle informují certifikáty a protokoly.

QualiTronic PDF Pile View je dodatečný nástroj pro analýzu chyb po výrobě nebo v případě reklamace. Přesná kontrola celého nákladu zabraňuje vzniku makulatury a chrání před dodáním chybných archů.

KBA_F3_2016-02-10
Foto: Dobré archy míjejí stoh 1, do kterého je tříděna makulatura.

Logistická alternativa s vyšším stupněm automatizace

Jako přední výrobce strojů pro potisk kartonáže disponuje obchodní jednotka KBA-Sheetfed dlouholetými zkušenostmi v oblasti logistiky potiskovaného materiálu. Kromě osvědčených logistických komponent nyní v rámci konceptu PileTronic nabízí další variantu s nadzemní montáží a nízkou montážní výškou, díky které nejsou zásahy do podlahy haly nebo budování fundamentu nutné.

Stohy jsou pomocí LOX pásů a servomotorů plynule a přesně dopraveny až k tiskovému stroji. Jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní využívající komponenty Plug & Play usnadňuje řízení.

Obraceč stohů se vyznačuje individuálně nastavitelnými programy pro přípravu stohů. Dobu trvání vibrací, přívod vzduchu, polohu stohu nebo mechanické zatížení potiskovaného materiálu lze nastavit specificky dle materiálu. Během přípravy stohů systém shora automaticky odebere tři až pět archů s makulaturou.

KBA_F5_Papierdehnungskorrektur
Foto: Menu obrazovky pro kompenzaci roztahování papíru.

Přehledná spotřeba energie

Na obslužném pultu lze bezprostředně sledovat využitý výkon a z toho vyplývající spotřebu energie stroje a jednotlivých komponent, jako jsou například sušáky. Systém KBA LogoTronic Professional zapisuje a ukládá spotřebu energie s ohledem na jednotlivé zakázky. VisuEnergy je řešení firmy KBA pro analýzu veškeré spotřeby energie v jednom tiskovém provozu. Získané hodnoty mohou poté sloužit jako vstupní veličiny pro systém energetického managementu v podniku.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo