V novembri 2011 firma KBA predstavila v strednom formáte nový hárkový ofsetový tlačový stroj Rapida 105, ktorý oproti predchádzajúcim generáciám vykazuje výrazné rozdiely. Nová Rapida 105 sa zakladá na tej istej technickej platforme, ako špičkový stroj Rapida 106, dosahujúci rýchlosť až do 20 000 hárkov za hodinu, ktorý tým vo strednom formáte nastavuje úroveň tak pre tlačovú rýchlosť, ako aj pre prípravne časy.


Fotografia 1: Nová Rapida 105 je k dispozícii tiež ako stroj s obracacím zariadením pre obojstrannú tlač štyrmi, či piatimi farbami.

Hospodárska efektivita pri obojstrannej tlači štyrmi alebo piatimi farbami

Vďaka svojej inteligentnej koncepcii automatizácie, konfiguráciám stroja, opčnej výbave a maximálnej tlačovej rýchlosti 16 000 hárkov za hodinu (respektí-ve 17 000 hárkov/hod. s balíčkom výbavy Highspeed-Paket) vyhovuje úspešný tlačový stroj Rapida 105 profilovým nárokom celému radu tlačiarní, ktoré disponujú obmedzeným investičným rozpočtom. Od výstavy DRUPA 2012 sa táto novinka predáva tiež ako dlhý stroj s obracaním pre obojstrannú tlač štyrmi alebo piatimi farbami. Je lepší nielen v oblasti vedenia hárku strojom a v maximálnom formáte hárku než iné známe stroje, ktoré dodnes fungujú ešte s jednoduchými obvodmi tlačových valcov bez umývacích zariadení.

Samozrejme sú aj pri strojoch Rapida 105 s obracacím zariadením v štandardnej výbave tlačové valce a predávacie bubny s dvojnásobným obvodom. Vďaka podstavcom stroja a tlačovým jednotkám prevzatým z Rapidy 106 sa prechod hárkov tlačovým strojom ešte viac vyrovnal. S tlačovým strojom Rapida 106 sú zhodné tiež rýchlo reagujúce farebníky s vedením tlačovej farby jedným prúdom a s valcami s veľkým priemerom, určené pre zníženie makulatúry. Možnosť prednastavenia z ovládacieho pultu, mimoriadne tichý chod stroja a bezdotykový transport hárkov strojom na vzduchovom vankúši vytvoreným Venturiho tryskami (ktorým porovnávané stroje často nedisponujú) predurčujú novú Rapidu 105 pre prevádzku s obracaním hárkov i pri vyšších gramážach materiálu. Univerzálne chytače tohto stroja sa bez prestavby prispôsobujú striedajúcim sa potlačovaným materiálom. Prirodzene sa takisto dajú diaľkovo nastavovať všetky registre z ovládacieho pultu ErgoTronic, respektíve je možné ich automaticky kontrolovať a korigovať pomocou kamery ErgoTronic ACR.

Nový stroj Rapida 105 disponuje obracačom Rapidy 106

Trojbubnové obracacie zariadenie, ktoré je v Rapide 105 schopné pri tlači na obracanie dosahovať rýchlosť až 14 000 hárkov/hodinu je totožné s obracacím zariadením Rapidy 106, ktoré je schopné dosiahnuť pri obojstrannej tlači rýchlosť až 18 000 hárkov za hodinu. V tom teda driemu ešte rezervy. Presná sútlač je pri tlači na obratku dosahovaná na širokom sortimente potlačovaných materiálov. Plne automatická zmena druhu prevádzky z jednostrannej tlači na obojstrannú tlač, respektíve tiež opačne, trvá zhruba dve minúty. Systém Venturiho trysiek zamedzuje pred tlačovou zónou tomu, aby dochádzalo ku kontaktu potlačovaného materiálu s konštrukčnými prvkami tlačového stroja. Mechanické vodítka hárkov sú potrebné len pri potlači kartónu.


Fotografia 2: V stroji Rapida 105 funguje to isté moderné trojbubnové obracacie zariadenie, ako vo špičkovom stroji Rapida 106

Plášte na protitlakových valcoch za obracacím zariadením umožňujú dosahovať rovnakej kvality tlače na lícnej i rubovej strane potlačovaných hárkov. Plášte predávajúcich bubnov sú opatrené vrstvou, ktorá odpudzuje tlačovú farbu (Anti-Marking-Coat). Otočné savky na zásobníkovom bubne vypínajú zadnú hranu hárku pri tlači na otočenie. Prechod hárkov strojom pod obracacím bubnom a vstup hárkov je možno sledovať pomocou videokamery a vďaka tomu presne nastavovať potrebný vzduch učený pre reguláciu prechodu hárkov strojom. Všetky hodnoty nastavenia pre prechod hárkov strojom, od nakladače až po vykladač, sa dá uložiť a pri podobných zákazkách znovu použiť pre realizáciu prednastavenia.

Inteligentná automatizácia zvyšuje efektivitu

Pri výmenách zákaziek bodujú dlhé tlačové stroje Rapida 105 s obracacím zariadením opčne dostupnou automatickou výmenou tlačových platní FAPC. V čase len päť a pol minúty sú vymenené všetky tlačové platne vo všetkých ôsmich či desiatich tlačových jednotkách a to vrátane potrebného vynulovania registrov.

Umývacie zariadenie KBA CleanTronic umožňuje rýchle umývanie pomocou špecifický zvolených programov podľa zákaziek. Počas procesu umývania sú používané role predvlhčenej alebo suchej umý-vacej textílie, namiesto náročných servisných kartáčov, používaných pri niektorých iných tlačových strojoch. Zberné nádoby a systémy pre odvádzanie použitých umývacích prostriedkov u stroja Rapida 105 nie sú potrebné. Jedna rola čistiacej textílie vystačí až na 200 umývacích cyklov.

Umývacie zariadenie KBA CleanTronic je komfortné a dokonca až o tri minúty rýchlejšie než kefové umývacie systémy. Súbežne prevádzané procesy umývania skracujú čas výmeny zákaziek. Popri kombinovaných umývacích zariadení ofsetových gumových poťahov a protitlakových valcov za pomoci výkyvných umývacích konzol sú tiež k dispozícii umývacie zariadenia s viacerými umývacími médiami (CleanTro-nic Multi) pre striedavé používanie tlačových farieb a tiež balíček bezpečnostnej výbavy pre tlač UV farbami – ktoré v UV prevádzke zamedzuje čakacím dobám počas umývania tlačových valcov. Funkcia výbeh farby do papieru k tomu navyše stiera zvyšky tlačovej farby z ofsetových gumových poťahov a tým takisto skracuje čas umývania a znižuje spotrebu materiálu.

V závislosti na štruktúre svojich zákaziek si môže užívateľ tlačového stroja Rapida 105 vybrať z rôznych systémom sušenia KBA VariDry (IR/teplovzdušný, UV, HR-UV). S opčnou výbavou VariDryBLUE sa rozhodne pre tú najvyššiu efektivitu a stabilitu. Sušiaky sú vždy ovládané a riadené v závislosti na teplote stohu vo vykladači. Jednotlivé moduly sušiakov je možné bez použitia naradia zakladať do všetkých zakladacích šácht a prehadzovať ich pozície v nich, rovnako ako pozície žiaričov.


Fotografia 3: Vykladač AirTronic s vedením hárkov na vzduchovom vankúši Venturiho trysiek.

Vedenie hárkov vo vykladači na vzduchovom vankúši Venturiho trysiek až po odloženie hárkov do stohu umožňuje i pri citlivých materiáloch dosahovať pri tlači nákladu vysokú rýchlosť. Sací (podtlakový) valec brzdy hárkov s predradenou prísavnou lištou a nastaviteľným počtom otáčok precízne znižuje rýchlosť hárkov a zabezpečuje presné odkladanie hárkov do stohu. Dávkovanie poprašovacieho prášku je realizované v závislosti na tlačovom výkone a na formáte tlače.

Široké možností prednastavenia

Ďalším zlatým klincom výbavy novej Rapidy 105 je ovládací pult. Všetky funkcie obsluhy a ovládania sa dajú realizovať z dotykovej obrazovky. Orientácia v menu je logická a ľahko pochopiteľná. Schopnosť prednastavenia sa tiahne ako červená niť všetkými konštrukčnými skupinami tlačového stroja a vyúsťuje až do moderného ovládacieho pultu ErgoTronic.


Fotografia 5: Najmodernejší ovládací pult stroja Rapida 105 ErgoTronic s vstavanou meracou technikou.

Novinkou je tiež veľkoplošná obrazovka, určená pre vizualizáciu nastavenia stroje. Program pre realizáciu výmeny zákaziek JobAcces prevádza všetky procesy prípravy automaticky na základe zatlačenia tlačidla. Do ovládacieho pultu je integrovaný modul údržby na diaľku, systém správy produkcie KBA LogoTronic, ale na prianie aj vypilovaná meracia technika, ako ErgoTronic ColorControl (denzitometrické a kolorimetrické meranie) alebo ErgoTronic ICR (korekcia registrov).

Žiadna stará dáma v novom kabáte

Vďaka technickým riešeniam, do veľkej miery prevzatým zo špičkového stroja Rapida 106, sa nová Rapida 105 s obracačom podstatne odlišuje od svojich predchádzajúcich konštrukčných modeloch. Nedá sa povedať, žeby sa jednalo len o doplnenie desať rokov starej základnej konštrukcie o nejaký nový nový nakladač, čí nový vykladač, alebo  doplnenie o nejaké malé technické zlepšenie či vizuálnu úpravu.

„Nová Rapida 105 je moderný ofsetový hárkový tlačový stroj vo všetkých detailoch.“


Obr. 6: Technické info Rapida 105.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo